Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Pravidlá komunity

Čo sa očakáva od hostiteľov a ich pobytov

Každý hostiteľ by mal spĺňať tieto základné normy, aby mali hostia príjemný a spoľahlivý zážitok.

Čo nepovoľujeme

  • Hostenie bez povolenia a/alebo príslušných licencií: Airbnb vyžaduje, aby všetci hostitelia boli oprávnení hostiť a aby hostitelia dodržiavali všetky platné zákony.
  • Nespoľahlivá komunikácia: Hostitelia by mali reagovať a byť ochotní odpovedať na otázky od hostí alebo Airbnb v primeranom čase a postupovať podľa všetkých zo strany Airbnb potrebných krokov na vyriešenie problémov.
  • Nepresné ponuky: Objekt hostiteľa, poloha, typ ponuky, úrovne súkromia a vybavenie by mali presne odrážať to, čo bolo napísané v opise ponuky v čase rezervácie. Hostitelia môžu upraviť podrobnosti prijatej rezervácie len po súhlase hosťa.
  • Nezabezpečené pobyty: Hostitelia musia zabezpečiť, aby bol každý pobyt zabezpečený pri hlavnom vchode a aby boli k dispozícii kľúče alebo prístupové kódy pre všetky hlavné vstupné body.
  • Nespoľahlivé príchody: Hostitelia musia hosťom poskytnúť správne informácie na prístup k ich pobytu pri príchode (napr. správne prístupové kódy, jasné pokyny). Hostitelia, ktorí majú v pláne stretnúť sa s hosťami pri príchode, sa musia uistiť, že sú prítomní v dohodnutom čase. Používanie kódovaných schránok na kľúče alebo vstupných kódov musí zostať bezpečné (napr. zmenené kódy medzi rezerváciami).
  • Neupratané pobyty: Objekt hostiteľa musí byť bez známych zdravotných rizík (napr. plesne, hmyz, škodcovia), musí spĺňať vysoký štandard čistoty a musí byť uprataný medzi jednotlivými pobytmi.
  • Nebezpečné pobyty: Hostitelia musia zabezpečiť, aby boli pobyty alebo zážitky bez nezverejnených bezpečnostných rizík (napr. zablokované požiarne východy, riziká úrazu elektrickým prúdom, jed na potkany). Hostitelia musia odstrániť všetky bezpečnostné riziká, ak na ne poukáže hosť alebo Airbnb.
  • Špekulácia: Nie je povolené používať tretiu stranu na rezerváciu hotela alebo ubytovanie tretej strany a ponúkať ho na Airbnb za zvýšenú sadzbu. Hostitelia musia dodržiavať osobitné pravidlá pre časovo vymedzené užívanie nehnuteľností alebo podobné typy ubytovania pri zvažovaní, či ponúknu svoje bývanie na Airbnb alebo nie.
  • Využívanie zvierat: Pobyty alebo zážitky, ktoré využívajú zvieratá, nemajú v našej komunite miesto (napr. zoologické záhrady popri cestách, zážitky s lovom pre trofeje). Hostitelia musia spĺňať pravidlá Airbnb týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat.

Prečítajte si viac o základných pravidlách pre hostiteľov.

Radi vám pomôžeme

Ak sa stanete svedkami správania, ktoré je v rozpore s našimi zásadami, dajte nám vedieť.

Hoci tieto usmernenia nezohľadňujú všetky možné scenáre, sú navrhnuté tak, aby poskytovali všeobecné usmernenia týkajúce sa komunitných zásad Airbnb.

Pomohol tento článok?

Súvisiace články

Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
Prihlásiť alebo registrovať sa