Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Ak sa pri príchode niečo udeje

  Ak pri príchode nastane niečo neočakávané, odporúčame poslať hostiteľovi správu a najprv prediskutovať riešenie. Je pravdepodobné, že vám to ihneď pomôže napraviť. Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí alebo zrušiť rezerváciu, môžeme vám pomôcť začať o tom komunikovať so svojím hostiteľom.

  Pošlite správu hostiteľovi

  Vo všeobecnosti je dobré pokúsiť sa najprv porozprávať so svojím hostiteľom. Svojmu hostiteľovi môžete poslať správu priamo zo svojich doručených správ a prediskutovať riešenie. Ak sa so svojím hostiteľom dohodnete na riešení, je pravdepodobnejšie, že vaša žiadosť bude schválená.

  Proces podávania žiadosti začnite do 24 hodín

  Ak sa váš problém nevyriešil, pomôžeme vám začať so žiadosťou o vyriešenie problému. Pri tom môžete požiadať hostiteľa, aby problém vyriešil, požiadať o čiastočné vrátenie peňazí alebo požiadať o zrušenie rezervácie a vrátenie peňazí v plnej výške. Váš hostiteľ bude mať na odpoveď na vašu žiadosť 1 hodinu. Ak odmietne alebo neodpovie, môžete požiadať spoločnosť Airbnb, aby zakročila a pomohla.

  1. Zhromaždite dôkazy: Ak je to možné, vyhotovte fotky alebo videá na zdokumentovanie problémov, ako je chýbajúce alebo pokazené vybavenie.
  2. Odošlite žiadosť hostiteľovi: Opíšete pritom problém, poskytnete fotky, ak je to možné, a oznámite hostiteľovi, ako to chcete vyriešiť. Je dôležité požiadať o pomoc do 24 hodín od zaznamenania problému. Inak to môže mať vplyv na sumu, ktorá vám bude vrátená.
  3. Počkajte na jeho odpoveď: Ak odmietne alebo neodpovie do 1 hodiny, môžete požiadať spoločnosť Airbnb, aby zakročila a pomohla. Airbnb bude pri riešení problému vychádzať z podmienok vrátenia peňazí hosťovi.

  Poznámka: V núdzovej situácii alebo ak je ohrozená vaša osobná bezpečnosť, sa okamžite obráťte na miestnu políciu alebo záchranné služby.

  Získali ste potrebnú pomoc?

  Súvisiace články