Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Pravidlá komunity

Pravidlá obsahu Airbnb

Zverejňovaním obsahu na Airbnb súhlasíte s dodržiavaním týchto pravidiel. Za obsah sa považuje akýkoľvek písomný, fotografický, zvukový, video- alebo iný obsah vrátane:

 • textov: názvy a opisy ponúk, profilové stránky, verejné a súkromné hodnotenia, spätná väzba, príspevky v komunitnom centre a správy pre Airbnb, hostiteľov alebo hostí;
 • obrázkov: fotky a videá, ako aj obrázky zobrazené vo fotkách a videách (ako sú plagáty alebo umelecké diela visiace na stene).

Vyhradzujeme si právo úplne alebo čiastočne odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý porušuje tieto pravidlá, naše podmienky poskytovania služby, naše normy komunity, naše pravidlá pre hodnotenia alebo z akéhokoľvek iného dôvodu podľa nášho vlastného uváženia. V prípade opakovaných alebo závažných porušení môžeme tiež obmedziť, pozastaviť alebo odstrániť súvisiaci účet Airbnb.

Nasledujúci obsah na Airbnb nie je povolený:

 • obsah vytvorený výlučne na účely reklamy alebo iného komerčného obsahu vrátane log spoločnosti, odkazov alebo názvov spoločností;
 • spam, nevyžiadaný kontakt alebo obsah, ktorý sa opakovane zdieľa rušivým spôsobom;
 • obsah, ktorý schvaľuje alebo podporuje nezákonnú či škodlivú činnosť alebo ktorý je sexuálne explicitný, násilný, grafický, vyhrážajúci sa alebo obťažujúci;
 • obsah, ktorý je diskriminačný (viac informácií nájdete v našich antidiskriminačných zásadách);
 • obsah, v ktorom sa niekto pokúša vydávať sa za inú osobu, majiteľa účtu alebo subjekt vrátane zástupcu Airbnb;
 • obsah, ktorý je nezákonný alebo porušuje práva inej osoby alebo subjektu vrátane práv duševného vlastníctva a práv na súkromie;
 • obsah, ktorý zahŕňa súkromné alebo dôverné informácie inej osoby vrátane obsahu, ktorý postačuje na určenie polohy ponuky.

Ďalšie porušenia pravidiel pre konkrétne typy obsahu:

Názvy ponúk

 • Názvy ponúk, ktoré obsahujú informácie nerelevantné pre typ ponuky, štýl alebo zážitok
 • Názvy ponúk, ktoré obsahujú symboly alebo emotikony

Stránky ponuky alebo profilu

 • Ponuky a profily, ktoré poskytujú podvodné, nepravdivé, zavádzajúce alebo mylné informácie

Komunitné centrum

 • Obsah, ktorý je nesúvisiaci, nekladie otázku alebo neponúka znalosti ako odpoveď na otázku v rámci väčšej diskusie
 • Obťažovanie, trolovanie alebo opakované napádanie členov komunity

Hodnotenia

Vlastné adresy URL

Obsah súvisiaci s ochorením COVID-19

  Ako nahlásiť obsah, ktorý porušuje naše pravidlá

  Ak sa domnievate, že obsah porušuje tieto pravidlá, môžete ho nahlásiť priamo prostredníctvom aplikácie alebo nás môžete kontaktovať.

  Pomohol tento článok?

  Súvisiace články

  Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
  Prihlásiť alebo registrovať sa