KRYTIE HOSTITEĽOV V JAPONSKU

Poistné krytie zážitku

KRYTIE HOSTITEĽOV V JAPONSKU

Poistné krytie zážitku

img

Čo je zahrnuté?

Program poistného krytia zážitku poskytuje krytie zodpovednosti až do výšky 100 000 000 JPY v súvislosti s nárokmi tretích strán v prípade ujmy na zdraví alebo poškodenia majetku počas zážitku.

Čo je zahrnuté?

Program poistného krytia zážitku poskytuje krytie zodpovednosti až do výšky 100 000 000 JPY v súvislosti s nárokmi tretích strán v prípade ujmy na zdraví alebo poškodenia majetku počas zážitku.

Čo je zahrnuté?

Program poistného krytia zážitku poskytuje krytie zodpovednosti až do výšky 100 000 000 JPY v súvislosti s nárokmi tretích strán v prípade ujmy na zdraví alebo poškodenia majetku počas zážitku.

Poistné krytie zážitku môže zahŕňať:

 • Zodpovednosť, ak hostiteľ nesie zodpovednosť za ujmu na zdraví
 • Zodpovednosť, ak hostiteľ nesie zodpovednosť za poškodenie majetku tretej strany

 • Poistné krytie zážitku sa vzťahuje na hostiteľov zážitkov, ich zamestnancov poskytujúcich služby v súvislosti so zážitkom a tretie strany, ktoré uzatvoria s hostiteľmi zážitkov zmluvu o zabezpečení priestorov na zážitok. Účasťou na programe nevznikajú hostiteľom žiadne dodatočné náklady.

  Poistné krytie zážitku nezahŕňa:

 • Dopravné nehody
 • Poškodenie majetku plesňou alebo znečistením
 • Úmyselné konanie (nie nehoda)

 • Poistné krytie zážitku nezabezpečuje úplné krytie právnej zodpovednosti.

  Vyplatenie poistného krytia zážitku podlieha istým podmienkam, obmedzeniam a výnimkám. Viac informácií nájdete na stránke Zhrnutie poistného krytia zážitku.

  Ak chcete požiadať o kópiu celej poistnej zmluvy, kontaktujte spoločnosť Aon Japan Ltd. a uveďte údaje o svojom účte Airbnb.

  Nároky na plnenie

  Ak si chcete uplatniť nárok na plnenie, kontaktujte komunitnú podporu. Spojíme vás s naším externým správcom poistných udalostí.

  Nároky na plnenie

  Ak si chcete uplatniť nárok na plnenie, kontaktujte komunitnú podporu. Spojíme vás s naším externým správcom poistných udalostí.

  Nároky na plnenie

  Ak si chcete uplatniť nárok na plnenie, kontaktujte komunitnú podporu. Spojíme vás s naším externým správcom poistných udalostí.