Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Právne podmienky

Vaše možnosti ochrany osobných údajov

Zakážte predaj a poskytovanie svojich údajov a cielenú reklamu

Airbnb nepredáva osobné údaje tretím stranám: neobchodujeme s osobnými údajmi ani ich neumiestňujeme na otvorený trh. Môžeme však poskytovať osobné údaje určitým tretím stranám na účely cielenej reklamy alebo analýzy údajov, pričom takýto postup by sa podľa práva Kalifornie a právnych predpisov niektorých ďalších štátov v oblasti osobných údajov mohol charakterizovať ako predaj, poskytovanie údajov alebo cielená reklama.

Ak ste používateľom v USA a chcete sa odhlásiť z takéhoto zdieľania údajov, môžete tak urobiť stlačením tlačidla nižšie.

Viac informácií o tom, ako používame vaše osobné údaje, si môžete prečítať v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Súvisiace články