Preskočiť na obsah.
  Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Čo mám robiť, ak ma niekto požiada o platbu mimo webovej lokality Airbnb?

  Peniaze neposielajte a dajte nám vedieť. Nikdy vás nepožiadame o zaplatenie za čokoľvek mimo našej webovej lokality, prostredníctvom e-mailu ani externého rezervačného agenta.

  Niekedy možno budete musieť zaplatiť miestnu daň hostiteľovi, ale táto platba by sa mala uskutočniť len prostredníctvom portálu Airbnb a v mnohých prípadoch bude zahrnutá v cene rezervácie. Viac informácií

  Ak ste za rezerváciu zaplatili mimo Airbnb (napríklad bankovým prevodom) , možno ste zaplatili za podvodnú rezerváciu. Ak potrebujete pomoc, okamžite nás informujte.

  Ak nemáte istotu, môžete si skontrolovať, či vaša rezervácia bola vytvorená cez Airbnb.

  Nahlasovanie žiadostí o platby mimo portálu Airbnb

  Ak vás hostiteľ Airbnb na webovej lokalite Airbnb požiada o zaplatenie mimo nášho portálu alebo cez inú spoločnosť, nahláste nám to.

  Od hostiteľa ani Airbnb nedostanete žiadnu papierovú ani elektronickú faktúru (PDF) žiadajúcu o zaplatenie. Ak hostiteľ použije niektorý z pojmov uvedených ďalej, nahláste ho: Western Union, MoneyGram, pokladničný šek, peňažný poukaz, Liberty Reserve.

  Nahlásenie správy

  1. Na webovej lokalite airbnb.com prejdite do správ a kliknite na konverzáciu, ktorá zahŕňa podozrivú správu.
  2. V správe kliknite na ikonu Nahlásiť .
  3. Vyberte dôvod, pre ktorý osobu nahlasujete, a potom kliknite na položku Ďalej.
  4. Ak chcete zablokovať celú komunikáciu s touto osobou, kliknite na položku Áno, blokovať.

  Nahlásenie e-mailu

  Ak od niekoho (vrátane adresy automated@airbnb.com alebo adresy menopouzivatela@airbnb.com) dostanete e-mail žiadajúci o zaplatenie alebo akceptovanie platby mimo portálu Airbnb, okamžite nás o tom informujte.

  Druhy podvodov

  Nikdy neposkytujte svoju e-mailovú adresu pred prijatím rezervácie ani neprevádzajte peniaze mimo systému Airbnb a vždy pozorne preskúmajte e-maily, ktoré sú údajne od Airbnb.

  Príklady bežných podvodov:

  • Podvod so zálohou: Niekto vám ponúkne, že vám zaplatí alebo vám niečo dá, ak zaplatíte cez službu mimo Airbnb.
  • Phishing: Niekto vám pošle e-mail alebo odkaz, ktorý vyzerá ako od spoločnosti Airbnb alebo inej dôveryhodnej webovej lokality. Tieto správy sú navrhnuté tak, aby vás oklamali a aby ste ochotne poskytli dôverné údaje, ako sú heslá alebo iné e-mailové adresy. Phishingové správy môžu obsahovať malvér, čo je škodlivý softvér, ktorý získa prístup k vášmu počítaču na účely získania vašich osobných údajov vrátane hesiel.
  • Ubytovací podvod: Niekto vám ponúkne skvelú cenu za ponuku, ak zaplatíte prostredníctvom bankového prevodu alebo pošlete vklad. Po prijatí peňazí vám neposkytnú rezervované ubytovanie, ktoré inzerovali.
  • Podvod s preplatkom: Niekto ponúkne, že hostiteľovi zaplatí viac, ako je cena rezervácie, a potom požiada hostiteľa, aby mu vyplatil hotovosť vo výške rozdielu.
  • Podvod s rezerváciou cez tretiu stranu: Niekto ponúkne rezerváciu a platbu za ponuku Airbnb prostredníctvom svojej webovej lokality alebo služby, pričom často tvrdí, že má kupón alebo zľavu od Airbnb. Tieto rezervácie sú zvyčajne zaplatené ukradnutými kreditnými kartami.

  Poznámka: Všetky rezervácie vykonané mimo portálu Airbnb porušujú naše podmienky poskytovania služby. Ak zistíme, že rezervácia bola vykonaná prostredníctvom služby tretej strany, rezerváciu môžeme zrušiť a môžeme deaktivovať účty hosťa aj osoby, ktorá rezerváciu vytvorila.