Tento obsah nie je dostupný vo vami vybranom jazyku, preto sme ho zatiaľ sprístupnili v najbližšom dostupnom jazyku.

Čo sa stane, keď hostia zrušia alebo zmenia rezerváciu?

Ako vám budú vyplatené prostriedky, keď sa zmenia plány ciest.
Od autora Airbnb dňa 19. júl 2021
3-minútové čítanie
Aktualizované 24. aug 2022

Výnimočné vlastnosti

  • Ak hosť zruší rezerváciu, uplatnia sa vaše storno podmienky.

  • Ak schválite zmenu v rezervácii hosťa, peniaze vám budú vyplatené 24 hodín po jeho novom čase príchodu.

  • Vyberte storno podmienky, ktoré vám vyhovujú.

Život je neistý a hostia niekedy musia svoje rezervácie zrušiť alebo zmeniť. Aj keď hosť rezerváciu zruší, prostriedky za ňu vám môžu byť stále vyplatené, a to v závislosti od vašich storno podmienok a od toho, v akom predstihu hosť rezerváciu zruší.

Čo môžete očakávať, keď vaši hostia zrušia alebo zmenia svoju rezerváciu alebo požiadajú o čiastočné vrátenie peňazí?

Keď hosť zruší svoju rezerváciu

Ak hosť zruší svoju rezerváciu, uplatnia sa vaše storno podmienky. Ak vám stále majú byť vyplatené prostriedky za rezerváciu, zvyčajne sa odosielajú 24 hodín po plánovanom čase príchodu hosťa.

Ak napríklad máte stredne prísne storno podmienky a hosť rezerváciu zruší menej ako sedem dní pred príchodom, bude vám vyplatených 100 % ceny za noc za všetky noci bez daní a poplatkov. Tieto prostriedky vám vyplatíme 24 hodín po plánovanom čase príchodu hosťa. Ak sa hosť u vás neubytuje, nebudú vám vyplatené poplatky za upratanie, domáce zviera ani poplatok za ďalších hostí.

Záznamy o všetkých vyplatených prostriedkoch aj úpravách vždy nájdete v histórii transakcií.

Viac informácií o spôsobe vyplácania prostriedkov

Keď hosť zmení svoju rezerváciu

Ak hosť svoju rezerváciu zmení, platbu zvyčajne posielame 24 hodín po novom čase jeho príchodu. Ak hostíte dlhšie pobyty, za tieto rezervácie vám budú prostriedky vyplatené mesačne.

Ak napríklad schválite žiadosť o zmenu a hosťovi povolíte, aby prišiel na 10 dní v auguste namiesto na 10 dní v júni, pričom zmenu uskutoční v dostatočnom predstihu tak, aby sa neuplatnili vaše storno podmienky, prostriedky vám vyplatíme 24 hodín po novom čase príchodu hosťa.

Ak hosť svoju rezerváciu zmení počas pobytu u vás, môže to mať vplyv na vaše budúce vyplatenia prostriedkov.

Ak sa napríklad hosť u vás ubytuje na 20 dní, na ktoré má rezerváciu, prostriedky vám vyplatíme 24 hodín po čase jeho príchodu. Ak však rezerváciu zruší a odíde v 10. deň a máte flexibilné storno podmienky, budete mať nárok na platbu za každú noc pobytu plus jednu noc navyše.

V tomto prípade, keďže vám už prostriedky boli vyplatené v plnej výške, sa vaše budúce vyplatené prostriedky upravia tak, aby pokryli náklady na čiastočné vrátenie peňazí.

Keď hosť požiada o vrátenie peňazí

Ak sa hosť u vás ubytuje a očakáva vybavenie, ktoré chýba alebo je pokazené, môže požiadať o čiastočné vrátenie peňazí. Ak napríklad nečakane nefunguje vírivka, pričom práve to je hlavná črta vašej vily, hosť vás môže kontaktovať a požiadať o čiastočné vrátenie peňazí.

Ak budete súhlasiť s čiastočným vrátením peňazí, napríklad aj v tomto prípade, vaše budúce vyplatené prostriedky sa upravia tak, aby pokryli náklady na čiastočné vrátenie peňazí, keďže prostriedky za danú rezerváciu vám už v danom čase boli vyplatené v plnej výške. Hosťom môžete uhradiť peniaze aj prostredníctvom centra riešenia problémov. Ak platbu odošlete týmto spôsobom, vaše budúce vyplatenia prostriedkov ovplyvnené nebudú.

Chráňte sa pred stornami rezervácií

Nemôžete, samozrejme, ovplyvniť to, keď hosť musí rezerváciu zrušiť alebo zmeniť. Väčšiu istotu však môžete nadobudnúť, keď si prečítate viac o našich storno podmienkach pre hostí a vyberiete si také, ktoré sú pre vás najlepšie.

Je tiež dobré nezabudnúť na pravidelnú údržbu a komunikovať s hosťami v dôležitých momentoch, aby ste mali istotu, že vaše bývanie je pripravené a môžete v ňom uvítať hostí – a pomôcť im, ak sa niečo pokazí.

Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť.

Výnimočné vlastnosti

  • Ak hosť zruší rezerváciu, uplatnia sa vaše storno podmienky.

  • Ak schválite zmenu v rezervácii hosťa, peniaze vám budú vyplatené 24 hodín po jeho novom čase príchodu.

  • Vyberte storno podmienky, ktoré vám vyhovujú.

Airbnb
19. júl 2021
Bolo to užitočné?