Preskočiť na obsah.
  Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu
  Pripravte sa na dlhšie čakanie ako zvyčajne
  Vzhľadom na koronavírus (COVID-19) momentálne dostávame veľké množstvo žiadostí a pracujeme so zníženým počtom zamestnancov. Ak máte rezerváciu, do ktorej zostáva viac ako 72 hodín, kontaktujte nás neskôr pred dátumom príchodu, aby sme mohli podporiť tých, ktorí potrebujú okamžitú pomoc. Ak chcete rezerváciu zmeniť alebo zrušiť, prejdite na stránku ciest alebo na hostiteľský ovládací panel.

  Aké mám možnosti zrušenia rezervácie ubytovania pre koronavírus (COVID-19)?

  V závislosti od toho, kedy ste rezerváciu vytvorili, môže byť vaše storno plne kryté našimi zásadami uplatnenia poľahčujúcich okolností. Ak nie je vaša rezervácia automaticky krytá, máme ďalšie možnosti.

  Pre hostí

  Ak vaša rezervácia nie je oprávnená podľa našich zásad uplatnenia poľahčujúcich okolností, môžete si svoju rezerváciu skontrolovať a zistiť, či má flexibilné možnosti storna. Ak má, môžete použiť štandardné dostupné možnosti zmeny alebo zrušenia.

  Žiadosť o storno od vášho hostiteľa

  Ak bola vaša rezervácia vytvorená pred 10. marcom 2020 s dátumom príchodu pred 1. júnom 2020 alebo medzi 10. marcom a 1. júnom 2020, možno budete môcť požiadať o storno priamo svojho hostiteľa a získať plnú náhradu.

  Na tento účel sa budete musieť prihlásiť do svojho účtu vo webovom prehliadači (nie cez aplikáciu Airbnb). Banner na stránke Zmena alebo zrušenie vám poskytne informácie o tom, ako požiadať hostiteľa o náhradu.

  1. Prejdite na Cesty a vyhľadajte cestu, ktorú chcete zrušiť.
  2. Kliknite alebo ťuknite naZobraziť podrobnosti cesty.
  3. V prehľade kliknite alebo ťuknite na Zobraziť podrobnosti.
  4. Kliknite alebo ťuknite naZmeniť alebo zrušiť.
  5. V časti Zrušiť rezerváciu kliknite alebo ťuknite na Ďalej.
  6. Ako dôvod zrušenia vyberte COVID-19 (koronavírus).
  7. Kliknite alebo ťuknite naPožiadať o plnú náhradu.

  Hosť bude mať na odpoveď 48 hodín alebo 24 hodín, ak má rezervácia začiatok do jedného týždňa. Ak bude súhlasiť so zrušením, vrátenú sumu vám vrátane servisného poplatku pošleme prostredníctvom vášho pôvodného spôsobu platby. Zistite viac o tom, ako funguje vracanie peňazí.

  Ak hostiteľ nesúhlasí,rezerváciu môžete stále zrušiť a náhrada sa určí v súlade so štandardnými storno podmienkami hostiteľa.

  Iné možnosti

  Ak vaša rezervácia nie je oprávnená podľa zásad uplatnenia poľahčujúcich okolností alebo váš hostiteľ nesúhlasí so zrušením, hostiteľovi môžete prostredníctvom centra riešenia problémov kedykoľvek poslať správu a zistiť, či je ochotný poskytnúť vám vyššiu náhradu.

  Pre hostiteľov

  Ak hosť požiada o storno, dostanete e-mail s otázkou, či súhlasíte s plnou náhradou. Ak je čas príchodu do 7 dní, máte na odpoveď 24 hodín, inak máte na odpoveď 48 hodín. Ak chcete odpovedať na žiadosť:

  1. V e-maile kliknite alebo ťuknite na Odpovedať hosťovi a prejdete na Airbnb.
  2. Kliknite buď na Poskytnúť plnú náhradu, alebo naOdmietnuť náhradu.

  Ak súhlasíte s poskytnutím plnej náhrady, nebude to mať vplyv na vaše postavenie superhostiteľa.

  Ďalšie možnosti

  Ak chcete rezerváciu zrušiť z dôvodu ochorenia COVID-19, ktorý nie je oprávnený podľa našich zásad uplatnenia poľahčujúcich okolností, pošlite svojmu hosťovi správu a požiadajte ho o zrušenie rezervácie. Sankcie hostiteľov sa nevzťahujú na storná iniciované hosťami.

  Ak hosť nesúhlasí so stornom, rezerváciu môžete stále zrušiť, ale v takom prípade sa budú uplatňovať sankcie.

  Získali ste potrebnú pomoc?

  Prihláste sa a získajte prispôsobenú podporu

  Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
  Registrácia