FINANCIE

Ako zarábate na Airbnb

Airbnb ponúka bezproblémový platobný systém, nízke poplatky a voľnosť pri výbere účtovaných cien.

Airbnb ponúka bezproblémový platobný systém, nízke poplatky a voľnosť pri výbere účtovaných cien.

Povedzte nám niečo o svojom mieste

Jednoduché, bezproblémové platby

Získajte platby vlastným spôsobom, napríklad cez PayPal, priamy vklad alebo inak, v závislosti od vašej polohy.

Získajte platby vlastným spôsobom, napríklad cez PayPal, priamy vklad alebo inak, v závislosti od vašej polohy.

Ponúknite svoj priestor zadarmo

Svoj domov môžete bez akýchkoľvek záväzkov ponúkať miliónom cestovateľov – bez registračných či členských poplatkov.

Prijatie rezervácie

Airbnb účtuje každému hosťovi poplatky pred príchodom, aby sa zabezpečilo, že vždy dostanete zaplatené včas, keď hostíte. Nikdy sa nemusíte zaoberať peniazmi.

Získajte platbu po príchode

Airbnb zvyčajne uvoľní peniaze približne 24 hodín po plánovanom príchode hosťa, aby sa uistilo, že príchod prebehne hladko.

Ako sú na tom naše poplatky v porovnaní s ostatnými?
Airbnb
HomeAway
Booking.com
Servisný poplatok pre hostiteľa (za rezerváciu)
3-5%
5%
15-20%
Uverejnenie ponuky vždy bezplatne
Žiadne poplatky za spracovanie kreditnej karty
Vrátane ochrany voči škodám na majetku do 1 milióna USD.
Posledná aktualizácia: jún 2018
Môžeme si trochu ušetriť na dôchodok a školné pre obe naše deti.
Môžeme si trochu ušetriť na dôchodok a školné pre obe naše deti.

JB a Ramona hostia v Bostone, aby si zarobili peniaze navyše na dôchodok.

JB a Ramona hostia v Bostone, aby si zarobili peniaze navyše na dôchodok.

Zistite, ako hostia
Môžeme si trochu ušetriť na dôchodok a školné pre obe naše deti.
Môžeme si trochu ušetriť na dôchodok a školné pre obe naše deti.

JB a Ramona hostia v Bostone, aby si zarobili peniaze navyše na dôchodok.

JB a Ramona hostia v Bostone, aby si zarobili peniaze navyše na dôchodok.

Zistite, ako hostia

Skvelá cena, každú noc

Dôveryhodné odporúčania cien

Čo si účtujete, záleží vždy na vás. Ak potrebujete pomoc, máme nástroje, ktoré na základe dopytu najlepšie nastavia vaše ceny.

Dôveryhodné odporúčania cien

Čo si účtujete, záleží vždy na vás. Ak potrebujete pomoc, máme nástroje, ktoré na základe dopytu najlepšie nastavia vaše ceny.

Peniaze navyše za služby

Za záležitosti, ako sú hostia navyše alebo upratovanie, môžete vopred požadovať dodatočné poplatky. Ak chcete poskytovať iné služby, napríklad prenájom vybavenia alebo prehliadky, hostia vám za ne môžu zaplatiť prostredníctvom aplikácie po rezervácii.

Prispôsobené vašim potrebám

Voliteľné ceny si môžete nastaviť na obdobia, víkendy a akékoľvek iné dni, pri ktorých chcete kontrolovať svoje poplatky. Ľuďom, ktorí sa chcú zdržať, môžete poskytnúť týždenné a mesačné zľavy.

Odpovede na vaše otázky

Koľko stojí zverejnenie ponuky môjho priestoru?

Registrácia na Airbnb a ponúknutie bývania sú úplne bezplatné. Keď dostanete rezerváciu, zaúčtujeme si servisný poplatok Airbnb pre hostiteľov, zvyčajne 3 %, na pokrytie nákladov na podnikanie.

Ako zistím, koľko mi bude zaplatené?

Získané vyplatené prostriedky predstavujú vašu sadzbu za noc mínus servisný poplatok pre hostiteľa, ktorý vo všeobecnosti predstavuje 3 %. Hostia platia Airbnb okrem ceny za vašu ponuku aj servisný poplatok, a preto je celková cena, ktorá sa hosťom zobrazí, vyššia ako vaše vyplatenie prostriedkov. Tu je niekoľko vecí, ktoré môžu mať vplyv na vyplatenie prostriedkov: Vaša týždenná alebo mesačná zľava sa mohla uplatniť na rezerváciu. Víkendová cena alebo voliteľné ceny sa mohli uplatniť na rezerváciu. V prípade potreby sa k servisnému poplatku Airbnb mohla pripočítať daň z pridanej hodnoty (DPH).

Ako mi môže Airbnb pomôcť s nastavením cien?

Nástroj dynamickej tvorby cien Airbnb vám umožňuje nastaviť ceny tak, aby sa automaticky zvyšovali alebo znižovali na základe zmien dopytu po ponukách, ako je tá vaša.

Za cenu vždy zodpovedáte vy, takže dynamická tvorba cien sa riadi ďalšími nastaveniami cien, ktoré si zvolíte, a ceny za noc si môžete kedykoľvek upraviť.

Dynamická tvorba cien je založená na type a lokalite vašej ponuky, sezóne, dopyte a iných faktoroch (ako sú udalosti vo vašom okolí).

Kedy môžem očakávať zaplatenie?

Airbnb zvyčajne vyplatí prostriedky 24 hodín po plánovanom čase príchodu hosťa. Lehota pripísania prostriedkov na váš účet závisí od spôsobu, aký ste si vybrali na ich vyplatenie. Ak sa váš hosť zdrží 28 alebo viac nocí, Airbnb zvyčajne vyplatí prostriedky za prvý mesiac približne 24 hodín po plánovanom čase príchodu vášho hosťa. Ďalšie vyplatenia prostriedkov za túto rezerváciu sa posielajú mesačne. Ak ste novým hostiteľom, vaše vyplatenie prostriedkov môžeme pozdržať na 30 dní po potvrdení vašej prvej rezervácie. Ak sa vaša prvá rezervácia začína o viac ako 30 dní, vyplácané prostriedky sa uvoľnia 24 hodín po plánovanom príchode hosťa. Platí to pre všetky vyplatenia prostriedkov naplánované na odoslanie počas týchto 30 dní.

Ako mám vybrať cenu svojej ponuky?

The price you charge for your listing is completely up to you. To help you decide, you can search for comparable listings in your city or neighborhood to get an idea of market prices.

Additional Fees

  • Cleaning fee: You can either incorporate a cleaning fee into your nightly price or you can add a cleaning fee in your pricing settings.
  • Other fees: To charge extra fees outside of your rates (like a late check-in or pet fee), you must first disclose these potential charges to guests prior to booking and then use our Resolution Center to securely request payment for additional fees.
Ako fungujú dane pre hostiteľov?

Mali by ste sa poradiť s miestnou samosprávou, či je alebo nie je potrebné vyberať dane od hostí. Ak zistíte, že potrebujete vybrať daň, zvyčajne ju môžete pridať do špeciálnej ponuky, keď si hostia rezervujú, alebo požiadať svojich hostí, aby ju zaplatili osobne. V každom prípade je dôležité, aby boli hostia informovaní o presnej výške dane ešte pred rezerváciou. Ak sa rozhodnete vyberať daň mimo sadzieb svojej ponuky, mali by ste ju vyberať až pri príchode. S výberom daní vám nemôžeme pomôcť ani ho zabezpečiť. V niektorých lokalitách môžu mať hostitelia na Airbnb k dispozícii funkciu výberu a odvodu dane za ubytovanie. Hostitelia by pre tieto jurisdikcie nemali vyberať dane za ubytovanie oddelene. V niektorých lokalitách sa tiež môže uplatňovať daň z pridanej hodnoty (DPH). Zistite viac o DPH

Chceli by ste zarábať?

Chceli by ste zarábať?