OCHRANA HOSTITEĽA

Hostiteľská záruka Airbnb

Ak hosť počas pobytu poškodí vaše bývanie alebo majetok a neposkytne vám náhradu, môžete byť chránení v rámci ochrany pred poškodením majetku až do výšky 1 000 000 USD.

Ak hosť počas pobytu poškodí vaše bývanie alebo majetok a neposkytne vám náhradu, môžete byť chránení v rámci ochrany pred poškodením majetku až do výšky 1 000 000 USD.

Automaticky sa vzťahuje na hostiteľov na celom svete*
Chráni hostiteľov od príchodu až po odchod
Bezkonkurenčná úroveň v odvetví cestovného ruchu

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, hosts of experiences, or hosts of adventures.

Čo je chránené?

Hostiteľská záruka Airbnb môže chrániť:

– poškodenie vášho bývania spôsobené hosťami, – poškodenie vášho majetku spôsobené hosťami, – poškodenie spôsobené asistenčným zvieraťom hosťa.

Hostiteľská záruka Airbnb nechráni:

– krádež hotovosti a cenných papierov (napr. sporiace dlhopisy, akciové certifikáty), – škoda spôsobená bežným opotrebovaním, – ujma na zdraví alebo poškodenie majetku hostí alebo iných osôb (tie môžu byť kryté poistným krytím hostiteľa).

Hostite s istotou

Overenie totožnosti

Môžete požadovať, aby vaši hostia absolvovali overenie totožnosti predtým, ako potvrdíme ich rezerváciu. Hostia možno budú musieť Airbnb poskytnúť osobné údaje na overenie, ako napríklad úradný doklad totožnosti.

Zabezpečená komunikácia

Ak dôjde k incidentu, naša zabezpečená platforma na posielanie správ vám umožní komunikovať s hosťami a problémy vyriešiť. Ak sa nepodarí dospieť k riešeniu, hostiteľská záruka je tu na to, aby vám pomohla.

Nonstop podpora

Ak sa vám, vášmu majetku alebo hosťom niečo stane, náš globálny tím komunitnej podpory je pripravený pomôcť.

Hostiteľská záruka bola jednou z vecí, ktoré mi pomohli sa rozhodnúť, či sa pripojiť k Airbnb, pretože ak by niekde vznikla škoda alebo nastali problémy, môžem sa na túto záruku spoľahnúť.“
Hostiteľská záruka bola jednou z vecí, ktoré mi pomohli sa rozhodnúť, či sa pripojiť k Airbnb, pretože ak by niekde vznikla škoda alebo nastali problémy, môžem sa na túto záruku spoľahnúť.“

Dennis, hostiteľ v Londýne

Dennis, hostiteľ v Londýne

Hostiteľská záruka bola jednou z vecí, ktoré mi pomohli sa rozhodnúť, či sa pripojiť k Airbnb, pretože ak by niekde vznikla škoda alebo nastali problémy, môžem sa na túto záruku spoľahnúť.“
Hostiteľská záruka bola jednou z vecí, ktoré mi pomohli sa rozhodnúť, či sa pripojiť k Airbnb, pretože ak by niekde vznikla škoda alebo nastali problémy, môžem sa na túto záruku spoľahnúť.“

Dennis, hostiteľ v Londýne

Dennis, hostiteľ v Londýne

Zaviazali sme sa podporovať bezpečnú a dôveryhodnú komunitu na celom svete.

Zaviazali sme sa podporovať bezpečnú a dôveryhodnú komunitu na celom svete.

Rada o bezpečnosti: Skontrolujte profily hostí

Ak sa chcete o hosťovi dozvedieť viac predtým, ako potvrdíte žiadosť o rezerváciu, pozrite si profil hosťa alebo si prečítajte hodnotenia od predchádzajúcich hostiteľov. Hostitelia a hostia sa môžu navzájom hodnotiť až po odchode hosťa, takže viete, že spätná väzba je založená na skutočných rezerváciách.

Rada o bezpečnosti: Skontrolujte profily hostí

Ak sa chcete o hosťovi dozvedieť viac predtým, ako potvrdíte žiadosť o rezerváciu, pozrite si profil hosťa alebo si prečítajte hodnotenia od predchádzajúcich hostiteľov. Hostitelia a hostia sa môžu navzájom hodnotiť až po odchode hosťa, takže viete, že spätná väzba je založená na skutočných rezerváciách.

Ako vyplniť žiadosť o náhradu

1. Zhromaždite dôkazy o poškodení

Môže to zahŕňať fotky, videá, odhady a/alebo potvrdenia o zaplatení.

2. Kontaktujte hosťa prostredníctvom centra riešenia problémov

Požiadajte o náhradu do 14 dní od odchodu alebo pred príchodom ďalšieho hosťa (podľa toho, čo nastane skôr). Bude mať 72 hodín na odpoveď na vašu žiadosť.

3. Získajte náhradu alebo zapojte Airbnb

Ak hosť nechce zaplatiť celú sumu, môžete mať nárok na náhradu, ak sa na vás vzťahuje hostiteľská záruka Airbnb. Špecialista podpory vás týmto procesom prevedie.

Airbnb's Host Guarantee is subject to certain terms, conditions, and exclusions. Visit our Host Guarantee Terms and Conditions to learn more.

Airbnb’s Host Guarantee is not an insurance policy, and not all property damage caused by guests is within its terms. If you want more protection, you’re encouraged to purchase personal insurance that will cover property damage not protected by the Host Guarantee.

Odpovede na vaše otázky

Čo je to hostiteľská záruka Airbnb?

Hostiteľská záruka Airbnb poskytuje hostiteľovi ochranu až do výšky 1 000 000 USD za škody na poistenom majetku v zriedkavých prípadoch poškodenia hosťami nad rámec kaucie alebo ak sa neuplatňuje žiadna kaucia.

Program hostiteľskej záruky sa nevzťahuje na hotovosť a cenné papiere, zberateľské predmety, vzácne umelecké diela, šperky, domáce zvieratá ani osobnú zodpovednosť. Odporúčame, aby si hostitelia pri prenájme svojho bývania zabezpečili alebo odstránili cennosti. Program nepokrýva ani straty alebo škody na majetku spôsobené opotrebovaním. Viac informácií

Čo je to poistné krytie hostiteľa?

Program poistného krytia hostiteľov zabezpečuje krytie primárnej zodpovednosti až do výšky 1 000 000 USD pri vzniku nároku tretích strán v prípade ujmy na zdraví alebo poškodenia majetku v súvislosti s pobytom cez Airbnb.

Toto krytie podlieha limitu 1 000 000 USD na polohu ponuky a môžu sa uplatňovať určité podmienky, obmedzenia a výnimky. Viac informácií

Aký je rozdiel medzi hostiteľskou zárukou Airbnb 
a poistným krytím hostiteľa?

Hostiteľská záruka a program poistného krytia hostiteľa sú dva samostatné programy, ktoré Airbnb ponúka na ochranu hostiteľov v prípade poškodenia alebo ujmy na zdraví.

Hostiteľská záruka: Hostiteľská záruka Airbnb je navrhnutá tak, aby chránila hostiteľov v zriedkavých prípadoch poškodenia ich majetku, objektu alebo bývania hosťom, ktorý sa v danom bývaní ubytoval. Hostiteľská záruka nie je poistením majiteľa alebo prenajímateľa objektu ani ho nenahrádza.

Poistné krytie hostiteľa: Program poistného krytia hostiteľa je poistenie navrhnuté tak, aby chránilo hostiteľov v prípade, keď si tretia strana nárokuje odškodnenie za ujmu na zdraví alebo poškodenie majetku. Program poistného krytia hostiteľa je dostupný pre hostiteľov bez ohľadu na ich iné poistenia, ale ako primárne poistné krytie bude slúžiť len pri udalostiach súvisiacich s pobytom cez Airbnb. Viac informácií

Ako môžem požiadať o náhradu v rámci hostiteľskej záruky?

Hostitelia a hostia často vyriešia problémy sami prostredníctvom nášho centra riešenia problémov. Ak ste tak ešte neurobili, kontaktujte najskôr svojho hosťa, informujte ho o svojej sťažnosti a odošlite žiadosť o preplatenie škody cez naše centrum riešenia problémov.

Ak neviete vyriešiť problém v spolupráci s hosťom: najskôr sa oboznámte s podmienkami hostiteľskej záruky. Upozorňujeme, že žiadosti musia byť predložené buď 14 dní od odchodu hosťa, alebo pred príchodom ďalšieho hosťa podľa toho, čo nastane skôr. Viac informácií

Ako súvisí poistenie majiteľa bývania s Airbnb?

Poistné krytie hostiteľa Airbnb slúži ako primárne poistenie a poskytuje krytie zodpovednosti za škody pre hostiteľov a prípadne ich prenajímateľov za určitých podmienok, obmedzení a výnimiek.

Ak máte otázky týkajúce sa toho, ako toto poistenie súvisí s poistením vlastníka alebo prenajímateľa bývania, mali by ste sa o svojom krytí poradiť so svojím poskytovateľom poistenia. Niektoré poistné zmluvy chránia majiteľov bývaní a nájomcov pred určitými žalobami, ktoré vyplývajú zo zranenia návštevníka, zatiaľ čo iné nie. Vždy je dobré informovať svojho poisťovateľa o prenajímaní svojho bývania, aj keď zodpovednosť za škody vznikajúca počas pobytu cez Airbnb by mala byť krytá poistným krytím hostiteľa. Viac informácií

Uplatňuje sa hostiteľská záruka na krízové ubytovanie?

Áno. Hostiteľská záruka Airbnb poskytuje hostiteľovi ochranu až do výšky 1 000 000 USD za škody na poistenom majetku v zriedkavých prípadoch poškodenia hosťami nad rámec kaucie alebo ak sa neuplatňuje žiadna kaucia. Hostiteľská záruka sa vzťahuje na všetky pobyty rezervované na Airbnb vrátane pobytov v rámci krízového ubytovania. Viac informácií

Môžeme začať hostiť?

Môžeme začať hostiť?