Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Potláčanie nenávisti, obťažovania a diskriminácie

  Chceme, aby naši hostitelia a hostia mali pobyty a zážitky bez obťažovania a diskriminácie.

  Čo nepovoľujeme

  • Šikanovanie a obťažovanie: Nikto by nemal byť vystavený nežiaducemu správaniu, ako sú šikana, kyberšikana, obťažovanie alebo prenasledovanie.
  • Diskriminačné odmietnutie služby: Hostitelia nesmú odmietnuť službu hosťovi z dôvodu, že hosť patrí do nejakej skupiny či kategórie, ako sú rasa alebo náboženstvo, ako je vysvetlené v našich antidiskriminačných zásadách.
  • Diskriminačné rozdielne zaobchádzanie: Hostitelia by nemali uplatňovať pri hosťovi odlišné zaobchádzanie, pravidlá alebo správanie z dôvodu členstva hosťa v chránenej skupine.
  • Nebezpečné vyjadrovanie: Nikto by nemal byť vystavený slovným prejavom, ktoré vyzývajú na ublíženie, dehumanizujú alebo tvrdia, že nejaký jednotlivec je hrozbou alebo fyzickým nebezpečenstvom pre druhých, pretože patrí do chránenej skupiny.
  • Nadávky, nenávistné prejavy alebo hanlivý jazyk: Nikto by nemal byť vystavený predpojatým prejavom súvisiacim s členstvom inej osoby v chránenej skupine, ako sú prejavy pohŕdania, znechutenia alebo fyzické, duševné či morálne nedostatky.
  • Deadnaming alebo zámena pohlavia: Osoby, ktoré sa identifikujú ako transsexuáli, by sa nemali uvádzať svojím menom alebo zámenami pred prechodom, ak informujú ostatných o tom, že po prechode používajú iné mená či zámená.
  • Kódovaný jazyk alebo mikroagresia: Nikto by nemal byť označovaný frázami, ktoré predstavujú hlboko zakorenené spoločenské stereotypy založené na členstve v chránenej skupine.
  • Nenávistné, diskriminačné alebo urážlivé obrázky, symboly či predmety: Nikto by nemal byť vystavený obrázkom, ktoré očierňujú náboženstvo alebo kultúru, obrázkom, ktoré obsahujú hanlivý/kódovaný jazyk, ani symbolom, logám či sloganom spojeným s extrémistickými alebo nenávistnými skupinami.

  Radi vám pomôžeme

  Ak sa stanete svedkami správania, ktoré je v rozpore s našimi zásadami, dajte nám vedieť.

  Hoci tieto usmernenia nezohľadňujú všetky možné scenáre, sú navrhnuté tak, aby poskytovali všeobecné usmernenia týkajúce sa komunitných zásad Airbnb.

  Získali ste potrebnú pomoc?

  Súvisiace články