Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Jednoduché vyplácanie prostriedkov a nové povolenia pre spoluhostiteľov

  Majte pod kontrolou, k čomu majú spoluhostitelia prístup, a rozdeľte si prostriedky vyplácané na Airbnb.
  Od autora Airbnb dňa 3. máj 2023
  2-minútové čítanie
  Aktualizované 3. máj 2023

  Kde nájdete novú kartu Spoluhostiteľ

  Pozvite spoluhostiteľa, nastavte jeho povolenia a prispôsobte si pozvánku na novej karte Spoluhostitelia.

  Nastavenie povolení pre spoluhostiteľov

  Rozdelenie vyplácaných prostriedkov pre spoluhostiteľov na Airbnb

  Airbnb
  3. máj 2023
  Bolo to užitočné?