Logo letnej verzie Airbnb 2023
Letná verzia

Predstavujeme Airbnb Izby a viac ako 50 nových funkcií

Airbnb Izby: S novým preukazom hostiteľa

S naším novým prístupom k pôvodnej podstate Airbnb budete môcť zažiť mesto ako miestny obyvateľ tým, že sa u neho ubytujete – a teraz môžete svojho hostiteľa spoznať ešte pred vytvorením rezervácie.

Viac informácií o hostiteľovi

Preukazy hostiteľov obsahujú podrobnosti o tom, u koho budete bývať, napríklad akú má hostiteľ prácu, akými jazykmi hovorí či zábavné fakty.

Prečítajte si hodnotenia

Ako vyzerá pobyt u daného hostiteľa? Čo o ňom hovoria ostatní hostia? Pozrite si jeho preukaz a zistíte viac.

Využite nové funkcie a nájdite si tú správnu izbu

Nová špecializovaná kategória

Teraz máme kategóriu s viac ako miliónom vlastných izieb. Všetky majú prístup do spoločných priestorov v bývaní miestneho hostiteľa.

Prepracované filtre

Zlepšili sme spôsob, akým prepínate medzi typmi bývaní, a zobrazujeme priemernú cenu každého z nich na jednoduché porovnanie.

Vylepšené funkcie ochrany súkromia

Ľahko sa dozviete, či sú kúpeľne spoločné, pripojené alebo súkromné, koho stretnete počas pobytu v bývaní a či sa dvere izby zamykajú.

Viac ako 50 nových funkcií na základe vašej spätnej väzby

Vylepšili sme Airbnb skrz-naskrz, od registrácie až po odchod.

Nové špendlíky na mapách

Do našich máp sme pridali špendlíky, aby ste vo vyhľadávaných lokalitách videli viac dostupných bývaní na Airbnb.

Prepracované priania

Získajte lepší prehľad o svojich prianiach pomocou prepracovaného rozhrania, v ktorom sa používajú väčšie obrázky uložených bývaní.

Lepšie mesačné vyhľadávanie

Hľadanie dlhodobých pobytov je jednoduchšie a intuitívnejšie. Prinášame totiž nové rozhranie vo forme ciferníka, ktoré vám umožní vyhľadávať pobyt na 1 až 12 mesiacov.

Priebežné platby

Nadviazali sme spoluprácu so spoločnosťou Klarna, takže môžete platiť v 4 bezúročných splátkach (USA a Kanada) alebo mesačne za pobyty nad 500 USD (len v USA).

Transparentné pokyny k odchodu

Hostitelia môžu na stránke svojej ponuky uvádzať pokyny k odchodu z bývania, aby ste ešte pred vytvorením rezervácie vedeli, čo môžete očakávať.

Pripomenutia k odchodu

Deň vopred dostanete užitočnú pripomienku toho, čo treba urobiť pred odchodom.

Rýchlejšie mapy

Väčšia rýchlosť obnovovania stránky vám umožní rýchlo vidieť nové ponuky pri presúvaní mapy.

Špendlíky na mapách, ktoré zostávajú na mieste

Vylepšili sme špendlíky na mape tak, aby zostali na mieste aj pri priblížení a posúvaní mapy.

Inteligentnejšie automatické dopĺňanie vyhľadávania

Získajte lepšie návrhy, presnejšie názvy bývaní a menej duplicít pri vyhľadávaní.

Priania ukladané jedným ťuknutím

Uložte si ponuky do svojich prianí jediným ťuknutím priamo z výsledkov vyhľadávania.

Kalendár pre priania

Aktualizovaný kalendár uľahčuje zobrazenie dostupnosti bývaní uložených do prianí.

Poznámky k prianiam

Teraz môžete v rámci svojich prianí pridávať osobné poznámky k bývaniam.

Nižšie poplatky za mesačné pobyty

Výrazne sme znížili naše servisné poplatky pre hostí od štvrtého mesiaca pobytu.

Platenie bankovým prevodom

Zaplaťte pomocou prepojeného bankového účtu a ušetrite na pobytoch dlhších ako 28 dní (len v USA).

Zobrazenie mesačných platieb

Pri mesačných pobytoch sa na stránke platby dozviete, aká suma je splatná hneď a koľko budete platiť v nasledujúcich mesiacoch.

Pripomenutia k odchodu

Deň vopred dostanete užitočnú pripomienku toho, čo treba urobiť pred odchodom.

Spätná väzba k odchodu v hodnoteniach

Teraz môžete pri hodnotení pobytu poskytnúť spätnú väzbu aj o odchode z bývania.

Okamžitý kredit na novú rezerváciu

Ak hostiteľ zruší rezerváciu na poslednú chvíľu, väčšina hostí dostane okamžite kredit na novú rezerváciu.

Prioritná zákaznícka podpora počas cesty

Cieľom nášho vyhradeného tímu nonstop podpory je odpovedať na 90 % hovorov v angličtine do 2 minút.

Vzdialenosť od zaujímavých miest

Hľadáte na Airbnb nejakú pamiatku? Vo výsledkoch sa zobrazí jej vzdialenosť od jednotlivých bývaní.

Zvýraznenie bývaní vhodných pre malé deti

Ak cestujete s malým dieťaťom, vo výsledkoch vyhľadávania bude zvýraznené vybavenie ako postieľky.

Zvýraznenie bývaní vhodných pre väčšie deti

Ak cestujete s deťmi, vo výsledkoch vyhľadávania bude zvýraznené vybavenie ako miestnosti na hranie.

Zvýraznenie bývaní vhodných na mesačné pobyty

Plánujete dlhší pobyt? Vo výsledkoch vyhľadávania bude zobrazené vybavenie ako vyhradené pracovné priestory.

Overenie totožnosti hostiteľov

Všetci hostitelia, ktorí získajú rezerváciu na Airbnb, prejdú do konca jari procesom overenia totožnosti.

Vylepšený proces overovania totožnosti

Podľa potreby sme zjednodušili pridanie ďalších údajov na overenie totožnosti.

Odvolania voči zablokovaným rezerváciám

Teraz sa môžete odvolať proti zablokovanej rezervácii, ak pri nej bolo nesprávne určené riziko večierka.

Dynamický filter cien

Pri použití filtra pre typ pobytu sa cenové rozpätia automaticky upravujú.

Filter kúpeľní pre Airbnb Izby

Keď si rezervujete Airbnb Izby, odteraz môžete vyhľadávať vlastné pripojené kúpeľne.

Pridali sme aj nové funkcie na uľahčenie hostiteľstva

Zobrazenie celkovej ceny hostiteľom

Hostitelia si môžu pozrieť celkovú cenu za noc v aplikácii, aby vždy vedeli, koľko zaplatia hostia.

Výber dátumov potiahnutím prstom

Hostitelia môžu potiahnutím prstom vybrať rozsah dátumov v kalendári. Už nie je potrebné ťukať na jednotlivé dni.

Zabudované pokyny k odchodu z bývania

Hostitelia môžu rýchlejšie vytvoriť pokyny k odchodu výberom z prednastaveného zoznamu položiek.

Potvrdenia o prečítaní doručených správ

Hostia aj hostitelia dostávajú potvrdenia o prečítaní, aby vedeli, kedy druhá strana správu videla.

Karta Spoluhostiteľ

Nová karta umožňuje hostiteľom zobraziť všetkých spoluhostiteľov a spravovať ich povolenia a vyplácanie prostriedkov.

Prednostný prístup

Hostitelia si teraz môžu vyskúšať nové funkcie a potom nám ich môžu pomôcť doladiť poskytnutím spätnej väzby.

Rozpis ceny

Aktualizovaný rozpis cien vám ukáže, koľko zaplatia hostia a koľko zarobíte vy.

Porovnanie podobných ponúk

Hostitelia si môžu pozrieť priemernú cenu podobných ponúk v okolí a zaistiť si konkurencieschopnosť.

Nastavenia cien a dostupnosti

Nástroje kalendára sme vylepšili tak, aby ste ich ovládali rovnako vo všetkých zariadeniach.

Týždenné a mesačné zľavy

Na nastavenie zliav môžu hostitelia použiť posuvnú lištu. Zároveň stále uvidia cenu, ktorú zaplatia hostia.

Ročné zobrazenie kalendára v mobile

Čoskoro si hostitelia budú môcť pozrieť svoju dostupnosť na celý rok a cenu za každý mesiac na jednej obrazovke.

Prispôsobené informácie o odchode

Hostitelia teraz môžu pridať do ponuky jasné pokyny k odchodu a zabezpečiť tak plynulejší odchod z bývania.

Automatické informácie o odchode

Hosťom sa automaticky odošlú pokyny k odchodu z bývania deň pred koncom pobytu.

Oznámenia o odchode jedným ťuknutím

Hostia môžu teraz jedným ťuknutím informovať hostiteľov, že z bývania už odišli.

Rýchle odpovede pre odchody

Na jednoduché zdieľanie pokynov k odchodu môžu hostitelia použiť aktualizované nástroje doručených správ.

To najlepšie z hodnotení hostiteľov Izieb

Hostiteľské profily pre Airbnb Izby teraz zvýrazňujú pozoruhodné citáty o hostiteľovi.

Zábavné fakty v profile hostiteľa

Hostitelia si môžu prispôsobiť svoj profil zábavnými detailmi, ako je napríklad obľúbená pieseň na strednej škole.

Cestovateľská história hostiteľa

Hostitelia môžu uvádzať cesty absolvované cez Airbnb, aby hostia mali lepšiu predstavu o ich cestovateľskom vkuse.

Záujmy hostiteľa

Hostitelia si teraz môžu vybrať koníčky z prednastaveného zoznamu a nájsť tak spoločné záujmy s hosťami.

Podrobnejšie profily hostí

Hostia teraz môžu do svojho profilu pridať ďalšie podrobnosti vrátane záujmov a minulých ciest.

Ľahšie pozývanie spoluhostiteľov

Teraz môžu hostitelia ešte jednoduchšie pozývať spoluhostiteľov, aby im pomohli spravovať ich ponuky.

Nové povolenia pre spoluhostiteľov

Hostitelia môžu nastaviť nové povolenia: prístup ku všetkému, ku kalendáru a doručeným správam alebo len ku kalendáru.

Nové vyplácanie prostriedkov spoluhostiteľom

Hostitelia si môžu vyplácané prostriedky rozdeliť so spoluhostiteľom vo forme percentuálneho podielu alebo pevne stanovenej sumy.

Overovanie totožnosti hostí

Všetci hostia na celom svete, ktorí si rezervujú bývanie, prechádzajú procesom overenia totožnosti.

Globálne preverovanie rezervácií

Technológia, ktorá pomáha znižovať riziko večierkov a škôd, je teraz dostupná na celom svete.

Načasovanie a dostupnosť nových funkcií sa môže líšiť v závislosti od lokality.