Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Podmienky hodnotenia služby Airbnb

  S cieľom vybudovať platformu založenú na dôvere žiadame našu komunitu, aby pomohla zabezpečiť, že hodnotenia na Airbnb sú užitočné, informatívne a nevystavujú našu komunitu ujme. Očakávame preto, že všetky hodnotenia budú dodržiavať nasledujúce podmienky:

  1. Hodnotenia by nemali porušovať naše pravidlá pre obsah

  Niektorý obsah nie je na Airbnb nikdy povolený. Viac zistíte v pravidlách pre obsah Airbnb.

  2. Hodnotenia by mali byť nezaujaté

  Hodnotenia sú najviac užitočné, keď poskytujú nezaujaté a objektívne informácie. Preto nepovoľujeme jednotlivcom ani subjektom, ktoré vlastnia alebo sú prepojené s ponukou či zážitkom, aby uverejňovali hodnotenia svojho podnikania. Jednotlivcom, o ktorých vieme, že ponúkajú konkurenčné ponuky alebo zážitky, takisto nepovoľujeme uverejňovať hodnotenia ich priamych konkurentov.

  Nemáte povolené podnecovať ku kladným hodnoteniam, používať hrozbu negatívneho hodnotenia na zmanipulovanie požadovaného výsledku ani ovplyvňovať hodnotenie niekoho iného s prísľubom odškodnenia.

  Takisto nemáte povolené potvrdzovať falošné rezervácie výmenou za kladné hodnotenie, používať druhý účet na napísanie hodnotenia sebe samému ani v spolupráci s obchodnými partnermi dostávať kladné hodnotenia.

  Okrem toho môžu byť hodnotenia odstránené z platformy v prípade pobytov, pri ktorých došlo k závažnému porušeniu podmienok pre večierky a podujatia. Cieľom je pomôcť hostiteľom, aby sa nebáli zasiahnuť, keď sa konajú rušivé večierky, pričom sa nemusia obávať zaujatého hodnotenia z dôvodu zásahu.

  3. Hodnotenia by mali byť relevantné

  Píšte hodnotenia relevantné pre Airbnb a svoj pobyt alebo zážitok, pretože hostia vaše hodnotenia čítajú, aby sa dozvedeli viac o hostiteľovi a jeho ponuke. Nesúvisiace hodnotenia môžu byť rozptyľujúce a nepomáhajú ostatným hosťom prijímať informované rozhodnutia týkajúce sa rezervácií. Z tohto dôvodu by sa hodnotenia mali zameriavať na vaše interakcie s ostatnými členmi komunity a váš čas strávený počas pobytu alebo zážitku.

  Ak chcete zachovať relevantnosť hodnotení, odporúčame vyhnúť sa nasledujúcemu:

  • komentár k sociálnym, politickým alebo náboženským názorom osoby;
  • neúctivosť, nadávanie a hypotézy o charaktere či osobnosti osoby;
  • obsah, ktorý odkazuje na okolnosti úplne mimo kontroly inej osoby;
  • obsah o službách, ktoré nesúvisia s Airbnb (napríklad letecká spoločnosť, spolujazda, reštaurácia atď.);
  • komentár k minulým rezerváciám na Airbnb, hostiteľom alebo hosťom alebo k službe Airbnb, ktorý nesúvisí s ponukou, hostiteľom alebo hosťom, ktorého hodnotíte.

  Keď niekto nahlási hodnotenie, ktoré porušuje tieto zásady, môžeme toto hodnotenie odstrániť z našej platformy. Opakované porušenia môžu viesť k pozastaveniu alebo trvalej deaktivácii účtu (účtov) zodpovedných za hodnotenia.

  Nahlásenie hodnotenia, ktoré porušuje naše zásady

  Ak chcete nahlásiť hodnotenie za porušenie pravidiel hodnotenia Airbnb, kontaktujte nás.

  Ak máte pocit, že hodnotenie je nepravdivé

  Hoci vyzývame všetkých členov komunity a očakávame od nich, aby uverejňovali hodnotenia, ktoré obsahujú objektívne a presné informácie, Airbnb nie je prostredníkom sporov týkajúcich sa pravdivosti hodnotení. Od autora hodnotenia očakávame, že si bude stáť za obsahom svojho hodnotenia. Ak chcete reagovať na hodnotenie, zistite, ako na to.

  Viac informácií o tom, ako vyšetrujeme a moderujeme spory týkajúce sa hodnotení, si prečítajte v článku Airbnb o moderovaní sporov súvisiacich s hodnoteniami.

  Získali ste potrebnú pomoc?