Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Návody
Hosť

Zrušenie počas pobytu

Ak počas pobytu nastane niečo neočakávané, odporúčame najprv poslať hostiteľovi správu a prediskutovať riešenie. Je pravdepodobné, že vám to ihneď pomôže napraviť. Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí alebo zrušiť rezerváciu, môžeme vám pomôcť začať so žiadosťou o vrátenie peňazí adresovanou hostiteľovi.

Pošlite správu hostiteľovi

Vo všeobecnosti je dobré pokúsiť sa najprv porozprávať so svojím hostiteľom. Svojmu hostiteľovi môžete poslať správu priamo zo svojich doručených správ a prediskutovať riešenie. Ak sa so svojím hostiteľom dohodnete na riešení, je pravdepodobnejšie, že vaša žiadosť bude schválená. Ak hostiteľ už váš problém vyriešil a môžete pokračovať vo svojom pobyte, nasledujúce kroky preskočte.

Proces podávania žiadosti začnite do 24 hodín

Ak ešte stále potrebujete zrušiť rezerváciu počas pobytu, môžeme vám pomôcť začať so žiadosťou o vyriešenie problému s hostiteľom. Pritom môžete požiadať hostiteľa, aby problém vyriešil, požiadať o čiastočné vrátenie peňazí alebo požiadať o zrušenie rezervácie a vrátenie peňazí v plnej výške. Váš hostiteľ bude mať na odpoveď na vašu žiadosť 1 hodinu. Ak odmietne alebo neodpovie, môžete požiadať spoločnosť Airbnb, aby zakročila a pomohla.

  1. Zhromaždite dôkazy: Ak je to možné, vyhotovte fotky alebo videá na zdokumentovanie problémov, ako je chýbajúce alebo pokazené vybavenie.
  2. Odošlite žiadosť hostiteľovi: Opíšete pritom problém, poskytnete fotky, ak je to možné, a oznámite hostiteľovi, ako to chcete vyriešiť. Je dôležité požiadať o pomoc do 24 hodín od zaznamenania problému. Inak to môže mať vplyv na sumu, ktorá vám bude vrátená.
  3. Počkajte na jeho odpoveď: Ak odmietne alebo neodpovie do 1 hodiny, môžete požiadať spoločnosť Airbnb, aby zakročila a pomohla. Airbnb bude pri riešení problému vychádzať z podmienok vrátenia peňazí hosťovi.
Pomohol tento článok?

Súvisiace články

Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
Prihlásiť alebo registrovať sa