Preskočiť na obsah.
  Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu
  Základy Airbnb

  Existujú nejaké rady pre hostiteľov týkajúce sa bezpečnosti v ubytovaniach?

  Byť hostiteľom ubytovania so sebou prináša určité povinnosti. Tu je niekoľko zdrojov, ktoré vám s tým pomôžu.

  Správajte sa rozumne

  Vždy plaťte a komunikujte prostredníctvom Airbnb. Pomocou systému posielania správ Airbnb spoznajte svojich hostí a podeľte sa o očakávania týkajúce sa cesty alebo vášho priestoru.

  Prečítajte si profily a hodnotenia potenciálnych hostí a vyhľadajte overené telefónne čísla, prepojené sociálne siete a referencie. Ak potenciálni hostia nemajú žiadne overenia profilu, môžete ich požiadať, aby ich dokončili.

  Dôverujte svojej intuícii: ak z nejakej rezervácie nemáte dobrý pocit, nepotvrdzujte ju.

  Vyplnenie pravidiel pobytu a manuálu pre hosťa

  Vyplnením pravidiel pobytu a manuálu pre hosťa pomáhate hosťom vedieť, čo môžu očakávať. Zahrňte všetko, čo chcete, aby ľudia vedeli pred rezerváciou – napríklad či je (alebo kde) povolené fajčenie, či sú určité priestory zakázané, heslo k vašej sieti Wi-Fi, alebo či sa majú hostia pred vstupom vyzúvať.

  Ak vašu oblasť postihne katastrofa a chcete pomôcť tým, že ubytujete ľudí, ktorí potrebujú núdzové bývanie, môžete zadarmo ponúknuť svoj priestor.

  Uistite sa, že máte poistenie

  Program Airbnb poistného krytia hostiteľa zabezpečuje krytie primárnej zodpovednosti až do výšky 1 000 000 USD na jeden prípad pri vzniku nároku tretích strán pri ujme na zdraví alebo poškodení majetku v súvislosti s pobytom na Airbnb.

  Môžete sa tiež porozprávať so svojím poskytovateľom poistenia o pridaní ďalšej úrovne ochrany k vášmu poisteniu prenajímateľa alebo majiteľa bývania.

  Stanovenie požiadaviek na ponuku

  Od hostí môžete vyžadovať, aby pred rezerváciou dokončili určité overenia, napríklad overenie dokladu totožnosti.

  Pridanie kaucie do ponuky vám tiež môže pomôcť ochrániť vás v prípade nehody, ako je napríklad rozliate víno na koberci.

  Prečítajte si články Airbnb o zodpovednom hostiteľstve

  Hostiteľom odporúčame, aby sa poriadne zamysleli nad svojimi povinnosťami. Hostiteľstvo ponúka bohaté zážitky, ale vyžaduje tiež určitú úroveň spoľahlivosti. Zostavili sme články o zodpovednom hostiteľstve, ktoré vám priblížia, čo je potrebné pri hostení vo vašom regióne.

  Pamätajte si: V tiesňovej situácii alebo ak je ohrozená vaša osobná bezpečnosť, okamžite kontaktujte miestnu políciu alebo záchranné služby.

  Súvisiace články
  Získali ste potrebnú pomoc?
  Nenašli ste to, čo potrebujete?
  Vyberte rolu a nájdite najlepšiu možnú pomoc.