Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu
  Tento obsah nie je dostupný vo vami vybranom jazyku, preto sme ho zatiaľ sprístupnili v najbližšom dostupnom jazyku.

  Odpovede na vaše otázky týkajúce sa hostiteľstva v súvislosti s ochorením COVID-19

  Tu sú najnovšie informácie od Airbnb o vakcínach proti ochoreniu COVID-19, stornách a ešte omnoho viac.
  Od autora Airbnb dňa 5. mar 2020
  5-minútové čítanie
  Aktualizované 31. máj 2022

  Výnimočné vlastnosti

  • Od hostiteľov sa stále vyžaduje, aby dodržiavali 5-krokový proces upratovania.
  • Vaše pravidlá pobytu môžu vyžadovať, aby boli hostia zaočkovaní alebo nedávno testovaní na COVID-19, ak je to zo zákona povolené.

  • Hostitelia a hostia by mali dodržiavať miestne usmernenia týkajúce sa rúšok a spoločenského odstupu.

  Odkedy Svetová zdravotnícka organizácia v marci 2020 vyhlásila COVID-19 za celosvetovú pandémiu, naša komunita zvládla bezprecedentné výzvy a obdobia neistoty. Chceme vás naďalej podporovať a poskytovať vám odpovede na niektoré bežné otázky hostiteľov týkajúce sa vakcín, variantov ochorenia COVID-19, upratovania a podobne.

  Aké rady môžete ponúknuť hostiteľom v súvislosti s pretrvávajúcimi problémami súvisiacimi s ochorením COVID-19, ako sú napríklad nové varianty?
  Počas pandémie COVID-19 sa radíme s najlepšími lekárskymi odborníkmi, ktorí nám pomáhajú vhodne reagovať.

  „Sledujeme vývoj nových variantov po celom svete a pokračujeme v úzkej spolupráci s Airbnb, aby sme podľa potreby monitorovali a aktualizovali naše odporúčania pre ich komunitu,“ hovorí lekárska poradkyňa Airbnb, lekárka špecializujúca sa na infekčné choroby, epidemiologička a výskumná pracovníčka Dr. Megan Coffeeová.

  „Airbnb stále vyžaduje, aby všetci hostitelia dodržiavali povinný 5-krokový proces upratovania, a tiež vyzývame hostiteľov a hostí, aby dodržiavali všetky miestne zdravotné a cestovné požiadavky,“ hovorí.

  Keďže chceme cestovateľom pomáhať pri sledovaní zmien v usmerneniach týkajúcich sa ochorenia COVID-19, nadviazali sme partnerstvo so službou Sherpa, online nástrojom, ktorý cestovateľov v reálnom čase informuje o cestovných pravidlách pre destinácie na celom svete. Hostitelia a hostia môžu využívať službu Sherpa na získavanie informácií o požiadavkách na testovanie, karanténnych protokoloch a iných obmedzeniach.

  Čo mám robiť, ak nemôžem hostiť z dôvodu obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19 v mojom regióne?
  Informácie o požiadavkách na testovanie, karanténnych protokoloch a iných obmedzeniach v okolí nájdete na stránke Sherpa. Ak predpokladáte, že budete musieť zrušiť nadchádzajúcu rezerváciu z dôvodu štátom nariadených obmedzení, odporúčame vám čo najskôr sa spojiť so svojimi hosťami a oznámiť im, že ich cesta môže byť ovplyvnená.

  Skúsení hostitelia nám povedali, že hosťom navrhujú presunúť si rezerváciu na termín v budúcnosti a niekedy ponúkajú dni navyše alebo iné zľavy, aby zvýšili šancu, že hostia budú chcieť zmeniť termín.

  Ak potrebujete zrušiť rezerváciu z dôvodu štátom nariadeného cestovného obmedzenia alebo obmedzenia hostiteľstva, odporúčame vám čo najskôr kontaktovať náš tím komunitnej podpory a požiadať o pomoc s posúdením vašej situácie. Ak rezerváciu zrušíte, prostriedky vám nebudú vyplatené, ale môžete mať nárok na upustenie od dodatočných následkov, ako je napríklad vplyv na vaše postavenie superhostiteľa.

  Môžem vyžadovať, aby boli moji hostia zaočkovaní alebo testovaní na COVID-19?
  Hostitelia si môžu stanoviť vlastné pravidlá pobytu vrátane toho, či budú vyžadovať, aby boli hostia zaočkovaní alebo nedávno testovaní na COVID-19, ak to nezakazujú platné miestne právne predpisy alebo nariadenia.

  Ak požadujete, aby boli hostia zaočkovaní alebo nedávno otestovaní, nezabudnite to jasne a zreteľne uviesť v opise ponuky, ako aj v pravidlách pobytu, aby o tom potenciálni hostia vedeli.

  Aké sú najnovšie usmernenia týkajúce sa upratovania, spoločenského odstupu a rúšok?
  Keďže sa naďalej snažíme chrániť naše komunity a zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, od hostiteľov sa vyžaduje, aby dodržiavali 5-krokový proces rozšíreného upratovania medzi pobytmi. Podrobné pokyny a zoznamy úloh nájdete v našej príručke k upratovaniu, ktorá bola vypracovaná v spolupráci s lekárskymi odborníkmi.

  Keďže Airbnb má ponuky po celom svete a rôzne regióny môžu byť v rôznych štádiách úsilia o potlačenie pandémie COVID-19, žiadame hostiteľov a hostí, aby dodržiavali miestne právne predpisy a usmernenia týkajúce sa nosenia rúšok a spoločenského odstupu. Ak to vyžadujú miestne právne predpisy alebo usmernenia, musia hostitelia a hostia súhlasiť s tým, že pri osobnej interakcii budú nosiť pokrývku tváre a dodržiavať vzdialenosť 2 metre.

  Viac informácií o našich bezpečnostných postupoch v súvislosti s ochorením COVID-19

  Aké sú zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností a vzťahujú sa aj na storná súvisiace s pandémiou COVID-19?
  Zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností sa používajú v prípade nepredvídateľných udalostí, ako sú prírodné katastrofy alebo núdzové situácie v oblasti verejného zdravia, ktoré znemožňujú alebo zakazujú dokončenie rezervácie. Hostitelia a hostia, ktorých sa týka udalosť, na ktorú sa tieto zásady vzťahujú, môžu mať nárok na zrušenie svojej rezervácie bez sankcií.

  Cieľom zásad uplatnenia poľahčujúcich okolností je pokryť nepredvídateľné okolnosti, ale COVID-19 je teraz už známou súčasťou nášho sveta. V prípade rezervácií vytvorených 31. mája 2022 alebo po tomto dátume sa naše zásady nevzťahujú na okolnosti súvisiace s ochorením COVID-19. To znamená, že hostia nebudú môcť získať náhradu v plnej výške, ak zrušia rezerváciu z dôvodu ochorenia na COVID-19, pokiaľ to neumožňujú vaše storno podmienky.

  V prípade rezervácií vytvorených pred 31. májom 2022 a domácich rezervácií v Južnej Kórei a pevninskej Číne sa zásady budú naďalej vzťahovať na určité okolnosti súvisiace s ochorením COVID-19.

  Viac informácií o odstránení ochorenia COVID-19 spomedzi poľahčujúcich okolností

  Čo sa stane, ak moji hostia alebo ja dostaneme COVID-19?
  Ak bol hostiteľ alebo hosť v posledných 14 dňoch pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19 alebo bol tomuto ochoreniu vystavený alebo ak má príznaky ochorenia COVID-19, podľa zásad Airbnb by sa takýto hosť nemal ubytovať u hostiteľa a hostitelia by nemali vstupovať do priestoru hostí ani s nimi komunikovať osobne.

  Ak hosť ochorie na COVID-19 a chce rezerváciu zrušiť, na rezervácie vytvorené 31. mája 2022 alebo po tomto dátume sa budú uplatňovať storno podmienky hostiteľa.* Ak sa hosť už ubytoval a vy alebo hosť dostanete COVID-19, kontaktujte Airbnb, aby sme vám mohli pomôcť.

  Ak zruším rezerváciu, pretože mám COVID-19, ovplyvní to moje postavenie superhostiteľa?
  Ak potrebujete zrušiť rezerváciu z dôvodu svojej choroby, odporúčame vám čo najskôr kontaktovať náš tím komunitnej podpory a požiadať o pomoc s posúdením vašej situácie. Ak zrušíte rezerváciu, prostriedky vám nebudú vyplatené, ale môžete mať nárok na upustenie od dodatočných následkov, ako je napríklad vplyv na vaše postavenie superhostiteľa.

  Čo ešte potrebujem vedieť o udržaní si postavenia superhostiteľa počas pandémie ochorenia COVID-19?
  Keď sa v roku 2020 začala pandémia ochorenia COVID-19, dočasne sme upustili od niektorých kritérií pre existujúcich superhostiteľov. Teraz sme sa vrátili k našim štandardným požiadavkám na superhostiteľov, čo znamená, že hostitelia musia spĺňať všetky 4 kritériá, aby získali alebo si udržali postavenie superhostiteľa.

  Viac informácií o novinkách v posudzovaní superhostiteľov

  Stále mám otázky. Koho mám kontaktovať?
  Viac informácií nájdete v našich zdrojoch o bezpečnosti týkajúcich sa ochorenia COVID-19 alebo v centre pomoci. Ak máte naliehavú otázku, obráťte sa na náš tím komunitnej podpory.

  * V prípade rezervácií vytvorených pred 31. májom 2022 a domácich rezervácií v Južnej Kórei a pevninskej Číne sa zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností budú naďalej vzťahovať na určité okolnosti súvisiace s ochorením COVID-19.

  Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť.

  Výnimočné vlastnosti

  • Od hostiteľov sa stále vyžaduje, aby dodržiavali 5-krokový proces upratovania.
  • Vaše pravidlá pobytu môžu vyžadovať, aby boli hostia zaočkovaní alebo nedávno testovaní na COVID-19, ak je to zo zákona povolené.

  • Hostitelia a hostia by mali dodržiavať miestne usmernenia týkajúce sa rúšok a spoločenského odstupu.

  Airbnb
  5. mar 2020
  Bolo to užitočné?