Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Prepracované nástroje na tvorbu cien – teraz v kalendári Airbnb

  Aktualizované rozpisy cien a vylepšené zľavy vám môžu pomôcť spravovať cenu.
  Od autora Airbnb dňa 25. máj 2023
  2-minútové čítanie
  Aktualizované 25. máj 2023

  Vylepšené rozpisy cien

  Výberom dátumu v kalendári môžete aktualizovať svoju cenu a získať rozpis ceny pre hosťa a svojich zárobkov.

  Lepšie týždenné a mesačné zľavy

  Airbnb
  25. máj 2023
  Bolo to užitočné?