Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Návody

Proces rozšíreného upratovania Airbnb v piatich krokoch

Päťkrokový proces upratovania je súbor upratovacích postupov, ktoré sú všetci hostitelia povinní dodržiavať medzi pobytmi hostí spolu so svojimi miestnymi zákonmi a usmerneniami.

Podrobnosti o najlepšom spôsobe upratovania nájdete v príručke k upratovaniu Airbnb, ktorá obsahuje kompletné zoznamy úloh v rámci upratovania.

Príručku spolu s radami, videami a ďalšími informáciami si môžete prečítať aj v časti Postrehy > Upratovanie vo svojom hostiteľskom účte vo webovom prehliadači.

Krok 1: Príprava

Správna príprava môže pomôcť vám a vášmu tímu upratovať efektívnejšie a bezpečnejšie. Nezabudnite:

 • Ak je to možné, priestory pred upratovaním a počas neho vetrajte.
 • Používajte dezinfekčné prostriedky schválené miestnymi regulačnými orgánmi na použitie proti ochoreniu COVID-19.
 • Vždy si pozorne prečítajte pokyny a upozornenia uvedené na čistiacich prostriedkoch.
 • Umyte alebo vydezinfikujte si ruky.

Krok 2: Čistenie

Pri čistení sa z povrchov, ako sú podlahy a pracovné dosky, odstraňuje prach a nečistoty. Nezabudnite:

 • Pred hygienickým vyčistením priestory pozametajte, povysávajte, utrite v nich prach a/alebo ich vytrite.
 • Riad umyte a bielizeň vyperte na najvyššej možnej teplote.
 • Tvrdé povrchy utrite mydlom a vodou.

Krok 3: Hygienické vyčistenie

Hygienické vyčistenie znamená zníženie množstva baktérií na povrchoch, ako sú kľučky dverí a diaľkové ovládače televízora. Nezabudnite:

 • Povrchy, ktorých sa ľudia v každej miestnosti často dotýkajú, postriekajte schváleným dezinfekčným sprejom.
 • Nechajte dezinfekčný prostriedok pôsobiť na čas uvedený na štítku výrobku.
 • Nechajte povrch vyschnúť.

Krok 4: Kontrola

Keď dokončíte hygienické vyčistenie, je dobré sa uistiť, že ste na nič nezabudli. Nezabudnite:

 • Riaďte sa osvedčenými postupmi v zoznamoch úloh pre jednotlivé izby v príručke, aby ste sa uistili, že ste nič nevynechali.
 • Poskytnite tieto osvedčené postupy svojmu hostiteľskému tímu a upratovacej službe.

Krok 5: Opätovné nachystanie

Aby sa predišlo krížovej kontaminácii, je pred doplnením potrieb pre ďalšieho hosťa dôležité dokončiť čistenie a hygienické vyčistenie miestnosti:

 • Pred výmenou potrieb pre hostí, bielizne a súprav čistiacich potrieb si umyte ruky.
 • Čistiace potreby a ochranné pomôcky bezpečne zlikvidujte alebo umyte.
 • Po hygienickom vyčistení už do miestnosti nevstupujte.
 • Vyčistite vybavenie medzi jednotlivými skupinami hostí.

Povinné pre všetkých hostiteľov

Hostitelia, ktorí nesúhlasia s našimi bezpečnostnými postupmi súvisiacimi s ochorením COVID-19 vrátane 5-krokového procesu rozšíreného upratovania, nebudú môcť hostiť.

Tieto postupy vyžadujú aj nosenie rúška a dodržiavanie spoločenského odstupu, keď to nariaďujú miestne právne predpisy alebo usmernenia.

Hostitelia, ktorí opakovane alebo závažne porušujú normy upratovania, môžu dostať varovania, ich hostiteľsvo môže byť pozastavené a v niektorých prípadoch môžu byť ich účty odstránené z Airbnb.

Pomohol tento článok?

Súvisiace články

Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
Prihlásiť alebo registrovať sa