Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Ochrana vášho súkromia

  Keďže naším zámerom je vytvorenie prostredia, ktoré podporuje nielen fyzickú bezpečnosť, ale aj bezpečnosť súkromných informácií, určité správanie a činnosti nie sú povolené.

  Čo povoľujeme

  • Opätovný vstup hostiteľa: Hostitelia môžu opätovne vstúpiť do svojho objektu alebo vstúpiť do vyhradenej izby hosťa v rámci spoločného bývania počas trvania rezervácie len v prípade objektívnej núdze alebo po výslovnom povolení hosťa, pričom hosť musí mať jasnú predstavu o spôsobe a čase interakcie.

  Čo nepovoľujeme

  • Fyzické vniknutia: Hostitelia, hostia a osoby s nimi spojené alebo pracujúce v ich mene nesmú bez predchádzajúceho povolenia vstupovať do žiadnych súkromných priestorov ani sa pokúšať o prístup do nich. V prípade spoločných pobytov sa to týka kúpeľní, keď je hosť vo vnútri, spální alebo postelí v spoločných izbách. V celom bývaní sa to týka samotného miesta pobytu a objektu, ktorý ho obklopuje.
  • Používanie osobného majetku druhej osoby: Hostitelia, hostia a osoby s nimi spojené alebo pracujúce v ich mene nesmú bez predchádzajúceho povolenia používať majetok iného člena komunity, ktorý nie je určený na zdieľanie.
  • Zasahovanie do súkromného priestoru: Hostitelia a hostia nesmú obmedzovať možnosť iného jednotlivca využívať súkromný priestor (pokiaľ nejde o vopred zverejnený spoločný priestor), napríklad prostredníctvom neposkytnutia dverí do súkromného priestoru alebo vykonávaním činností porušujúcich súkromie, ako je napríklad voyeurizmus.
  • Nesúhlasné zdieľanie obsahu: Súkromné alebo dôverné údaje, fotky alebo videá členov komunity nesmú byť zverejnené, pokiaľ predmetná osoba nedala súhlas.

  Radi vám pomôžeme

  Ak sa vy alebo niekto iný cítite ohrození alebo v nebezpečenstve, najprv kontaktujte miestne orgány činné v trestnom konaní a požiadajte o pomoc. Ak sa stanete svedkami správania, ktoré je v rozpore s našimi zásadami, dajte nám vedieť.

  Hoci tieto usmernenia nezohľadňujú všetky možné scenáre, sú navrhnuté tak, aby poskytovali všeobecné usmernenia týkajúce sa komunitných zásad Airbnb.

  Získali ste potrebnú pomoc?

  Súvisiace články