BEZPEČNOSŤ

Ako Airbnb chráni hostiteľov

Prijali sme rozsiahle opatrenia, ktoré pomôžu udržať vás, vaše bývanie a hostí v bezpečí.

Prijali sme rozsiahle opatrenia, ktoré pomôžu udržať vás, vaše bývanie a hostí v bezpečí.

Hostite skvelých hostí

Spravodlivé vzájomné hodnotenia

Aby sme na Airbnb pomohli budovať dôveru a dobrú reputáciu, hostia a hostitelia sa po dokončení každej rezervácie navzájom hodnotia. Pred prijatím hosťa si môžete pozrieť jeho hodnotenia od iných hostiteľov.

Jednoduchá komunikácia s hosťami

Ak sa chcete hostí niečo opýtať alebo ich nabudiť na cestu, môžete tak urobiť vopred pomocou nášho bezpečeného nástroja na odosielanie správ.

Požiadavky na rezerváciu

Môžete požadovať, aby každý hosť poskytol Airbnb doklad totožnosti pred vytvorením rezervácie u vás. Zároveň budete mať možnosť vopred si skontrolovať rezervácie alebo pridať dodatočnú kontrolu nad používateľmi, ktorí si môžu rezervovať. V rámci ďalšej kontroly sa každá rezervácia na Airbnb hodnotí podľa rizika a všetky rezervácie, ktoré sa zdajú byť podozrivé, rušíme.

Váš priestor, vaše pravidlá

Ak chcete pomôcť nastaviť očakávania, môžete pridať pravidlá pobytu, s ktorými musia hostia ešte pred rezerváciou súhlasiť, ako napríklad obmedzenia fajčenia a podujatí. Ak hosť poruší jedno z týchto pravidiel po vytvorení rezervácie, rezerváciu môžete zrušiť.

Ako sú na tom naše poplatky v porovnaní s ostatnými?
Airbnb
HomeAway
Booking.com
Servisný poplatok pre hostiteľa (za rezerváciu)
3-5%
5%
15-20%
Uverejnenie ponuky vždy bezplatne
Žiadne poplatky za spracovanie kreditnej karty
Vrátane ochrany voči škodám na majetku do 1 milióna USD.
Posledná aktualizácia: jún 2018
Už viem, že ľudia sú dobrí. Môžem ľuďom veriť.
Už viem, že ľudia sú dobrí. Môžem ľuďom veriť.

Milaida hostí v Portoriku, aby zarobila peniaze navyše.

Milaida hostí v Portoriku, aby zarobila peniaze navyše.

Zistite, ako hostia
Už viem, že ľudia sú dobrí. Môžem ľuďom veriť.
Už viem, že ľudia sú dobrí. Môžem ľuďom veriť.

Milaida hostí v Portoriku, aby zarobila peniaze navyše.

Milaida hostí v Portoriku, aby zarobila peniaze navyše.

Zistite, ako hostia

Hostite sebavedomo

Ochrana pred poškodením majetku vo výške 1 000 000 USD

V zriedkavých prípadoch poškodenia objektu poskytuje hostiteľská záruka Airbnb bezplatnú ochranu až do výšky 1 000 000 USD na poškodenia objektu pre každú rezerváciu. Reklamácie možno podávať priamo cez naše centrum riešenia problémov.

Úrazové poistenie

Airbnb poskytuje zdarma poistné krytie hostiteľa, ktoré kryje škody do výšky 1 000 000 USD. Toto poistenie sa vzťahuje na nepravdepodobnú udalosť, keď proti vám niekto podá žalobu alebo sťažnosť za úraz alebo poškodenie majetku, ku ktorému došlo v súvislosti s ponukou alebo objektom Airbnb počas pobytu.

Úplne bezplatné krytie
Automaticky sa uplatňuje na každú rezerváciu
Reklamácie možno podávať priamo prostredníctvom Airbnb

Sme tu pre vás nonstop

Čo môže pre vás urobiť náš tím

Náš globálny tím je nonstop pripravený poskytnúť vám aj vašim hosťom podporu telefonicky, e-mailom a cez online chat.

Pomoc s opätovnými rezerváciami
Vrátenie peňazí
Náhrady
Hostiteľská záruka a pohľadávky z poistenia
Sprostredkovanie

Cestovatelia v roku 2017 absolvovali 49 miliónov ciest s Airbnb. Iba 1 z 25 000 viedla k sťažnosti pre veľkú škodu na majetku.

Cestovatelia v roku 2017 absolvovali 49 miliónov ciest s Airbnb. Iba 1 z 25 000 viedla k sťažnosti pre veľkú škodu na majetku.

Odpovede na vaše otázky

Čo sa od hostí vyžaduje pred vytvorením rezervácie?

Pred cestovaním prostredníctvom Airbnb žiadame každého, aby nám poskytol niekoľko údajov. Ak chcú hostia požiadať o rezerváciu, musia mať tieto údaje úplne vyplnené. Tieto informácie vám pomôžu zistiť, koho možno očakávať a ako hosťa kontaktovať.

Požiadavky Airbnb na hostí zahŕňajú: • celé meno, • e-mailovú adresu, • potvrdené telefónne číslo, • úvodnú správu, • súhlas s vašimi pravidlami pobytu, • platobné údaje.

Od hostí sa očakáva, ale nevyžaduje, aby mali profilovú fotku. Pred rezerváciou bývania môžete od hostí tiež požadovať, aby poskytli doklad totožnosti.

Ako fungujú hodnotenia?

Všetky hodnotenia na Airbnb napísali hostitelia a cestovatelia z našej komunity, takže každé zobrazené hodnotenie je založené na pobyte hosťa v ponuke hostiteľa. Od odchodu máte 14 dní na napísanie hodnotenia pobytu a v priebehu 48 hodín po odoslaní ho môžete upraviť, ak váš hosť hodnotenie nedokončí. Hodnotenia sa zverejnia, ak ich obaja dokončíte alebo po uplynutí 14 dní. Hodnotenia od hostí môžete nájsť kedykoľvek, a keď získate rezerváciu od hosťa, môžete si pozrieť jeho hodnotenia od predchádzajúcich hostiteľov.

Čo mám robiť, ak mi hosť niečo rozbije?

Ak hosť niečo poškodí a vy si potrebujete uplatniť nárok, môžete tak urobiť v našom Centre riešenia problémov do 14 dní od dátumu odchodu vášho hosťa alebo pred príchodom ďalšieho hosťa, podľa toho, čo nastane skôr. Ak váš hosť súhlasí s požadovanou sumou, prostriedky vám vyplatíme do 5 – 7 pracovných dní. Ak váš hosť odmietne alebo neodpovie do 72 hodín, môžete do prípadu zapojiť Airbnb. Ak budeme požadovať dodatočnú dokumentáciu, budete mať 72 hodín na jej predloženie. Väčšina nárokov bude vyriešená do jedného týždňa. Uistíme sa, že vy aj váš hosť budete spravodlivo zastúpení, a ak zistíme, že vám dlhujeme peniaze, vyplatíme vám tieto prostriedky samostatne.

Čo mám robiť, ak sa necítim príjemne pri hostení určitej osoby?

Ak hosť porušuje jedno z pravidiel pobytu, ktoré ste stanovili, alebo sa v dôsledku jeho činov necítite bezpečne, môžete odmietnuť jeho žiadosť o rezerváciu alebo rezerváciu zrušiť. Pred prijatím rezervácie môžete odmietnuť individuálnu žiadosť o rezerváciu a nebude to mať negatívny vplyv na umiestnenie vašej ponuky vo výsledkoch vyhľadávania. Ak odmietnete veľa alebo väčšinu žiadostí o rezerváciu, môže to mať negatívny vplyv na umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania. Po prijatí rezervácie Ak ste rezerváciu už prijali, môžete ju zrušiť. Ak hosť neporušil žiadne z pravidiel pobytu, môžete podliehať sankciám za storno.

Aký je rozdiel medzi hostiteľskou zárukou Airbnb a poistným krytím hostiteľa?

The Host Guarantee is designed to protect you in rare instances of property damage to your own possessions, unit, or home by a guest staying in the space. Host Protection Insurance is designed to protect you in the event that someone else (for example, a guest) claims bodily injury or property damage. The Host Guarantee isn’t insurance and doesn’t replace your homeowner’s or renter’s insurance. Host Protection Insurance is insurance and is available to you regardless of your other insurance arrangements. It will only act as primary insurance coverage for incidents related to an Airbnb stay.

Learn more about our Host Guarantee

Learn more about Host Protection Insurance

Ste pripravený začať hostiť?

Ste pripravený začať hostiť?