Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Pravidlá komunity

Zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností v súvislosti s koronavírusom (COVID-19)

Poznámka: Od 31. mája 2022 aktualizujeme krytie proti ochoreniu COVID-19 v rámci našich zásad uplatnenia poľahčujúcich okolností:

• V prípade rezervácií vytvorených od 31. mája 2022 nižšie uvedené okolnosti súvisiace s ochorením COVID-19 už nie sú kryté. Namiesto toho platia storno podmienky hostiteľa ako zvyčajne.

• V prípade rezervácií vytvorených do 31. mája 2022 nižšie uvedené okolnosti súvisiace s ochorením COVID-19 budú naďalej kryté.

Na rezervácie v rámci programu Luxe a vnútroštátne rezervácie v Južnej Kórei sa vzťahujú iné podmienky.

Aktualizované 31. mája 2022

Dňa 11. marca 2020 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prepuknutie koronavírusu známeho ako COVID-19 za celosvetovú pandémiu. Odvtedy sa nákaza prudko rozšírila a vlády po celom svete prijali rýchle opatrenia na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19.

V reakcii na to sme poskytli nasledujúce krytie pre prípady ochorenia COVID-19 v rámci našich zásad uplatnenia poľahčujúcich okolností, aby sme pomohli chrániť našu komunitu a umožniť cestovanie s dôverou.

Rada: Ak ste hosť, možnosti zrušenia rezervácie a vrátenia peňazí nájdete na stránke ciest po výbere konkrétnej cesty – zistite ako. Ak ste hostiteľ, informácie nájdete na svojom hostiteľskom ovládacom paneli.

Zhrnutie

Rezervácie pobytov a zážitkov na Airbnb vytvorené najneskôr 14. marca 2020 a s dátumom príchodu najneskôr 45 dní od dnešného dňa sú zahrnuté v týchto zásadách a možno ich zrušiť pred príchodom. Hostia, ktorí rezerváciu zrušia, budú mať rôzne možnosti storna a vrátenia peňazí, a hostitelia môžu rezerváciu zrušiť bez poplatku alebo vplyvu na svoje postavenie superhostiteľa, ak môžu poskytnúť platný dôkaz o tom, že spĺňajú podmienky. Airbnb vám buď vráti peniaze, alebo vydá cestovný kredit, a to vrátane všetkých servisných poplatkov za zrušené rezervácie, ktorých sa to týka. Ak rezerváciu chcete zrušiť podľa týchto zásad, budete musieť potvrdiť príslušné skutočnosti a/alebo poskytnúť podpornú dokumentáciu pre svoju poľahčujúcu okolnosť.

Na rezervácie vytvorené po 14. marci 2020 a pred 31. májom 2022 sa vzťahujú zvyčajné storno podmienky hostiteľa okrem prípadov, keď má hosť alebo hostiteľ COVID-19.

Na rezervácie vytvorené 31. mája 2022 alebo neskôr sa budú uplatňovať storno podmienky hostiteľa. Okolnosti súvisiace s ochorením COVID-19 nebudú kryté.

Storná sa budú riešiť v súlade s poľahčujúcimi okolnosťami platnými v čase zrušenia rezervácie a rezervácie, ktoré už boli zrušené, sa nebudú opätovne posudzovať.

Ak sa už rezervácia začala (čas príchodu uplynul), poľahčujúca okolnosť sa neuplatní.

Na vnútroštátne rezervácie v Južnej Kórei a na rezervácie v rámci programu Luxe sa vzťahujú iné podmienky.

Ktoré rezervácie sú kryté

Rezervácie vytvorené najneskôr 14. marca 2020

Rezervácie pobytov a zážitkov na Airbnb vytvorené najneskôr 14. marca 2020 a s dátumom príchodu najneskôr 45 dní od dnešného dňa možno zrušiť pred príchodom. To znamená, že hosťom, ktorí rezerváciu zrušia podľa týchto zásad, budú vrátené peniaze v plnej výške alebo dostanú cestovný kredit vo výške zaplatenej sumy (ak je cestovný kredit k dispozícii). Hostitelia môžu rezerváciu zrušiť bez poplatku a bez vplyvu na svoje postavenie superhostiteľa. Airbnb im buď vráti peniaze, alebo vydá cestovný kredit na sumu, ktorá zahŕňa všetky servisné poplatky.

Na rezervácie pobytov a zážitkov na Airbnb vytvorené najneskôr 14. marca 2020 s dátumom príchodu neskôr ako 45 dní od dnešného dňa sa okolnosti súvisiace s COVID-19 v súčasnosti nevzťahujú. Storno podmienky hostiteľa platia ako zvyčajne.

Ak sa už rezervácia začala (čas príchodu uplynul), poľahčujúca okolnosť sa neuplatní.

Rezervácie vytvorené po 14. marci 2020 a pred 31. májom 2022

Na rezervácie pobytov a zážitkov na Airbnb vytvorené po 14. marci 2020 a pred 31. májom 2022 sa budú uplatňovať storno podmienky hostiteľa ako zvyčajne a na okolnosti súvisiace s COVID-19 sa nebudú vzťahovať zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností okrem prípadov, keď má hosť alebo hostiteľ momentálne ochorenie COVID-19. Medzi okolnosti súvisiace s pandémiou COVID-19, ktoré nie sú zahrnuté, patria: prerušenie alebo zrušenie dopravy, cestovné odporúčania a obmedzenia, zdravotné odporúčania a karantény, zmeny platných právnych predpisov a iné príkazy vlád – napr. evakuácia, zatvorenie hraníc, zákaz krátkodobého prenájmu alebo požiadavky, aby ľudia zostali v aktuálnom ubytovaní.

Rezervácie vytvorené 31. mája 2022 alebo neskôr

Na pobyty a zážitky na Airbnb vytvorené 31. mája 2022 alebo neskôr sa budú uplatňovať storno podmienky hostiteľa. Na okolnosti súvisiace s ochorením COVID-19 sa naše zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností nevzťahujú.

Cieľom našich zásad uplatnenia poľahčujúcich okolností je chrániť hostí a hostiteľov pred nepredvídanými okolnosťami, ktoré vzniknú po vytvorení rezervácie. Po vyhlásení COVID-19 Svetovou zdravotníckou organizáciou za celosvetovú pandémiu sa už zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností nebudú uplatňovať, pretože COVID-19 a súvisiace dôsledky už nie sú nepredvídateľné ani neočakávané. Nezabudnite si pri rezervácii starostlivo prečítať storno podmienky hostiteľa a zvážiť výber možnosti, ktorá vám poskytne potrebnú úroveň flexibility.

Ako to funguje

Ak ste hosť, možnosti zrušenia rezervácie a vrátenia peňazí nájdete na stránke ciest po výbere konkrétnej cesty – zistite ako. Ak ste hostiteľ, informácie nájdete na svojom hostiteľskom ovládacom paneli.

Aktualizácie a zdroje týkajúce sa koronavírusu

V centre zdrojov sme pripravili články na pomoc našej komunite počas tohto obdobia. Nájdete tu najnovšie informácie o našej reakcii na COVID-19, od aktuálnych informácií o zásadách až po zdroje pre hostiteľov a hostí.

Môžete si prečítať aj zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností a zistiť, aké je krytie pre okolnosti nesúvisiace s pandémiou COVID-19.

Žiadame všetkých členov komunity, aby pri interakcii s inými členmi našej komunity pamätali na rešpekt, začlenenie a naše antidiskriminačné zásady.

Uplatňovanie týchto zásad budeme naďalej posudzovať. Sledujte túto stránku, aby vám neunikli žiadne aktualizácie a nové informácie.

Pomohol tento článok?

Súvisiace články

Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
Prihlásiť alebo registrovať sa