Zarábajte ako hostiteľ na Airbnb

Povedzte nám niečo o svojom mieste

Zarábajte ako hostiteľ na Airbnb

Povedzte nám niečo o svojom mieste

Prečo hostiť na Airbnb?

Airbnb umožňuje jednoducho a bezpečne hostiť cestovateľov bez ohľadu na typ vášho zdieľaného bývania alebo izby. Sami si určujete dostupnosť, ceny, pravidlá pobytu a spôsob komunikácie s hosťami.

Kryjeme vám chrbát

Aby sme zaistili bezpečnosť pre vás, vaše bývanie a váš majetok, kryjeme každú rezerváciu sumou 1 mil. USD na ochranu proti škodám na majetku a taktiež sumou 1 mil. USD na úrazové poistenie.

Hostiteľstvo v 3 krokoch

Ponúknite svoj priestor zadarmo

Zdieľajte akýkoľvek priestor bez registračných poplatkov, od spoločnej obývacej izby po druhé bývanie a všetko medzi tým.

Rozhodnite sa, ako chcete hostiť

Vyberte si vlastný rozvrh, ceny a požiadavky na hostí. Radi vám s tým pomôžeme.

Privítajte svojho prvého hosťa

Po zverejnení vašej ponuky sa s vami môžu skontaktovať hostia vyhovujúci vašim požiadavkám. Pred pobytom im môžete poslať správu s akýmikoľvek otázkami.

Hostiteľská záruka mi pomohla rozhodnúť sa pripojiť k Airbnb, pretože sa na ňu môžem spoľahnúť, ak nastane škoda alebo problémy.
Hostiteľská záruka mi pomohla rozhodnúť sa pripojiť k Airbnb, pretože sa na ňu môžem spoľahnúť, ak nastane škoda alebo problémy.

Dennis hostí v Londýne, pretože má rád flexibilitu

Dennis hostí v Londýne, pretože má rád flexibilitu

Zistite, ako hostia
Hostiteľská záruka mi pomohla rozhodnúť sa pripojiť k Airbnb, pretože sa na ňu môžem spoľahnúť, ak nastane škoda alebo problémy.
Hostiteľská záruka mi pomohla rozhodnúť sa pripojiť k Airbnb, pretože sa na ňu môžem spoľahnúť, ak nastane škoda alebo problémy.

Dennis hostí v Londýne, pretože má rád flexibilitu

Dennis hostí v Londýne, pretože má rád flexibilitu

Zistite, ako hostia

Postaráme sa o vás

Vieme, že vašou prioritou je dôverovať ľuďom, ktorí sa ubytovali vo vašom bývaní. Airbnb vám umožňuje stanoviť prísne požiadavky na to, kto si môže vytvoriť rezerváciu, a hostí môžete spoznať ešte pred ich pobytom. Ak sa však vyskytne nejaký problém, kryjeme vám chrbát. Vďaka našej hostiteľskej záruke pokrývajúcej škody na majetku a nášmu poistnému krytiu hostiteľa pokrývajúcemu zodpovednosť sa ako hostiteľ o nás môžete oprieť.

Možnosť vyžadovať pred rezerváciou štátom vydaný doklad totožnosti
Pravidlá pobytu, s ktorými musia hostia súhlasiť
Možnosť čítať hodnotenia z predchádzajúcich ciest
Bezplatná ochrana vo výške 1 mil. USD pri škodách na majetku
Bezplatné poistenie zodpovednosti vo výške 1 mil. USD
Nonstop globálna zákaznícka podpora

Jednoduché platby

Účtujte si, koľko chcete

Cenu si určujete vždy vy. Potrebujete pomoc? Máme nástroje, ktoré vám pomôžu prispôsobiť sa dopytu vo vašej oblasti.

Plaťte nízke poplatky

Registrácia je bezplatná. Airbnb vo všeobecnosti účtuje hostiteľom paušálny poplatok 3 % za rezerváciu, ktorý je jedným z najnižších v odvetví.

Dostaňte zaplatené rýchlo

Po príchode hosťa vám môžeme peniaze poslať prostredníctvom služby PayPal, priameho vkladu alebo iných dostupných spôsobov.

Hostiteľstvo mi pomohlo zaplatiť novú kuchyňu a ďalšie vylepšenia.
Hostiteľstvo mi pomohlo zaplatiť novú kuchyňu a ďalšie vylepšenia.

Tessa hostí v Londýne, aby zarobila peniaze navyše.

Tessa hostí v Londýne, aby zarobila peniaze navyše.

Zistite, ako hostia
Hostiteľstvo mi pomohlo zaplatiť novú kuchyňu a ďalšie vylepšenia.
Hostiteľstvo mi pomohlo zaplatiť novú kuchyňu a ďalšie vylepšenia.

Tessa hostí v Londýne, aby zarobila peniaze navyše.

Tessa hostí v Londýne, aby zarobila peniaze navyše.

Zistite, ako hostia

Informácie o Airbnb

Čo je Airbnb?

Airbnb spája ľudí s ubytovaním a aktivitami po celom svete. Komunitu poháňajú hostitelia, ktorí poskytujú svojim hosťom jedinečnú príležitosť cestovať ako miestny obyvateľ.

Čo je hostiteľstvo?

Ak máte izbu navyše, celé bývanie alebo odborné znalosti, môžete zarobiť zdieľaním s kýmkoľvek na svete. Môžete hostiť svoje bývanie, aktivitu alebo oboje. Je len na vás, kedy budete hostiť.

Najčastejšie otázky

Kto môže byť hostiteľom na Airbnb?

Vo väčšine oblastí je jednoduché stať sa hostiteľom Airbnb a vytvorenie ponuky je vždy zadarmo. Celé apartmány a domy, vlastné izby, domy na stromoch a hrady predstavujú len niekoľko objektov, ktoré hostitelia zdieľajú na Airbnb.

Viac podrobností o tom, čo sa od hostiteľov očakáva, nájdete v normách komunity Airbnb. Týkajú sa bezpečnosti, zabezpečenia, spoľahlivosti a noriem pohostinnosti, ktoré pomáhajú hostiteľom získavať skvelé hodnotenia od hostí.

Čo sa od hostí vyžaduje pred vytvorením rezervácie?

Pred cestovaním prostredníctvom Airbnb žiadame každého, aby nám poskytol niekoľko údajov. Ak chcú hostia požiadať o rezerváciu, musia mať tieto údaje úplne vyplnené. Tieto informácie vám pomôžu zistiť, koho možno očakávať a ako hosťa kontaktovať.

Požiadavky Airbnb na hostí zahŕňajú: • celé meno, • e-mailovú adresu, • potvrdené telefónne číslo, • úvodnú správu, • súhlas s vašimi pravidlami pobytu, • platobné údaje.

Od hostí sa očakáva, ale nevyžaduje, aby mali profilovú fotku. Pred rezerváciou bývania môžete od hostí tiež požadovať, aby poskytli doklad totožnosti.

Koľko stojí zverejnenie ponuky môjho priestoru?

Registrácia na Airbnb a vytvorenie ponuky bývania je úplne zadarmo.

Keď dostanete rezerváciu, účtujeme si servisný poplatok Airbnb pre hostiteľov, zvyčajne vo výške 3 %, ktorý nám pomáha pokryť prevádzkové náklady.

Akú mám ochranu proti poškodeniu majetku?

Hostiteľská záruka Airbnb poskytuje hostiteľovi ochranu až do výšky 1 000 000 USD za škody na krytom majetku v zriedkavých prípadoch poškodenia hosťami nad rámec kaucie, alebo ak sa neuplatňuje žiadna kaucia.

Program hostiteľskej záruky sa nevzťahuje na hotovosť a cenné papiere, zberateľské predmety, vzácne umelecké diela, šperky, domáce zvieratá ani osobnú zodpovednosť. Odporúčame, aby si hostitelia pri prenájme svojho bývania zabezpečili alebo odstránili cennosti. Program sa nevzťahuje ani na straty alebo škody na majetku spôsobené opotrebovaním.

Viac informácií o hostiteľskej záruke nájdete na http://airbnb.com/guarantee

Ako mám vybrať cenu svojej ponuky?

Cena, ktorú si účtujete za svoju ponuku, závisí výlučne od vás. Ak chcete pomôcť s rozhodovaním, môžete vyhľadať porovnateľné ponuky vo svojom meste alebo štvrti, aby ste získali predstavu o trhových cenách. Dodatočné poplatky > – Poplatok za upratanie: Poplatok za upratanie môžete buď zahrnúť do svojej ceny za noc, alebo ho môžete pridať do nastavení cien. > – Ďalšie poplatky: Ak chcete účtovať poplatky navyše mimo svojich sadzieb (napríklad poplatok za neskorý príchod alebo poplatok za domáce zvieratá), musíte najprv oznámiť tieto potenciálne poplatky hosťom pred rezerváciou, a potom pomocou nášho centra riešenia problémov požiadať o zabezpečenú platbu za dodatočné poplatky.

Ako mi môže Airbnb pomôcť s nastavením cien?

Nástroj dynamickej tvorby cien Airbnb vám umožňuje nastaviť ceny tak, aby sa automaticky zvyšovali alebo znižovali na základe zmien dopytu po ponukách, ako je tá vaša.

Za cenu vždy zodpovedáte vy, takže dynamická tvorba cien sa riadi ďalšími nastaveniami cien, ktoré si zvolíte, a ceny za noc si môžete kedykoľvek upraviť.

Dynamická tvorba cien je založená na type a lokalite vašej ponuky, sezóne, dopyte a iných faktoroch (ako sú udalosti vo vašom okolí).

Chceli by ste zarábať?

Chceli by ste zarábať?