Bezpečnejší návrat k cestovaniu

Buďte informovaní o najnovších radách k cestovaniu počas
pandémie COVID-19 aj po nej.

Za bezpečnosť zodpovedáme všetci

Žiadame komunitu Airbnb, aby dodržiavala naše postupy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti v súvislosti s ochorením COVID-19.

Nosenie rúška

Hostia a hostitelia musia pri interakcii dodržiavať miestne zákony a usmernenia týkajúce sa nosenia rúšok.

Spoločenský odstup

Ak to vyžadujú miestne právne predpisy alebo usmernenia, musia hostitelia a hostia súhlasiť s dodržiavaním vzdialenosti 2 metre od seba.

Rozšírené upratovanie

Hostitelia musia dodržiavať náš päťkrokový proces rozšíreného upratovania vypracovaný v spolupráci s odborníkmi.

Vysoký štandard pre každý pobyt

Náš päťkrokový proces rozšíreného upratovania vypracovaný odborníkmi presahuje rámec základného upratovania a je dôležitým krokom, ktorý môžu hostitelia urobiť na zaistenie bezpečnosti našej komunity.

Súkromný priestor ďaleko od davov

Súkromné bývania. Bezkontaktný príchod. Otvorené vonkajšie priestory. Dostatok miesta. Nájdite ubytovania s vybavením, na ktorom vám najviac záleží.

Odpovede na vaše otázky

Kto musí dodržiavať nové bezpečnostné pokyny a pokyny k upratovaniu?

Všetci hostitelia musia dodržiavať naše bezpečnostné a upratovacie postupy súvisiace s pandémiou COVID-19. Zistite viac o rozšírenom upratovaní Airbnb.

Keď to vyžadujú miestne právne predpisy alebo usmernenia, musia všetci hostitelia a hostia pri osobnej interakcii nosiť rúška alebo prekrytie tváre a dodržiavať od seba vzdialenosť 2 metre. Samozrejme, neodporúčame hostiť ani cestovať, ak ste prišli do kontaktu s ochorením COVID-19 alebo máte jeho príznaky. Prejdite si naše požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti pri pobytoch.

Ak máte konkrétne otázky týkajúce sa postupov v oblasti zdravia a bezpečnosti, môžete sa vždy obrátiť na hostiteľa v aplikácii Airbnb.

Ako môžem zmeniť alebo zrušiť existujúcu rezerváciu?

Ak potrebujete svoju rezerváciu zmeniť alebo zrušiť, podrobnosti o aktuálnych možnostiach storna nájdete v sekcii Cesty na webovej lokalite alebo v aplikácii Airbnb. Tento zdroj sme vytvorili s cieľom pomôcť hosťom s orientáciou v procese a podmienkach zrušenia rezervácie.

Okrem toho hostia, ktorí nemôžu cestovať, pretože majú ochorenie COVID-19, môžu mať nárok na zrušenie rezervácie s vrátením peňazí v plnej výške, ak sa obrátia na zákaznícku podporu. Zistite viac o našich zásadách uplatnenia poľahčujúcich okolností.

Aké pravidlá týkajúce sa COVID-19 boli vytvorené pre zážitky na Airbnb?

Zážitky Airbnb sa znova otvárajú v krajinách, v ktorých to príslušné vládne predpisy umožňujú. Od hostí a hostiteľov sa očakáva, že budú dodržiavať osobitné bezpečnostné postupy pre zážitky s osobnou účasťou vrátane spoločenského odstupu a nosenia rúška, ak to vyžadujú miestne právne predpisy alebo usmernenia. A, samozrejme, zostaňte doma, ak ste prišli do kontaktu s ochorením COVID-19 alebo sa necítite dobre. Zistite viac o našich usmerneniach o ochrane zdravia a bezpečnosti pre zážitky.

Ak chcete zážitok absolvovať len so svojou skupinou, môžete zvážiť súkromnú rezerváciu. Ak sa cítite nepríjemne pri stretávaní v skupinách alebo ak zážitky s osobnou účasťou na vašom trhu ešte nie sú znovu otvorené, pozrite si naše online zážitky.

Aké flexibilné možnosti rezervácie sú na Airbnb k dispozícii?

Storno podmienky nastavujú hostitelia a v jednotlivých ponukách sa líšia. Podrobnosti o storno podmienkach každého ubytovania nájdete na hlavnej stránke každej ponuky. Pridali sme nový filter, aby sme vám uľahčili vyhľadávanie bývaní s flexibilnými storno podmienkami. Zistite viac informácií o novom filtri.

Ďalšie zdroje

Zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností

Storno podmienky

Zdroje pre hostiteľov