Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Aké sankcie sa uplatňujú, ak zruším rezerváciu ako hostiteľ?

  Keďže storná narúšajú plány hostí a ovplyvňujú dôveru v komunitu Airbnb, hostitelia by mali splniť všetky potvrdené rezervácie. Ak hostiteľ zruší rezerváciu, budú sa uplatňovať nasledujúce dôsledky s výnimkou prípadov opísaných nižšie. Ak hostiteľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže splniť rezerváciu, je jeho povinnosťou (a nie povinnosťou hosťa) zrušiť rezerváciu zavčasu, aby mohol hosť prispôsobiť svoje plány.

  Storno poplatok

  Ak potvrdenú rezerváciu zrušíte, bude vám účtovaný poplatok. Tento poplatok zvyčajne odpočítame od vášho prvého vyplatenia prostriedkov po storne. Odpočítaná suma bude závisieť od toho, kedy ste rezerváciu potvrdili a ako dlho pred príchodom ste ju zrušili:

  • Ak ju zrušíte viac ako 7 dní pred príchodom, z najbližšie vyplatených prostriedkov vám odpočítame 50 USD.
  • Ak ju zrušíte menej ako 7 dní pred príchodom, z najbližšie vyplatených prostriedkov vám odpočítame 100 USD.

  Storno poplatok môže byť odpustený za určitých iných okolností.

  Nedostupný/zablokovaný kalendár

  Ak zrušíte potvrdenú rezerváciu, váš kalendár môže byť zablokovaný. V takom prípade už nebudete môcť potvrdiť inú rezerváciu, ktorá sa prekrýva so zrušenou rezerváciou.

  Verejné hodnotenie

  Ak rezerváciu zrušíte pred dňom príchodu, v profile vašej ponuky sa uverejní automatické hodnotenie, v ktorom bude uvedené, že ste zrušili jednu zo svojich rezervácií. Tieto hodnotenia nie je možné odstrániť, ale možno budete môcť napísať verejnú odpoveď a objasniť, prečo ste museli rezerváciu zrušiť.

  Ak rezerváciu zrušíte v deň príchodu alebo neskôr, hostia sa môžu rozhodnúť napísať verejné hodnotenie do profilu vašej ponuky.

  Pozastavenie a deaktivácia účtu

  Ak zrušíte 3 alebo viac rezervácií v priebehu roka, vašu ponuku môžeme pozastaviť alebo deaktivovať.

  Postavenie superhostiteľa

  Ak si chcete udržať svoje postavenie superhostiteľa, musíte naďalej spĺňať požiadavky na superhostiteľov počas každého posudzovaného obdobia. Súčasťou týchto požiadaviek je udržanie miery stornovania na hodnote 1 % alebo nižšej.

  Kedy sa dôsledky nemusia uplatňovať

  Dôsledky stanovené v tomto článku sa nemusia uplatňovať za určitých vymedzených okolností. Zistite viac o tom, kedy sa dôsledky neuplatňujú.

  Súvisiace články