Bezpečnejší návrat k cestovaniu

Udržiavajte si prehľad o najnovších radách pre cestovanie počas
pandémie COVID-19 aj po nej.
Zistite, ako vám pomáhame s vyvíjajúcimi sa programami a pravidlami.
Prečítajte si usmernenia pre hostiteľov a hostí vo vašej oblasti alebo destinácii.
Pochopenie možností storna a vrátenia peňazí.
Zistite, ako môžete filtrovať pobyty s flexibilným stornom.

Za bezpečnosť zodpovedáme všetci

Žiadame komunitu Airbnb, aby dodržiavala naše postupy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti v súvislosti
s ochorením COVID-19.

Nosenie rúška

Hostia a hostitelia musia pri interakcii dodržiavať miestne zákony a usmernenia týkajúce sa nosenia rúšok.

Spoločenský odstup

Ak to vyžadujú miestne právne predpisy alebo usmernenia, musia hostitelia a hostia súhlasiť s dodržiavaním vzdialenosti 2 metre od seba.

Rozšírené upratovanie

Hostitelia musia dodržiavať náš päťkrokový proces rozšíreného upratovania vypracovaný v spolupráci s odborníkmi.

Vysoký štandard pre každý pobyt

Náš päťkrokový proces rozšíreného upratovania vypracovaný odborníkmi presahuje rámec základného upratovania a je dôležitým krokom, ktorý môžu hostitelia urobiť na zaistenie bezpečnosti našej komunity.

Súkromný priestor preč od davov

Súkromné bývania. Bezkontaktný príchod. Otvorené vonkajšie priestory. Dostatok miesta. Nájdite ubytovania s vybavením, na ktorom vám najviac záleží.

Odpovede na vaše otázky

Ďalšie zdroje

Zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností