Dajte to na Airbnb.
Môžete zarobiť

S Airbnb ŠTART dáte svoju ponuku na Airbnb ozaj jednoducho

Individuálne poradenstvo od superhostiteľa

Spojíme vás so superhostiteľom vo vašej oblasti, ktorý vás bude sprevádzať od prvej otázky až po prvého hosťa – telefonicky, cez videohovor alebo chat.

Prvá rezervácia od skúseného hosťa

Pri svojej prvej rezervácii sa môžete rozhodnúť pre skúseného hosťa, ktorý má za sebou aspoň tri pobyty a dobré hodnotenie na Airbnb.

Špecializovaná podpora od Airbnb

Noví hostitelia získajú prístup jedným ťuknutím k špeciálne vyškoleným zástupcom komunitnej podpory, ktorí môžu pomôcť so všetkým, od problémov s účtom až po podporu pri fakturácii.

Potrebujete bývanie, v ktorom by ste mohli hostiť?
Vyskúšajte apartmány spriaznené s Airbnb

Nani
Obyvateľ a hostiteľ v Dallase, Texas
Jeff a Amador
Obyvatelia a hostitelia v San Diegu, Kalifornia
Buddy
Obyvateľ a hostiteľ v Denveri, Colorado
Nadviazali sme partnerstvo s apartmánovými budovami v USA, aby ste si mohli prenajať bývanie, v ktorom môžete bývať a zároveň ho čiastočne ponúkať na Airbnb. Typický hostiteľ zarobil 3 650 USD za rok a hostil 28 nocí. *
* Podľa interných údajov Airbnb o zárobkoch hostiteľov predstavuje typická suma zárobkov hostiteľa v apartmánových budovách spriaznených s Airbnb v USA v období od 1. januára do 31. decembra 2023 medián zárobkov.

Dajte to na Airbnb s komplexnou ochranou

AirbnbKonkurenti
Overenie totožnosti hosťa
Náš komplexný systém overovania kontroluje podrobnosti, ako sú meno, adresa, doklad totožnosti a ďalšie, aby potvrdil totožnosť hostí, ktorí si vytvárajú rezervácie na Airbnb.
Preverovanie rezervácií
Naša vlastná technológia analyzuje stovky faktorov v každej rezervácii a blokuje určité rezervácie, ktoré vykazujú vysoké riziko usporiadania rušivých večierkov či poškodenia majetku.
Ochrana proti škodám do výšky 3 mil. USD
Airbnb vám uhrádza škody spôsobené hosťami vo vašom bývaní a na vašom majetku. Oblasti tohto špecializovaného krytia:
Umenie a cennosti
Automobily a lode
Poškodenie spôsobené zvieratami
Strata príjmu
Dôkladné čistenie
Poistenie zodpovednosti do výšky 1 mil. USD
Chránime vás v zriedkavých prípadoch, keď sa hosť zraní alebo dôjde k poškodeniu či odcudzeniu jeho majetku.
Nepretržitá bezpečnostná linka
Keby ste sa niekedy necítili bezpečne, naša aplikácia poskytuje jedným ťuknutím prístup k špeciálne vyškoleným zástupcom pre otázku bezpečnosti, a to vo dne i v noci.

Porovnanie je založené na verejne dostupných informáciách a bezplatných ponukách najvýznamnejších konkurentov k októbru 2022. Podrobnosti a výnimky nájdete tu.

Viac informácií

Odpovede
na vaše otázky

Hostia na Airbnb sa zaujímajú o všetky druhy bývaní. V ponuke sú napríklad aj minidomy, zruby či domy na stromoch. Skvelým ubytovaním môže byť dokonca aj voľná izba.
Vôbec nie, o svojom kalendári rozhodujete vy. Hostiť môžete raz ročne, niekoľko nocí v mesiaci alebo častejšie.
Je to na vás. Niektorí hostitelia uprednostňujú posielanie správ hosťom len v kľúčových momentoch, napríklad posielajú krátku správu pri príchode, zatiaľ čo iní sa radi stretnú s hosťami aj osobne. Nájdete si štýl, ktorý vyhovuje vám aj vašim hosťom.
Veľmi dôležité je zvládnuť základy. Udržujte svoje bývanie čisté, rýchlo odpovedajte hosťom a poskytnite potrebné vybavenie, napríklad čisté uteráky. Niektorí hostitelia radi pridávajú niečo osobné, napríklad dajú čerstvé kvety do vázy alebo pripravia zoznam vecí v okolí, ktoré sa oplatí preskúmať. To však nie je povinné. Prečítajte si ďalšie rady týkajúce sa hostiteľstva.
Airbnb hostiteľom pri vyplácaní prostriedkov zvyčajne účtuje paušálny servisný poplatok vo výške 3 % z medzisúčtu za rezerváciu. Takisto účtujeme poplatok hosťom, a to v čase vytvorenia rezervácie. V mnohých oblastiach Airbnb vo vašom mene automaticky vyberá a platí aj dane z predaja a cestovného ruchu. Viac informácií o poplatkoch

Máte ešte otázky?

Získajte odpovede od skúseného superhostiteľa vo svojom okolí.