Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Pravidlá komunity

Podmienky pre večierky a podujatia

Poznámka: Od 20. augusta 2020 zaviedla spoločnosť Airbnb celosvetový zákaz všetkých večierkov a podujatí v ponukách Airbnb vrátane obmedzenia obsadenosti na 16 osôb. Tento zákaz večierkov sa vzťahuje na všetky budúce rezervácie na Airbnb a zostane v platnosti až do odvolania.

Naše normy komunity zakazujú členom komunity Airbnb akékoľvek aktivity, ktoré by mohli na okolie pôsobiť rušivo. Hostitelia a hostia môžu túto normu splniť tak, že jasne špecifikujú očakávania ohľadom zhromaždení v ponukách. Hoci sme presvedčení, že väčšina hostí bude pravidlá rešpektovať, vytvorili sme pravidlá pre večierky a podujatia, ktoré poskytujú jasné usmernenia o tom, čo sa od všetkých očakáva. Na základe pravidiel sa až do odvolania zakazujú:

  • Zhromaždenia viac ako 16 osôb
  • Všetky rušivé večierky a podujatia

Hosťom, ktorí sú nahlásení pre usporiadanie rušivého večierku alebo porušenie našich pravidiel týkajúcich sa zhromaždení viac ako 16 osôb, hrozí pozastavenie účtu alebo odstránenie z platformy Airbnb. V niektorých prípadoch môžu byť hodnotenia hostí pridané po týchto večierkoch odstránené. Ponuky môžeme odstrániť aj vtedy, keď zistíme, že hostiteľ povolil večierok, ktorý porušuje tieto pravidlá. Ak dostaneme hlásenia, že ponuka obťažuje okolitú komunitu, môžeme požiadať hostiteľa, aby aktualizoval svoje pravidlá pobytu alebo pozastavil danú ponuku.

Okrem vylepšovania našich pravidiel týkajúcich sa večierkov pracujeme tiež na technológiách zisťovania rizík, ktoré pomáhajú zabraňovať rušivým večierkom skôr, než sa vôbec začnú.

Veľké zhromaždenia

Až do odvolania nie sú povolené stretnutia viac ako 16 osôb vrátane prenocujúcich hostí a návštevníkov, a to bez ohľadu na povolenie hostiteľa.

Večierky a podujatia

Až do odvolania sú zakázané všetky rušivé večierky a podujatia bez ohľadu na svoju veľkosť. Hosťom, ktorí organizujú takéto typy podujatí, môže byť odstránený účet a pre hostiteľov, ktorí porušia toto pravidlo a umožnia hosťom usporiadať večierky, môžu vyplývať dôsledky, a to až vrátane odstránenia ich ponuky.

Nahlásenie rušenia okolia

Keď objekt, ktorý je v ponuke na Airbnb, spôsobuje rušenie – či už je to nadmerný hluk, rušivý večierok, zhromaždenie viac ako 16 osôb alebo nebezpečné správanie, členovia miestnej komunity to môžu nahlásiť susedskej podpore, ktorá poskytuje prepojenie na miestne záchranné služby. Budú mať tiež prístup k telefónnemu číslu tímu susedskej podpory, kde môžu nahlásiť stále prebiehajúci večierok. Po nahlásení problému Airbnb pošle potvrdzujúci e-mail, v ktorom vysvetlí, čo sa bude diať ďalej.

Intervencia proti neoprávneným večierkom

Zníženie počtu neoprávnených domácich večierkov na Airbnb je už dlho prioritou. Prijímame opatrenia na podporu bezpečného a zodpovedného cestovania. V rámci nášho globálneho zákazu večierkov môžeme zablokovať určité rezervácie, o ktorých si myslíme, že predstavujú vyššie riziko organizovania neoprávnených večierkov.

Usmernenia pre obsah ponúk

V súlade s týmito zásadami by hostitelia nemali lákať na rušivé večierky a podujatia vo svojom bývaní inzerovaním svojho priestoru ako priestoru vhodného na večierky alebo podujatia. Podobne platí, že hostitelia by nemali inzerovať svoj priestor na zhromaždenia viac ako 16 osôb.

Ponuky, ktoré porušujú tieto pravidlá z dôvodu názvu, opisu, pravidiel pobytu, fotiek ponuky atď., môžu byť pozastavené až do odstránenia obsahu porušujúceho pravidlá. Ak sme dostali sťažnosti na objekt porušujúci toto pravidlo, môžeme tiež pozastaviť danú ponuku až na 30 dní a požiadať hostiteľa, aby aktualizoval svoju ponuku tak, aby obsahovala výslovné pravidlo, že večierky a podujatia nie sú povolené.

V zriedkavých prípadoch, keď sa zdá, že ponuka je určená len na organizovanie večierkov alebo podujatí (napríklad miesta na večierky alebo podujatia), alebo keď objekt spôsobil vážne nepríjemnosti v rámci susedstva, ponuka môže byť natrvalo odstránená z Airbnb.

Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na rôzne typy objektov

Tradičné hoteliérske miesta

Veríme, že hostitelia tradičných hoteliérskych miest (ako sú dizajnové hotely) si určujú vlastné pravidlá pre podujatia. Tradiční hoteliérski hostitelia môžu povoliť príslušné podujatia podľa vlastného uváženia. V prípadoch, keď dostaneme sťažnosti týkajúce sa takýchto ponúk a podujatí alebo keď typ podujatí nie je vhodný, budeme príslušné miesta kontaktovať.

Pomohol tento článok?

Súvisiace články

Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
Prihlásiť alebo registrovať sa