Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Návody
Hosť

Požiadajte o vrátenie peňazí

Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí pred cestou alebo po nej, žiadosti o vrátenie peňazí v akejkoľvek výške možno riešiť prostredníctvom nášho centra riešenia problémov.

Pred odoslaním žiadosti v centre riešenia problémov odporúčame prediskutovať so svojím hostiteľom všetky sumy vrátenia peňazí prostredníctvom histórie konverzácie na Airbnb. Ak sa však s hostiteľom nedohodnete, budete mať možnosť požiadať Airbnb o pomoc pri hľadaní riešenia. Problémy sa musia nahlásiť Airbnb do 72 hodín od ich zistenia, aby boli riešiteľné v súlade s našimi podmienkami vytvorenia novej rezervácie a vrátenia peňazí.

Poznámka: Na odoslanie žiadosti v centre riešenia problémov máte 60 dní od dátumu odchodu z rezervovaného bývania.

Ak máte počas svojho pobytu nejaký problém, pomôžeme vám požiadať hostiteľa, aby ho opravil, požiadať o vrátenie peňazí alebo požiadať o zrušenie rezervácie a vrátenie peňazí v plnej výške. Je dôležité odoslať žiadosť do 24 hodín od zaznamenania problému pri ceste. Váš hostiteľ bude mať na odpoveď 1 hodinu. Ak odmietne alebo neodpovie, môžete požiadať spoločnosť Airbnb, aby zakročila a pomohla.

Pomohol tento článok?

Súvisiace články

Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
Prihlásiť alebo registrovať sa