Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Proces rozšíreného upratovania Airbnb v piatich krokoch

  Päťkrokový proces upratovania je súbor upratovacích postupov, ktoré sú všetci hostitelia povinní dodržiavať medzi pobytmi hostí spolu so svojimi miestnymi zákonmi a usmerneniami.

  Krok 1: Príprava

  Správna príprava môže pomôcť vám a vášmu tímu upratovať efektívnejšie a bezpečnejšie. Nezabudnite:

  • Ak je to možné, priestory pred upratovaním a počas neho vetrajte.
  • Používajte dezinfekčné prostriedky schválené miestnymi regulačnými orgánmi na použitie proti ochoreniu COVID-19.
  • Vždy si pozorne prečítajte pokyny a upozornenia uvedené na čistiacich prostriedkoch.
  • Umyte alebo vydezinfikujte si ruky.

  Krok 2: Čistenie

  Pri čistení sa z povrchov, ako sú podlahy a pracovné dosky, odstraňuje prach a nečistoty. Nezabudnite:

  • Pred hygienickým vyčistením priestory pozametajte, povysávajte, utrite v nich prach a/alebo ich vytrite.
  • Riad umyte a bielizeň vyperte na najvyššej možnej teplote.
  • Tvrdé povrchy utrite mydlom a vodou.

  Krok 3: Hygienické vyčistenie

  Hygienické vyčistenie znamená zníženie počtu baktérií na povrchoch, ako sú kľučky dverí a diaľkové ovládače televízora. Nezabudnite:

  • Povrchy, ktorých sa ľudia v každej miestnosti často dotýkajú, postriekajte schváleným dezinfekčným sprejom.
  • Nechajte dezinfekčný prostriedok pôsobiť po dobu uvedenú na štítku výrobku.
  • Nechajte povrch vyschnúť.

  Krok 4: Kontrola

  Ak chcete získať prístup k vlastným zoznamom úloh čistenia, prejdite do časti Postrehy > Čistenie. Nezabudnite:

  • Riaďte sa osvedčenými postupmi v zoznamoch úloh pre jednotlivé izby, aby ste sa uistili, že sú všetky priestory medzi jednotlivými pobytmi upratané a hygienicky vyčistené.
  • Poskytnite tieto osvedčené postupy svojmu hostiteľskému tímu a upratovacej službe.

  Krok 5: Opätovné nachystanie

  Aby sa predišlo krížovej kontaminácii, je pred doplnením potrieb pre ďalšieho hosťa dôležité dokončiť čistenie a hygienické vyčistenie miestnosti. Nezabudnite:

  • Pred výmenou potrieb pre hostí, bielizne a súprav čistiacich potrieb si umyte ruky.
  • Čistiace potreby a ochranné pomôcky bezpečne zlikvidujte alebo umyte.
  • Po hygienickom vyčistení už do miestnosti nevstupujte.
  • Vyčistite vybavenie medzi jednotlivými skupinami hostí.

  Tento proces vychádza z Príručky k upratovaniu Airbnb, ktorá bola vypracovaná po konzultácii s odborníkmi v oblasti hygieny a medicíny.

  Zo svojho účtu môžete prejsť do časti Postrehy > Čistenie, kde si stiahnete celú príručku k čisteniu a nájdete ďalšie zdroje, školenia a vlastné zoznamy úloh čistenia.

  Záväzok k procesu upratovania je povinný pre všetky ponuky

  Hostitelia, ktorí nesúhlasia s bezpečnostnými postupmi súvisiacimi s ochorením COVID-19 vrátane 5-krokového procesu rozšíreného upratovania, nemusia mať povolené prijímať nové rezervácie.

  Tieto postupy si vyžadujú nosenie rúška a dodržiavanie spoločenského odstupu, ak to vyžadujú miestne právne predpisy alebo usmernenia, a dodržiavanie päťkrokového postupu rozšíreného upratovania. Hostitelia, ktorí opakovane alebo závažne porušujú štandardy upratovania, môžu podliehať varovaniam, pozastaveniam a v niektorých prípadoch odstráneniu z platformy Airbnb.

  Zdieľanie vášho záväzku k rozšírenému upratovaniu s hosťami

  Keď sa vy alebo člen vášho hostiteľského tímu zaviažete k procesu upratovania, váš záväzok k rozšírenému upratovanie sa hosťom zobrazí vo vašej ponuke.

  Získali ste potrebnú pomoc?

  Súvisiace články