Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu
  Tento obsah nie je dostupný vo vami vybranom jazyku, preto sme ho zatiaľ sprístupnili v najbližšom dostupnom jazyku.

  Odpovede na vaše otázky týkajúce sa hostiteľstva v súvislosti s ochorením COVID-19

  Tu sú najnovšie informácie od Airbnb o vakcínach proti ochoreniu COVID-19, stornách a ešte omnoho viac.
  Od autora Airbnb dňa 5. mar 2020
  5 min. čítanie
  Aktualizované 17. dec 2021

  Výnimočné vlastnosti

  • Od hostiteľov sa stále vyžaduje, aby dodržiavali 5-krokový proces upratovania.
  • Vaše pravidlá pobytu môžu vyžadovať, aby boli hostia zaočkovaní alebo čerstvo testovaní na COVID-19, ak je to zo zákona povolené.

  • Hostitelia a hostia by mali dodržiavať miestne usmernenia týkajúce sa rúšok a spoločenského odstupu.

  Odkedy Svetová zdravotnícka organizácia v marci 2020 vyhlásila COVID-19 za celosvetovú pandémiu, naša komunita zvládla bezprecedentné výzvy a obdobia neistoty. Chceme vás naďalej podporovať a poskytovať vám odpovede na niektoré bežné otázky hostiteľov týkajúce sa vakcín, variantov COVID-19, upratovania a podobne.

  Aké rady môžete ponúknuť hostiteľom v súvislosti s novými problémami súvisiacimi s ochorením COVID-19, ako je napríklad variant omikron?
  Počas pandémie COVID-19 sa radíme s najlepšími lekárskymi odborníkmi, ktorí nám pomáhajú vhodne reagovať.

  „Keďže sledujeme vývoj nových variantov po celom svete, pokračujeme v úzkej spolupráci s Airbnb, aby sme podľa potreby monitorovali a aktualizovali naše odporúčania pre ich komunitu,“ hovorí lekárska poradkyňa Airbnb Dr. Megan Coffee, lekárka špecializujúca sa na infekčné choroby, epidemiologička a výskumná pracovníčka.

  „Airbnb stále vyžaduje, aby všetci hostitelia dodržiavali povinný 5-krokový proces upratovania, a takisto vyzývame hostiteľov a hostí, aby dodržiavali všetky miestne zdravotné a cestovné požiadavky,“ hovorí.

  Keďže chceme cestovateľom pomáhať pri sledovaní zmien v usmerneniach týkajúcich sa ochorenia COVID-19, nadviazali sme partnerstvo so spoločnosťou Sherpa, online nástrojom, ktorý cestovateľov v reálnom čase informuje o cestovných pravidlách pre destinácie na celom svete. Hostitelia a hostia môžu využívať službu Sherpa na získavanie informácií o požiadavkách na testovanie, karanténnych protokoloch a iných obmedzeniach.

  Môžem vyžadovať, aby boli moji hostia zaočkovaní alebo testovaní na COVID-19?
  Hostitelia si môžu stanoviť vlastné pravidlá pobytu vrátane toho, či budú vyžadovať, aby boli hostia zaočkovaní alebo nedávno testovaní na COVID-19, ak to nezakazujú platné miestne právne predpisy alebo nariadenia.

  Ak požadujete, aby boli hostia zaočkovaní alebo mali aktuálny test, nezabudnite to jasne a zreteľne uviesť v opise ponuky, ako aj v pravidlách pobytu, aby o tom potenciálni hostia vedeli.

  Aké sú najnovšie usmernenia týkajúce sa upratovania, spoločenského odstupu a rúšok?
  Keďže sa naďalej snažíme chrániť naše komunity a zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, od hostiteľov sa vyžaduje, aby dodržiavali 5-krokový proces rozšíreného upratovania medzi pobytmi. Podrobné pokyny a kontrolné zoznamy nájdete v našej príručke k upratovaniu, ktorá bola vypracovaná v spolupráci s lekárskymi odborníkmi.

  Keďže Airbnb má ponuky po celom svete a rôzne regióny môžu byť v rôznych štádiách úsilia o potlačenie pandémie COVID-19, žiadame hostiteľov a hostí, aby dodržiavali miestne zákony a usmernenia týkajúce sa nosenia rúšok a spoločenského odstupu. Ak to vyžadujú miestne právne predpisy alebo usmernenia, musia hostitelia a hostia súhlasiť s tým, že pri osobnej interakcii budú nosiť pokrývku tváre a dodržiavať vzdialenosť 2 metre.

  Viac informácií o našich bezpečnostných postupoch v súvislosti s ochorením COVID-19

  Aké sú zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností a vzťahujú sa aj na storná súvisiace s pandémiou COVID-19?
  Zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností sa používajú v prípade nepredvídaných udalostí, ako sú prírodné katastrofy alebo núdzové situácie v oblasti verejného zdravia, ktoré znemožňujú alebo zakazujú dokončenie rezervácie. Hostitelia a hostia, ktorých sa týka udalosť, na ktorú sa tieto zásady vzťahujú, môžu mať nárok na zrušenie svojej rezervácie bez sankcií.

  Rezervácie vytvorené po 14. marci 2020 na pobyty a zážitky Airbnb, ktorých sa dotknú narušenia súvisiace s ochorením COVID-19, nemajú nárok na vrátenie peňazí podľa zásad uplatnenia poľahčujúcich okolností okrem prípadu, keď na ochorenie COVID-19 ochorie hosť alebo hostiteľ.

  Hoci pandémia COVID-19 môže naďalej spúšťať udalosti, ako je zatváranie hraníc alebo obmedzenia pohybu, po vyhlásení COVID-19 za celosvetovú pandémiu v marci 2020 sa už nepovažujú za nepredvídané.

  Ak chcú hostia, ktorí majú COVID-19, aby im boli vrátené peniaze podľa našich zásad, musia do 14 dní od dátumu príchodu podľa rezervácie poskytnúť spoločnosti Airbnb podpornú dokumentáciu (ak je to povolené zo zákona).

  Na tuzemské rezervácie v pevninskej Číne a na rezervácie Luxe alebo Luxury Retreats sa vzťahujú iné zásady.

  Zistite viac o našich zásadách poľahčujúcich okolností a ochorení COVID-19.

  Čo sa stane, ak moji hostia alebo ja dostanem COVID-19?
  Ak bol hostiteľ alebo hosť v posledných 14 dňoch pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19 alebo bol tomuto ochoreniu vystavený, alebo ak má príznaky ochorenia COVID-19, podľa zásad Airbnb by sa takýto hosť nemal ubytovať u hostiteľa a hostitelia by nemali vstupovať do priestoru hostí ani s nimi komunikovať osobne.

  Ak sa hosť už ubytoval a buď vy, alebo hosť dostane COVID-19, kontaktujte Airbnb, aby sme vám mohli pomôcť. Hostia aj hostitelia, ktorí sa nakazia ochorením COVID-19, majú podľa našich zásad uplatnenia poľahčujúcich okolností nárok na stornovanie bez sankcií, pokiaľ môžu spoločnosti Airbnb poskytnúť podpornú dokumentáciu (ak je to povolené zo zákona), napríklad pozitívny výsledok testu, do 14 dní od príchodu.

  Zistite, čo robiť, ak vy alebo hostiteľ ochoriete na COVID-19

  Ovplyvní moje postavenie superhostiteľa, ak zruším rezerváciu, pretože mám ochorenie COVID-19?
  Storná, na ktoré sa vzťahujú naše zásady uplatnenia poľahčujúcich okolností zo strany hostiteľa, ktorý má COVID-19, nebudú mať žiadny vplyv na mieru storna vo výške 1 %, ktorá je potrebná na udržanie postavenia superhostiteľa, hoci existujú aj ďalšie požiadavky na to, aby ste zostali superhostiteľom.

  Čo ešte potrebujem vedieť o zachovaní svojho postavenia superhostiteľa?
  Od apríla 2020 sme upustili od našich obvyklých kritérií týkajúcich sa počtu pobytov a miery stornovania pre súčasných superhostiteľov. Takisto sme predĺžili súčasné postavenie superhostiteľov, pokiaľ naďalej udržiavajú 90 % alebo vyššiu mieru odozvy a minimálne celkové hodnotenie 4,8.

  Po posúdení superhostiteľov 1. januára 2022 sa vrátime k našim zvyčajným požiadavkám na superhostiteľov. Na získanie alebo udržanie postavenia superhostiteľa budú musieť hostitelia spĺňať všetky 4 kritériá pri posúdení k 1. aprílu 2022 a pri ďalších posudzovaniach.

  Viac informácií o aktualizáciách pri posudzovaní superhostiteľov

  Ako môžem hneď teraz prispôsobiť svoju hostiteľskú stratégiu tak, aby lepšie vyhovovala potrebám cestujúcich?
  Najnovšie údaje Airbnb* ukazujú, že medzi najlepšie vybavenie, ktoré hostia hľadajú, patria priestor vhodný pre domáce zvieratá, kuchyňa a Wi-Fi.

  Keďže mnohí ľudia naďalej pracujú na diaľku, zvážte vytvorenie pracovného priestoru vhodného pre notebook s rýchlym Wi-Fi pripojením. Ak chcete potenciálnym hosťom ukázať svoje pripojenie, skúste použiť test rýchlosti Wi-Fi, ktorý umožní hostiteľom overiť a zobraziť rýchlosť ich Wi-Fi pripojenia.

  Viac informácií o najlepšom vybavení, ktoré teraz môžete ponúknuť

  Ako Airbnb podporuje hostiteľov, ktorí ponúkajú flexibilnejšie pobyty?
  Výber flexibilnejších storno podmienok je ďalším spôsobom, ako prilákať rezervácie v neistých časoch. Zaviedli sme filter, ktorý hosťom uľahčuje vyhľadávanie ponúk s flexibilným stornom, a takisto sme začali testovať nové storno podmienky, aby sme pomohli hostiteľom, ktorí chcú podporiť dlhšie pobyty.

  Viac informácií o ponúkaní flexibilných storno podmienok

  Stále mám otázky. Koho mám kontaktovať?
  Viac informácií nájdete v našich bezpečnostných zdrojoch týkajúcich sa ochorenia COVID-19 alebo v centre pomoci. Ak máte naliehavú otázku, obráťte sa na náš tím komunitnej podpory.

  * Podľa interných údajov Airbnb z merania najčastejšie vyhľadávaného vybavenia v období od 1. septembra 2020 do 1. septembra 2021.

  Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť.

  Výnimočné vlastnosti

  • Od hostiteľov sa stále vyžaduje, aby dodržiavali 5-krokový proces upratovania.
  • Vaše pravidlá pobytu môžu vyžadovať, aby boli hostia zaočkovaní alebo čerstvo testovaní na COVID-19, ak je to zo zákona povolené.

  • Hostitelia a hostia by mali dodržiavať miestne usmernenia týkajúce sa rúšok a spoločenského odstupu.

  Airbnb
  5. mar 2020
  Bolo to užitočné?