Bezpečnejší návrat k cestovaniu

Buďte informovaní o najnovších radách pre cestovanie počas pandémie COVID-19 aj po nej.

Za bezpečnosť zodpovedáme všetci

Žiadame komunitu Airbnb, aby sa zaviazala k dodržiavaniu našich aktualizovaných postupov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti v súvislosti s ochorením COVID-19.

Nosenie rúška

Hostia a hostitelia musia pri interakcii dodržiavať miestne zákony a usmernenia týkajúce sa nosenia rúšok.

Spoločenský odstup

Ak to vyžadujú miestne právne predpisy alebo usmernenia, musia hostitelia a hostia súhlasiť s dodržiavaním vzdialenosti 2 metre od seba.

Rozšírené upratovanie

Hostitelia po celom svete sa zaväzujú k dodržiavaniu nášho päťkrokového procesu rozšíreného upratovania vypracovaného v spolupráci s odborníkmi.

Vysoký štandard pre každý pobyt

Náš päťkrokový proces rozšíreného upratovania vypracovaný odborníkmi presahuje rámec základného upratovania a je dôležitým krokom k zaisteniu bezpečnosti našej komunity.

Súkromný priestor ďaleko od davov

Súkromné bývania. Bezkontaktný príchod. Otvorené vonkajšie priestory. Dostatok miesta. Nájdite ubytovania s vybavením, na ktorom vám najviac záleží.

Odpovede na vaše otázky

Ako zistím, či ponuka dodržiava nové pokyny k bezpečnosti a upratovaniu?

Od 20. novembra 2020 sa všetci hostitelia (okrem Číny) museli zaviazať k dodržiavaniu bezpečnostných a upratovacích postupov súvisiacich s ochorením COVID-19 alebo riskovať, že ich účty budú podliehať varovaniam, pozastaveniam a v niektorých prípadoch odstráneniu z platformy Airbnb. Ak chcete zistiť, či sa hostiteľ zaviazal dodržiavať päťkrokový proces rozšíreného upratovania, stačí v časti Zdravie a bezpečnosť na stránke ponuky hostiteľa hľadať vetu „Dodržiava proces rozšíreného upratovania Airbnb.“. Zistite viac o rozšírenom upratovaní Airbnb.

Ak to vyžadujú miestne právne predpisy alebo usmernenia, musia všetci hostitelia a hostia súhlasiť s nosením rúška alebo prekrytím tváre pri osobnej interakcii a dodržiavať od seba vzdialenosť 2 metre. Samozrejme takisto neodporúčame hostiť ani cestovať, ak ste prišli do kontaktu s ochorením COVID-19 alebo máte jeho príznaky. Prejdite si naše požiadavky na zdravie a bezpečnosť pri pobytoch.

Ak máte konkrétne otázky týkajúce sa postupov v oblasti zdravia a bezpečnosti, môžete sa vždy obrátiť na hostiteľa v aplikácii Airbnb.

Ako môžem zmeniť alebo zrušiť existujúcu rezerváciu?

Ak potrebujete svoju rezerváciu zmeniť alebo zrušiť, podrobnosti o aktuálnych možnostiach storna nájdete v sekcii Cesty na webovej lokalite alebo v aplikácii Airbnb. Aby sme hosťom pomohli s orientáciou v procese a podmienkach zrušenia rezervácie, vytvorili sme tento zdroj. Hostia s rezerváciami vytvorenými najneskôr 14. marca 2020, ktorí nemôžu cestovať v dôsledku pandémie COVID-19, môžu mať nárok na storno bez poplatkov. Zistite viac o našich zásadách uplatnenia poľahčujúcich okolností.

Aké pravidlá týkajúce sa COVID-19 boli vytvorené pre zážitky na Airbnb?

Zážitky Airbnb sa znova otvárajú v krajinách, v ktorých to príslušné vládne predpisy umožňujú. Od hostí a hostiteľov sa očakáva, že budú dodržiavať osobitné bezpečnostné postupy pre zážitky s osobnou účasťou vrátane spoločenského odstupu a nosenia rúška, ak to vyžadujú miestne právne predpisy alebo usmernenia. A, samozrejme, zostaňte doma, ak ste prišli do kontaktu s ochorením COVID-19 alebo sa necítite dobre. Zistite viac o našich usmerneniach o ochrane zdravia a bezpečnosti pre zážitky.

Ak chcete zážitok absolvovať len so svojou skupinou, môžete zvážiť súkromnú rezerváciu. Ak sa cítite nepríjemne pri stretávaní v skupinách alebo ak zážitky s osobnou účasťou na vašom trhu ešte nie sú znovu otvorené, pozrite si naše online zážitky.

Aké flexibilné možnosti rezervácie sú na Airbnb k dispozícii?

Storno podmienky nastavujú hostitelia a v závislosti od ponuky si môžu zvoliť flexibilné, mierne a prísne. Podrobnosti o storno podmienkach každého ubytovania nájdete na hlavnej stránke každej ponuky. Pridali sme nový filter, aby sme vám uľahčili vyhľadávanie bývaní s flexibilnými storno podmienkami. Zistite viac informácií o novom filtri.

Ďalšie zdroje

Zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností

Storno podmienky

Zdroje pre hostiteľov