Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Pravidlá

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti pre pobyty na Airbnb

Počas pandémie COVID-19 je dôležité mať na pamäti zdravie a bezpečnosť. Na základe pokynov Svetovej zdravotníckej organizácieamerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb sme vypracovali súbor povinných bezpečnostných postupov súvisiacich s COVID-19 pre hostiteľov aj hostí ponúk na Airbnb. Okrem toho by ste mali poznať všeobecné usmernenia o ochrane zdravia a bezpečnosti súvisiace s ochorením COVID-19, naďalej sledovať platné cestovné obmedzenia a odporúčania vlád a dodržiavať všetky štátne a miestne zákony a usmernenia.

Airbnb zaviedlo pokyny a programy, ktoré pomáhajú riešiť zdravotné a bezpečnostné problémy, ale tieto opatrenia nedokážu vylúčiť všetky riziká. Najmä ak patríte do kategórie osôb s vyšším rizikom (napr. ľudia nad 65 rokov alebo ľudia s existujúcimi zdravotnými problémami, ako je cukrovka alebo srdcové ochorenie), odporúčame vám, aby ste sa pri rozhodovaní o rezervovaní pobytu alebo zážitku na Airbnb poradili s odborníkom a prijali ďalšie preventívne opatrenia. Prečítajte si viac o usmerneniach o ochrane zdravia a bezpečnosti pre hostiteľov a hostí zážitkov na Airbnb.

Bezpečnostné postupy súvisiace s ochorením COVID-19 (povinné)

Noste rúško a dodržiavajte spoločenský odstup, ako sa to vyžaduje podľa miestnych právnych predpisov a usmernení

Ak to vyžadujú miestne právne predpisy alebo usmernenia, musia všetci hostitelia a hostia dodržiavať tieto pravidlá:

 • Pri osobnej interakcii používajte rúško alebo iné prekrytie tváre.
 • Vždy dodržujte vzájomnú vzdialenosť 2 metre.

Medzi jednotlivými pobytmi postupujte podľa 5-krokového procesu rozšíreného upratovania Airbnb

Od všetkých hostiteľov a hostí sa vyžaduje, aby dodržiavali vyššie uvedené bezpečnostné postupy súvisiace s ochorením COVID-19 vrátane 5-krokového procesu rozšíreného upratovania Airbnb medzi pobytmi hostí. Každý hostiteľ alebo hosť, ktorý opakovane poruší tieto pokyny, môže čeliť ďalším následkom vrátane pozastavenia účtu alebo vylúčenia z komunity.

Dodatočné usmernenia pre cestovanie a hostiteľstvo počas pandémie COVID-19

Necestujte ani nehostite, ak ste nedávno prišli do kontaktu s ochorením COVID-19 alebo máte jeho príznaky

V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti našej komunity by hostitelia (a všetci ľudia, ktorí môžu byť prítomní v ponuke pred pobytom alebo počas pobytu) nemali vstupovať do ponuky (ponúk), aby neprichádzali do priameho kontaktu so svojimi hosťami. Hostia by sa ďalej nemali ubytovať v ponuke, ak platí niečo z uvedeného:

 • Ste práve infikovaní alebo ste mali nedávno pozitívny test na ochorenie COVID-19.
 • Máte podozrenie, že ste chorí alebo ste boli vystavení ochoreniu a čakáte na výsledky testov na potvrdenie alebo vyvrátenie diagnózy ochorenia COVID-19.
 • Vykazujete príznaky alebo sa obávate, že by ste mohli mať COVID-19.
 • Boli ste nedávno v úzkom a trvalom kontakte s osobou, u ktorej bola potvrdená infekcia ochorením COVID-19 alebo u ktorej existuje podozrenie, že je infikovaná.

Podrobnejšie informácie o tom, ako zodpovedne cestovať počas pandémie COVID-19, nájdete v našom článku o pobytoch v karanténe a izolácii.

  Pravidelne si umývajte ruky

  Ruky si umývajte často, najmä ak ste v kontakte s ľuďmi, ktorí nie sú súčasťou vašej rezervácie, a keď sa dotýkate povrchov a predmetov v spoločných priestoroch.

  • Ruky si umývajte dôkladne mydlom a vodou aspoň 20 sekúnd.
  • Ak mydlo a voda nie sú ľahko dostupné, použite dezinfekčný prostriedok na ruky, ktorý obsahuje aspoň 60 % alkoholu – naneste si ho na ruky a trite ich o seba, až kým nevyschnú.

  V spoločenských a spoločných priestoroch postupujte podľa miestnych zákonov a usmernení týkajúcich sa rúšok a spoločenského odstupu

  Keď sa nachádzate v spoločnom priestore (ako hostiteľ alebo hosť), dodržiavajte miestne zákony a usmernenia týkajúce sa nosenia rúška a dodržiavania spoločenského odstupu od všetkých, ktorí nie sú súčasťou vašej rezervácie. Hostitelia by mali zvážiť poskytnutie bezkontaktného príchodu a ubytovania vždy, keď je to možné.

  Nezabúdajte, že ak sa cítite nepríjemne pri pobyte vo vlastnej izbe alebo spoločnom priestore, zvážte namiesto toho rezerváciu celého objektu. Ak sa cítite nepríjemne pri hostení vlastnej izby alebo spoločného priestoru, môžete ponúknuť celý svoj objekt alebo pozastaviť hostenie, ak to nie je možné.

  Hostitelia by sa tiež mali riadiť miestnymi usmerneniami týkajúcimi sa hostenia vlastných izieb, spoločných priestorov a celkového počtu ľudí, ktorí sa môžu v ponuke zdržiavať.

  Poznámka: Na Airbnb stále platí celosvetový zákaz všetkých večierkov a podujatí v ponukách Airbnb. Viac informácií nájdete v našich podmienkach pre večierky a podujatia.

  Dodatočné usmernenia pre hostiteľov vlastných izieb a spoločných priestorov

  Hostitelia ponúk s vlastnými izbami alebo spoločnými priestormi by mali vykonať aj tieto kroky:

  • Obmedzte počet hostí podľa potreby, aby bolo možné dodržať spoločenský odstup vo všetkých spoločných priestoroch, ak to vyžadujú miestne právne predpisy alebo usmernenia.
  • Vetrajte spoločné priestory počas pobytu, ak je to bezpečné, ako je to uvedené v 5-krokovom procese rozšíreného upratovania.
  • Čistite a hygienicky čistite spoločné priestory (ako sú kúpeľne a kuchyne) tak často, ako je to možné.

  Niektoré vlády môžu hostiteľstvo vlastných alebo spoločných izieb obmedziť alebo na tieto priestory uložiť dodatočné povinnosti alebo požiadavky. Nezabudnite si prečítať všetky ďalšie bezpečnostné pokyny a pokyny k upratovaniu od štátnych a/alebo zdravotníckych orgánov v miestnej jurisdikcii a riaďte sa nimi.

  Čo robiť, ak máte pozitívny test na ochorenie COVID-19 počas pobytu alebo po ňom

  Ak ste prednedávnom mali pozitívny test na ochorenie COVID-19 alebo ste začali pociťovať akékoľvek príznaky ochorenia COVID-19, kontaktuje zdravotníka a zvážte okrem informovania príslušných miestnych orgánov aj informovanie všetkých osôb, ktorých by sa to mohlo týkať alebo ktoré mohli byť potenciálne vystavené ochoreniu.

  Pomohol tento článok?

  Súvisiace články

  Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
  Prihlásiť alebo registrovať sa