Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Sankcie pre hostiteľov za stornovanie rezervácií

  Stornovania narúšajú plány hostí a môžu znížiť dôveru v našu komunitu, takže ako hostiteľ by ste mali urobiť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste splnili všetky potvrdené rezervácie. Ak sa niečo stalo a z akéhokoľvek dôvodu rezerváciu jednoducho nemôžete splniť, je vašou povinnosťou (a nie povinnosťou hosťa) zrušiť rezerváciu čo najrýchlejšie, aby ste hosťovi dali čas urobiť si nové plány.

  Existujú určité obmedzené okolnosti, pri ktorých zrušenie nemá žiadne nepriaznivé dôsledky.

  Storno poplatok

  Ak stornujete potvrdenú rezerváciu, poplatok sa odpočíta od vášho prvého vyplatenia prostriedkov po stornovaní. Suma bude závisieť od toho, kedy ste rezerváciu potvrdili a ako dlho pred príchodom ste ju zrušili:

  • Pri stornovaní viac ako 7 dní pred príchodom sa z najbližšieho vyplatenia prostriedkov odpočíta 50 USD.
  • Pri stornovaní do 7 dní pred príchodom sa z vášho najbližšieho vyplatenia prostriedkov odpočíta 100 USD.

  Nedostupný/zablokovaný kalendár

  Ak stornujete potvrdenú rezerváciu, váš kalendár môže byť zablokovaný. To znamená, že nebudete môcť potvrdiť ďalšiu rezerváciu, ktorá sa prekrýva so zrušenou rezerváciou.

  Verejné hodnotenie

  Ak rezerváciu zrušíte pred dňom príchodu, v profile vašej ponuky sa uverejní automatické hodnotenie, v ktorom bude uvedené, že ste zrušili jednu zo svojich rezervácií. Tieto hodnotenia nie je možné odstrániť, ale možno budete môcť napísať verejnú odpoveď a objasniť, prečo ste museli rezerváciu zrušiť.

  Ak rezerváciu zrušíte v deň príchodu alebo neskôr, hostia sa môžu rozhodnúť napísať verejné hodnotenie do profilu vašej ponuky.

  Pozastavenie a deaktivácia účtu

  Ak zrušíte 3 alebo viac rezervácií v priebehu roka, vašu ponuku môžeme pozastaviť alebo deaktivovať.

  Postavenie superhostiteľa

  Neriskujte, že prídete o svoje postavenie superhostiteľa. Počas každého posudzovaného obdobia musíte naďalej spĺňať požiadavky na superhostiteľov vrátane udržania miery stornovania maximálne do 1 %.

  Súvisiace články