Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Pravidlá komunity

Ochrana vášho súkromia

Keďže naším zámerom je vytvorenie prostredia, ktoré podporuje nielen fyzickú bezpečnosť, ale aj bezpečnosť súkromných informácií, určité správanie a činnosti nie sú povolené.

Čo povoľujeme

  • Opätovný vstup hostiteľa: Hostitelia môžu opätovne vstúpiť do svojho objektu alebo vstúpiť do vyhradenej izby hosťa v rámci spoločného bývania počas trvania rezervácie len v prípade objektívnej núdze alebo po výslovnom povolení hosťa, pričom hosť musí mať jasnú predstavu o spôsobe a čase interakcie.

Čo nepovoľujeme

  • Fyzické vniknutia: Hostitelia, hostia a osoby s nimi spojené alebo pracujúce v ich mene nesmú bez predchádzajúceho povolenia vstupovať do žiadnych súkromných priestorov ani sa pokúšať o prístup do nich. V prípade spoločných pobytov sa to týka kúpeľní, keď je hosť vo vnútri, spální alebo postelí v spoločných izbách. V celom bývaní sa to týka samotného miesta pobytu a objektu, ktorý ho obklopuje.
  • Používanie osobného majetku druhej osoby: Hostitelia, hostia a osoby s nimi spojené alebo pracujúce v ich mene nesmú bez predchádzajúceho povolenia používať majetok iného člena komunity, ktorý nie je určený na zdieľanie.
  • Zasahovanie do súkromného priestoru: Hostitelia a hostia nesmú obmedzovať možnosť iného jednotlivca využívať súkromný priestor (pokiaľ nejde o vopred zverejnený spoločný priestor), napríklad prostredníctvom neposkytnutia dverí do súkromného priestoru alebo vykonávaním činností porušujúcich súkromie, ako je napríklad voyeurizmus.
  • Nesúhlasné zdieľanie obsahu: Súkromné alebo dôverné údaje, fotky alebo videá členov komunity nesmú byť zverejnené, pokiaľ predmetná osoba nedala súhlas.

Radi vám pomôžeme

Ak sa vy alebo niekto iný cítite ohrození alebo v nebezpečenstve, najprv kontaktujte miestne orgány činné v trestnom konaní a požiadajte o pomoc. Ak sa stanete svedkami správania, ktoré je v rozpore s našimi zásadami, dajte nám vedieť.

Hoci tieto usmernenia nezohľadňujú všetky možné scenáre, sú navrhnuté tak, aby poskytovali všeobecné usmernenia týkajúce sa komunitných zásad Airbnb.

Pomohol tento článok?

Súvisiace články

Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
Prihlásiť alebo registrovať sa