Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu
  Tento obsah nie je dostupný vo vami vybranom jazyku, preto sme ho zatiaľ sprístupnili v najbližšom dostupnom jazyku.

  Nastavenie mesačnej ceny za dlhšie pobyty

  S týmito nástrojmi bude výpočet jednoduchý, čo môže zvýšiť príťažlivosť vašej ponuky.
  Od autora Airbnb dňa 11. máj 2021
  3 min. čítanie
  Aktualizované 11. máj 2022

  Výnimočné vlastnosti

  • Ponukou zľavnenej sadzby za dlhšie pobyty môžete hostí podnietiť k rezervácii.

  • Vlastné ceny môžete nastaviť na každý nadchádzajúci kalendárny mesiac.

  Za posledný rok sme zaznamenali nárast obľúbenosti mesačných pobytov, pretože viac hostí prijíma myšlienku bývania kdekoľvek. Jedna z piatich ciest cez Airbnb je na 28 alebo viac nocí a viac ako polovica ponúk na celom svete má zľavnené sadzby na dlhšie pobyty.*

  Mesačné zľavy vám môžu pomôcť zaplniť hostiteľský kalendár a vygenerovať príjem, ktorý zo svojej ponuky chcete získať. Pomocou našich nástrojov na tvorbu mesačných cien môžete nastaviť paušálnu zľavu na všetky dlhšie pobyty alebo vlastnú cenu podľa kalendárnych mesiacov.

  „Ponúknutie zľavy za dlhšie pobyty je skvelý spôsob, ako podnietiť hostí k rezervácii,“ hovorí hostiteľ Oliver z New Yorku. „Mesačné rezervácie pre mňa navyše zvyčajne znamenajú menej práce.“

  Ako nastaviť mesačnú zľavu

  Pridanie zľavnenej sadzby je pomerne jednoduché, ale kroky a možnosti sa líšia v závislosti od toho, či používate mobilnú aplikáciu alebo webový prehliadač. Tu je návod, ako nastaviť paušálnu mesačnú zľavu, ktorá sa uplatňuje celoročne:

  • Mobilná aplikácia: vyberte ponuku a ťuknite na Nastavenia rezervácie. V časti Ceny ťuknite na možnosť Ceny podľa dĺžky pobytu a na možnosť Mesačná zľava. Pridajte percento zo svojej ceny za noc, ktoré by ste chceli ponúknuť ako zľavu. Po dokončení ťuknite na tlačidlo Uložiť.
  • Webový prehliadač: vyberte ponuku a kliknite alebo ťuknite na možnosť Ceny a dostupnosť a potom na možnosť Zľavy. Vedľa položky Mesačné zľavy kliknite alebo ťuknite na možnosť Upraviť. Pridajte percento zo svojej ceny za noc, ktoré by ste chceli ponúknuť ako zľavu. Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Nástroj na tvorbu cien automaticky vypočíta vašu mesačnú zľavu vynásobením ceny za noc zadaným percentom za každú noc rezervácie (na 28 alebo viac nocí). Potom uplatní vašu zľavu na celkovú sumu pre hosťa.

  S vlastnými mesačnými cenami môžete nastaviť inú sumu v eurách pre každý kalendárny mesiac a prispôsobiť ju sezónnosti.

  Ak uprednostňujete meniť zľavu počas roka, môžete tak urobiť pomocou webového prehliadača. V časti Mesačné zľavy kliknite na možnosť Nastaviť vlastnú cenu pre konkrétny mesiac. Pomocou rozbaľovacej ponuky vyberte akýkoľvek budúci kalendárny mesiac a zadajte svoju vlastnú cenu ako sumu v eurách (teda nie ako percento).

  Vlastná mesačná cena vám umožňuje reagovať na zmeny v miestnom dopyte. Ak máte napríklad ponuku v blízkosti pláže alebo lyžiarskeho strediska, môžete sa rozhodnúť neponúkať zľavu počas hlavnej sezóny a znížiť cenu počas slabších mesiacov.

  Majte na pamäti, že týmito mesačnými sadzbami sa automaticky prepíšu všetky týždenné alebo mesačné zľavy, ktoré ste predtým nastavili.

  Aké výdavky treba zvážiť

  Možno už máte rozmyslenú cenu za mesačný pobyt. Ak ste zvyknutí hostiť kratšie pobyty s odstupmi medzi hosťami, je dobré zvážiť, či by menej dlhších rezervácií za nižšiu cenu mohlo vaše výdavky pokryť podobne.

  Dlhšie pobyty často znamenajú vyššiu mieru obsadenosti a menej výmen hostí, menej spravovania požiadaviek a správ hostí a stabilnejší tok príjmov ako kratšie pobyty. Rovnako ako pri kratších pobytoch sa môžete zamyslieť nad výdavkami ako:

  • hypotéka alebo nájomné: táto suma by mohla byť východiskovým bodom pre stanovenie mesačnej ceny;
  • bežné výdavky: do ceny by ste mohli zahrnúť platby za bežné účty (voda, plyn, elektrina), pravidelne plánované služby, ako je upratovanie a úprava záhrady, a za položky, ktoré sa rozhodnete poskytovať hosťom (extra mydlo, základné kuchynské potreby atď.);
  • náklady na údržbu: do ceny môžete premietnuť aj sumy, ktoré investujete do svojho priestoru, aby bol pre hostí pohodlnejší, od renovácií až po opravy.

  „Je dobré si spočítať, koľko zarobíte za mesiac, keď si hostia rezervujú jednotlivé noci,“ hovorí Oliver. „Potom môžete upraviť mesačnú zľavu tak, aby tomu zodpovedala. To vám pomôže udržať si spoľahlivejší príjem.“

  * Na základe interných globálnych údajov Airbnb predstavovali v roku 2021 pobyty s minimálnou dĺžkou 28 nocí jednu z piatich rezervovaných nocí. Viac ako polovica všetkých ponúk na celom svete poskytovala k 31. decembru 2021 zľavy na pobyty trvajúce jeden a viac mesiacov.

  Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť.

  Výnimočné vlastnosti

  • Ponukou zľavnenej sadzby za dlhšie pobyty môžete hostí podnietiť k rezervácii.

  • Vlastné ceny môžete nastaviť na každý nadchádzajúci kalendárny mesiac.

  Airbnb
  11. máj 2021
  Bolo to užitočné?