Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.
Pravidlá
Hostiteľ

Zodpovedné hostiteľstvo na Slovensku

Tento článok si môžete prečítať aj v slovenčine.

Tento článok sme vytvorili s cieľom pomôcť hostiteľom na Airbnb oboznámiť sa s povinnosťami pri hostiteľstve a poskytnúť všeobecný prehľad o rôznych zákonoch, predpisoch a osvedčených postupoch, ktoré sa môžu týkať hostiteľov. Musíte dodržiavať naše pokyny, ako sú naše pravidlá a normy hostiteľstva, a uistiť sa, že dodržujete zákony a ďalšie pravidlá, ktoré sa vzťahujú na vašu konkrétnu situáciu a lokalitu.

Odporúčame urobiť si vlastný prieskum, pretože tento článok nie je úplný a nepredstavuje právne ani daňové poradenstvo. Navyše, keďže tento článok neaktualizujeme v reálnom čase, skontrolujte každý zdroj a ubezpečte sa, či sa nedávno poskytnuté informácie nezmenili.

Obsah

Zdravie a čistota

V kontexte zdravotnej krízy spôsobenej ochorením COVID-19 bude predstavovať implementácia vhodných opatrení v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti ústredný prvok oživenia sektora cestovného ruchu. Globálne informácie o odbornom postupe rozšíreného upratovania Airbnb nájdete vo všeobecných informáciách o ponúkaní ubytovania.

Kľúčové odporúčania týkajúce sa upratovania

Odporúčania týkajúce sa čakania pred vstupom do priestoru pred upratovaním a dezinfekciou od amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).

Národné dane

Dane sú komplexnou témou. Vaše vlastné daňové povinnosti sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych okolností. Preto odporúčame, aby ste si preštudovali svoje povinnosti alebo sa obrátili na daňového odborníka a získali konkrétnejšie informácie.

Peniaze, ktoré zarobíte ako hostiteľ na Airbnb, sa vo všeobecnosti považujú za zdaniteľné príjmy, ktoré môžu podliehať rôznym daniam, ako sú daň z prenájmu, daň z príjmu alebo DPH.

Daňové priznania sú na Slovensku splatné do 31. marca v každom daňovom roku (alebo v najbližší pracovný deň). Informujte sa na finančnej správe a zistite si, či musíte priznať sumu, ktorú zarábate hostiteľstvom. Túto sumu nájdete v súhrne zárobkov z hostiteľstva. Je tiež dobré si zistiť, či máte nárok na ďalšie výhody, ako sú daňové úľavy a príspevky.

Bezplatný sprievodca daňami

Keďže vám chceme uľahčiť pochopenie vašich daňových povinností ako hostiteľa na Airbnb, v spolupráci s nezávislou externou účtovníckou firmou sme pripravili bezplatného sprievodcu daňami (k dispozícii v slovenčine&nbspa angličtine),&nbspktorý obsahuje všeobecné informácie o daniach na Slovensku.

Späť na začiatok

Predpisy a povolenia

Je dôležité sa uistiť, že vo svojom objekte máte povolené prijímať hostí. Niektoré príklady obmedzení zahŕňajú zmluvy, zákony a pravidlá spoločenstva vlastníkov. Obráťte sa na právnika alebo miestny orgán, aby ste sa dozvedeli viac o predpisoch, obmedzeniach a povinnostiach týkajúcich sa konkrétne vašej situácie.

Všeobecné informácie v tomto článku vám z hľadiska predpisov a povolení pri hostiteľstve môžu poslúžiť ako východiskový bod.

Zmluvné dohody a povolenia

Niekedy sa v rámci nájmov, zmlúv, stavebných predpisov a pravidlách spoločenstva vlastníkov vyskytujú obmedzenia podnájmov alebo hostiteľstva. Prezrite si všetky zmluvy, ktoré ste podpísali, alebo sa obráťte na svojho prenajímateľa, predsedu spoločenstva vlastníkov alebo iný orgán.

Možno budete môcť do nájomnej zmluvy pridať dodatok, v ktorom sa objasnia obavy, zodpovednosti a záväzky pre všetky strany.

Obmedzenia pri hypotéke

Ak máte svoju nehnuteľnosť na hypotéku (alebo inú formu pôžičky), overte si u veriteľa, či neexistujú žiadne obmedzenia ďalšieho prenajímania alebo hostiteľstva.

Obmedzenia pri dotovanom bývaní

Dotované bývanie má zvyčajne pravidlá, ktoré zakazujú ďalšie prenajímanie bez povolenia. Ak žijete v dotovanom bývaní alebo družstevnom byte a máte záujem stať sa hostiteľom, obráťte sa na svoj bytový úrad alebo bytové družstvo.

Spolubývajúci

Ak sa o svoje bývanie delíte s ďalšími ľuďmi, zvážte formálnu dohodu so svojimi spolubývajúcimi, aby ste si vymedzili očakávania. Dohody medzi spolubývajúcimi môžu zahŕňať to, ako často plánujete hostiť, hosťovskú etiketu, to, či si budete výnosy deliť, a ďalšie informácie.

Právne predpisy EÚ o ochrane spotrebiteľa

Podľa právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa platí, že keď ponúkate tovar alebo služby online na komerčné účely, svojim zákazníkom musíte poskytnúť konkrétne informácie. Keď hostíte prostredníctvom Airbnb, považuje sa to za službu. Máme informácie a nástroje, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, či by si ste sa mali identifikovať ako odborník v oblasti pohostinstva, a pochopiť vašu zodpovednosť za ochranu spotrebiteľov v EÚ.

Zneužitie

Ak nám niekto oznámi potenciálne zneužitie, prijmeme primerané opatrenia. Máme pokyny na pomoc miestnym orgánom pri hlásení o zneužívaní bývania.

Späť na začiatok

Bezpečnosť

Záleží nám na bezpečnosti hostiteľov a ich hostí. Bezstarostnosť svojich hostí môžete zlepšiť tým, že poskytnete niekoľko jednoduchých prvotných informácií, ako sú pokyny pre prípad núdze a poukázanie na akékoľvek potenciálne nebezpečenstvá.

Núdzové kontaktné údaje

Priložte zoznam kontaktov s týmito telefónnymi číslami:

 • Miestne núdzové čísla
 • Číslo najbližšej nemocnice
 • Vaše kontaktné číslo
 • Číslo na záložný kontakt (v prípade, že vás hostia nemôžu zastihnúť)

Je tiež vhodné sa uistiť, že hostia poznajú najlepší spôsob, ako vás v prípade núdze kontaktovať. S hosťami tiež môžete komunikovať pomocou správ na Airbnb, čo je bezpečná alternatíva.

Zdravotnícke potreby

Majte pripravenú lekárničku a povedzte svojim hosťom, kde sa nachádza. Pravidelne ju kontrolujte a po minutí položiek v nej ich dopĺňajte.

Protipožiarna prevencia

Ak máte plynové spotrebiče, dodržiavajte všetky platné predpisy o bezpečnosti plynu a uistite sa, že máte funkčný detektor oxidu uhoľnatého. Zabezpečte hasiaci prístroj a nezabudnite na jeho pravidelnú údržbu.

Východy

Uistite sa, že máte jasne vyznačenú protipožiarnu únikovú cestu. Vyveste mapu cesty, ktorú hostia ľahko uvidia.

Predchádzanie nebezpečenstvu

Tu sú niektoré možnosti, ako môžete pomôcť predchádzať potenciálnym nebezpečenstvám:

 • Skontrolujte svoje bývanie a identifikujte všetky oblasti, kde by hostia mohli zakopnúť alebo spadnúť.
 • Odstráňte nebezpečenstvá, ktoré ste identifikovali, alebo ich jasne označte.
 • Opravte všetky vyčnievajúce káble.
 • Uistite sa, že vaše schody sú bezpečné a majú zábradlie.
 • Odstráňte alebo zamknite všetky predmety, ktoré môžu byť pre hostí nebezpečné.

Bezpečnosť detí

Niektorí hostia cestujú s mladými rodinnými príslušníkmi a potrebujú vedieť, či je vaše bývanie pre nich to správne. Na označenie potenciálnych nebezpečenstiev alebo vyznačenie nevhodnosti vášho bývania pre deti a dojčatá môžete využiť časť Doplňujúce poznámky v podrobnostiach ponuky vo svojom účte Airbnb.

Klimatizácia

Funkčné zariadenia, ako sú kotly a klimatizácie, môžu výrazne ovplyvniť pohodlie vašich hostí počas pobytu. Existuje veľa spôsobov, ako sa môžete uistiť, že vaši hostia majú pohodlie:

 • Uistite sa, že vaše bývanie je riadne vetrané.
 • Poskytnite pokyny na bezpečné používanie ohrievača a klimatizácie.
 • Skontrolujte, či termostat funguje správne, a ubezpečte sa, že hostia vedia, kde ho nájdu.
 • Prístroje pravidelne udržiavajte.

Obmedzenia kapacity

Stanovte bezpečné obmedzenia kapacity. Je možné, že usmernenia pripravila aj vaša miestna vláda.

Späť na začiatok

Zdvorilosť

Súčasťou zodpovedného hostiteľstva je aj pomáhať hosťom, aby pochopili osvedčené postupy komunikácie s vašou komunitou. Keď komunikujete so svojimi hosťami o miestnych pravidlách a zvykoch, pomáhate tým vytvárať skvelé zážitky pre všetkých.

Pravidlá budovy

Ak má vaša budova spoločné priestory alebo spoločné vybavenie, oboznámte hostí s pravidlami týchto miest.

Pravidlá pobytu

Pravidlá pobytu môžete uviesť vo svojom účte Airbnb v časti Doplňujúce poznámky v podrobnostiach ponuky. Hostia zvyčajne ocenia, keď im vopred prezradíte svoje očakávania.

Susedia

Zvyčajne je vhodné informovať susedov o tom, že máte v pláne byť hostiteľom. Dáva im to možnosť oznámiť vám, či majú nejaké obavy alebo pripomienky.

Hluk

Hostia si rezervujú ubytovanie prostredníctvom Airbnb z mnohých dôvodov vrátane dovoleniek a osláv. Dajte im vopred vedieť, ako hluk vplýva na susedov, aby mali všetci príjemné skúsenosti.

Ak máte obavy z vyrušovania svojej komunity, existujú rôzne spôsoby, ako môžete pomôcť s obmedzením nadmerného hluku:

 • Zaveďte pravidlo nočného pokoja.
 • Nepovoľujte zvieratá.
 • Uveďte, že vaša ponuka nie je vhodná pre deti alebo dojčatá.
 • Zakážte večierky a ďalších neohlásených hostí.

Parkovanie

So svojimi hosťami prediskutujte všetky pravidlá parkovania týkajúce sa vašej budovy a štvrte. Príklady možných pravidiel parkovania:

 • Parkujte len v určenom priestore.
 • Neparkujte na západnej strane ulice v utorky a štvrtky kvôli čisteniu ulíc.
 • Parkovanie na ulici je možné len od 19:00 do 7:00.

Domáce zvieratá

Najskôr skontrolujte svoje pravidlá prenájmu alebo budovy, aby ste sa uistili, že neexistujú žiadne obmedzenia pre domáce zvieratá. Ak hosťom povolíte priniesť si domáce zvieratá, ocenia informácie o dobrých miestach na venčenie svojho domáceho miláčika alebo o miestach, kde by mali likvidovať odpad. Poskytnite im záložný plán, ako je číslo na blízku chovateľskú stanicu alebo psí hotel, pre prípad, že by domáce zviera hosťa vyrušovalo susedov.

Súkromie

Vždy rešpektujte súkromie svojich hostí. Naše pravidlá týkajúce sa sledovacích zariadení jasne uvádzajú, čo od našich hostiteľov očakávame, ale niektoré lokality majú dodatočné právne predpisy a nariadenia, ktoré je nutné rešpektovať.

Fajčenie

Ak nedovoľujete fajčenie, odporúčame vyvesiť označenia, ktoré to budú hosťom pripomínať. Ak dovoľujete fajčenie, nezabudnite poskytnúť popolníky v určených priestoroch.

Späť na začiatok

Poistenie

Obráťte sa na svojho poisťovacieho agenta alebo poisťovateľa, aby ste spolu určili, aké povinnosti, obmedzenia a krytie sú vo vašej konkrétnej situácii potrebné.

Ochrana hostiteľov proti škodám a poistenie zodpovednosti hostiteľa

AirCover pre hostiteľov zahŕňa ochranu hostiteľov proti škodám a poistenie zodpovednosti hostiteľa, ktoré vám poskytujú základné poistné krytie uvedených škôd a zodpovedností. Nenahrádzajú však poistenie vlastníka bývania, poistenie nájomcu ani vhodné poistenie zodpovednosti. Možno budete musieť splniť aj iné požiadavky poistenia.

Dôrazne odporúčame všetkým hostiteľom, aby si prečítali a pochopili podmienky svojho poistného krytia. Nie všetky poistné plány budú pokrývať škody alebo straty na majetku spôsobené hosťom, ktorý si rezervuje vaše bývanie.

Prečítajte si viac o AirCover pre hostiteľov.

Zodpovednosť a základné poistné krytie

So svojim poisťovacím agentom alebo poisťovateľom si prejdite poistenie majiteľa bývania alebo nájomcu, aby ste mali istotu, že vaša ponuka má vhodné poistenie zodpovednosti a ochranu objektu pred škodami.

Späť na začiatok

Ďalšie informácie o hostiteľstve

Pozrite si naše časté otázky o hostiteľstve, kde sa dozviete viac o hostiteľstve na Airbnb.

Späť na začiatok

Upozorňujeme, že Airbnb nemá žiadnu kontrolu nad správaním hostiteľov a odmieta akúkoľvek zodpovednosť. Neschopnosť hostiteľov dodržiavať povinnosti môže mať za následok pozastavenie ich činnosti alebo odstránenie z webovej lokality Airbnb. Airbnb nezodpovedá za spoľahlivosť ani správnosť informácií obsiahnutých v akýchkoľvek odkazoch na stránky tretích strán (vrátane akýchkoľvek odkazov na právne predpisy a nariadenia).

Pomohol tento článok?
Získajte pomoc s rezerváciami, účtom a ďalšími položkami.
Prihlásiť alebo registrovať sa