Preskočiť na obsah.
  Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu
  Hostia

  Vzťahujú sa zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností na moju rezerváciu počas pandémie COVID-19?

  V našom oficiálnom článku podrobne vysvetľujeme, ako sa zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností vzťahujú na storno z  dôvodu COVID-19.

  Tu je súhrn, ktorý vám môže pomôcť určiť, či je vaša rezervácia oprávnená.

  Vaša rezervácia je oprávnená, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky

  • Rezervovali ste si najneskôr 14. marca 2020
   • a dátum príchodu je od zajtra do 31. októbra 2020
   • a rezerváciu ste ešte nezrušili
   • a ešte ste sa neubytovali
   • a pandémia vám bráni v absolvovaní cesty.

  Ak sú splnené všetky tieto podmienky, rezerváciu môžete zrušiť aj sami a počas procesu sa vám zobrazia možnosti zrušenia a vrátenia peňazí. Ak chcete rezerváciu zrušiť v súlade so zásadami, budete musieť doložiť alebo potvrdiť, že svoju cestu nemôžete absolvovať z dôvodu COVID-19.

  Poznámka: Ak máte ochorenie COVID-19, podľa zásad môžete rezerváciu zrušiť bez ohľadu na podrobnosti rezervácie tak, že budete kontaktovať náš tím komunitnej podpory. Požiadame vás o potvrdenie tejto skutočnosti doložením dokumentácie.

  Vaša rezervácia nie je oprávnená, ak ju rušíte pre COVID-19 a je splnená ktorákoľvek z nasledujúcich podmienok

  • Rezervácia bola vytvorená po 14. marci 2020 alebo
  • dátum príchodu je po 31. októbra 2020 alebo
  • rezervácia už bola zrušená alebo
  • ste sa už ubytovali.

  Ak rezervácia nie je oprávnená a zrušíte ju, vaša náhrada sa určí podľa storno podmienok hostiteľa a pred potvrdením storna vám ukážeme sumu vrátených peňazí. V takomto prípade sa vyplatené prostriedky pre hostiteľov a vrátené peniaze pre hostí odosielajú v súlade so storno podmienkami hostiteľa, ktoré ste odsúhlasili pri rezervácii.

  Poznámka: Po zrušení rezervácie Airbnb vyplatí príslušné prostriedky hostiteľovi a vráti príslušné peniaze hosťovi podľa storno podmienok hostiteľa. Z tohto dôvodu sa rezervácie, ktoré boli zrušené pred oznámením alebo predĺžením krytia, nebudú prehodnocovať.

  Ďalšie možnosti, ak vaša rezervácia nie je oprávnená

  Ak máte flexibilné plány, môžete zvážiť zmenu rezervácie na neskorší termín po dohode s hostiteľom.

  Môžete tiež kontaktovať svojho hostiteľa a požiadať o dodatočnú náhradu. Ak bude súhlasiť, môže vám prostredníctvom centra riešenia problémov bezpečne previesť peniaze.

  Ďalšie podrobnosti

  Naďalej monitorujeme pandémiu COVID-19 a naším cieľom je poskytovať aktuálne informácie o zásadách v 1. a 15. deň v mesiaci. Ak sa vaša rezervácia začína po 31. októbra 2020, aktuálne informácie o oprávnenosti tu nájdete 1. októbra 2020.

  Súvisiace články
  Získali ste potrebnú pomoc?

  Prihláste sa a získajte prispôsobenú podporu

  Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
  Registrácia
  Nie ste hosťom?
  Vyberte inú rolu a nájdite tú správnu pomoc.