Návrhy sa zobrazia po zadaní do vyhľadávaného výrazu. Pozrite si ich pomocou šípok hore a dole. Vyberte klávesom Enter. Ak je výberom fráza, táto fráza sa odošle na vyhľadávanie. Ak je návrhom odkaz, prehliadač prejde na danú stránku.

Platby a vyplácanie prostriedkov

 • Pravidlá komunity

  Predchádzanie podvodom a zneužívaniu

  Prijatím opatrení proti porušovateľom realizujeme kroky na ochranu integrity platformy Airbnb a na zmiernenie rizík a strát spojených s podv…
 • Návody

  Kaucie

  Kaucie môže požadovať buď Airbnb, alebo hostitelia. Môžu vychádzať z vlastností ubytovania a/alebo času rezervácie.
 • Návody

  Výber poplatkov mimo Airbnb

  Vo všeobecnosti hostitelia nesmú vyberať žiadne ďalšie poplatky mimo platformy Airbnb, pokiaľ im to Airbnb výslovne nepovolí.
 • Pravidlá

  Nariadenia ovplyvňujúce finančné inštitúcie v Rusku a Bielorusku

  Z dôvodu nedávnych nariadení Airbnb už nemôže spracovávať transakcie pridružené k určitým finančným inštitúciám v Rusku a Bielorusku.