Rozdeľte si čas

1. – 8. 10.

Rozdeľte si čas medzi dve miesta