Jednoduché vyplácanie prostriedkov a nové povolenia pre spoluhostiteľov

Majte pod kontrolou, k čomu majú spoluhostitelia prístup, a rozdeľte si prostriedky vyplácané na Airbnb.
Od autora Airbnb dňa 17. jan 2024
2-minútové čítanie
Aktualizované 17. jan 2024

Poznámka redaktora: Tento článok bol uverejnený v rámci letnej verzie Airbnb 2023. Informácie sa mohli od uverejnenia zmeniť. Prečítajte si viac o našej najnovšej inovácii.

Spoluhostiteľ môže hostiteľstvo výrazne uľahčiť a zároveň obohatiť. Môže to byť sused, rodinný príslušník, priateľ alebo niekto, koho si najmete. Spoluhostitelia vám môžu pomôcť spravovať kalendár, aktualizovať ponuku a odpovedať hosťom.

Povedali ste nám, že chcete mať možnosť priamo na Airbnb určiť, k čomu majú spoluhostitelia vo vašej ponuke prístup, a rozdeliť si vyplácané prostriedky za získané rezervácie. Aktualizujeme naše nástroje pre spoluhostiteľov, aby sme vám hostiteľstvo uľahčili.

Kde nájdete novú kartu Spoluhostiteľ

Nová karta Spoluhostitelia sa v mobilných zariadeniach nachádza napravo od kariet Ponuka a Nastavenia rezervácie. Jej umiestnenie pri prezeraní vo webovom prehliadači na počítači sa nezmenilo.

Na tejto karte získate prístup k informáciám o svojich spoluhostiteľoch, nastavíte ich povolenia a vyplácanie prostriedkov. Môžete tu tiež pozývať spoluhostiteľov. Na prijatie pozvánky bude daná osoba potrebovať účet Airbnb.

Pozvite spoluhostiteľa, nastavte jeho povolenia a prispôsobte si pozvánku na novej karte Spoluhostitelia.

Nastavenie povolení pre spoluhostiteľov

Keď pozvete spoluhostiteľa, budete musieť určiť, k čomu bude mať prístup a ako bude pomáhať so správou vašej ponuky. Možnosti zahŕňajú:

  • prístup ku všetkému, aby spoluhostiteľ mohol spravovať kalendár a ponuku, odstraňovať a nastavovať povolenia pre ďalších spoluhostiteľov, posielať správy hosťom a vidieť vyplácané prostriedky a históriu transakcií;
  • prístup ku kalendáru a doručeným správam, aby spoluhostiteľ mohol spravovať kalendár a posielať správy hosťom;
  • prístup ku kalendáru, aby si spoluhostiteľ mohol zobraziť kalendár a získať informácie o príchode a odchode hostí.

Vo vašej ponuke sa ako spoluhostitelia zobrazia všetci okrem tých, ktorí majú prístup iba ku kalendáru. Spoluhostitelia s prístupom ku všetkému môžu samých seba nastaviť ako primárneho hostiteľa ponuky alebo to môžete urobiť vy.

Všetci existujúci spoluhostitelia budú mať vo vašej ponuke prístup ku všetkému. Povolenia spoluhostiteľov môžete kedykoľvek zmeniť.

Rozdelenie vyplácaných prostriedkov pre spoluhostiteľov na Airbnb

Môžete sa rozhodnúť, či sa podelíte o percentuálny podiel zo svojich zárobkov, alebo o pevne stanovenú sumu za každú rezerváciu. Keď nastavíte rozdelenie vyplácania prostriedkov a spoluhostiteľ toto nastavenie potvrdí, prostriedky mu začnú byť vyplácané po príchode hostí. V niektorých lokalitách platia pre rozdelenie vyplácaných prostriedkov obmedzenia. Ďalšie informácie

Tieto nástroje pre spoluhostiteľov sú súčasťou letnej verzie Airbnb 2023, ktorá obsahuje 25 vylepšení pre hostiteľov. Rozhodnite sa pre prednostný prístup a začnite používať tieto nové nástroje ešte dnes.

Airbnb
17. jan 2024
Bolo to užitočné?