Podstatou Airbnb

skvelí hostitelia

Hostenie môjho bytu mi zmenilo život a prinieslo nezabudnuteľné zážitky a nových ľudí.
Hostiteľka v Miláne
Hostiteľstvo môjho bývania mi umožnilo stať sa podnikateľom a vydláždilo cestu k finančnej slobode.
Hostiteľ v Atlante
Vďaka hosteniu zážitku o domácej výrobe cestovín dokážeme udržiavať našu kultúru nažive.
Hostiteľka v Palombara Sabina
Airbnb mi umožnilo vytvoriť si vlastnú prácu a robiť to, čo milujem – starať sa o hostí.
Hostiteľka v Chiang Mai
Hostením svojho beduínskeho stanu som sa zoznámil s ľuďmi z celého sveta.
Hostiteľ vo Wadi Rum
Milujem hostenie svojho ekodomu, kde sa ľudia môžu bližšie spojiť s prírodou a svojimi milovanými.
Hostiteľ v Paraty
Otázky týkajúce sa hostiteľstva?
Spýtajte sa superhostiteľa.

Komplexná ochrana. Zadarmo pre hostiteľov. Iba na Airbnb.

Preskúmajte AirCover

Vyskúšajte si hostenie
na Airbnb

Pridajte sa k nám. Pomôžeme vám
pri každom kroku.