Letná verzia Airbnb 2023 pre hostiteľov
Letná verzia

Predstavujeme 25 vylepšení pre hostiteľov, od kalendára až po odchod z bývania

Vaša spätná väzba inšpirovala rôzne druhy nových funkcií pre hostiteľov. A s prednostným prístupom ich môžete začať používať ešte dnes.

Prepracované nástroje na tvorbu cien

Teraz sú všetky nástroje na tvorbu cien v kalendári, aby ste mohli jednoducho nastavovať a upravovať ceny na jednom mieste. S naším vylepšeným rozpisom cien tiež uvidíte celkovú cenu pre hostí a koľko zarobíte vy.

Porovnanie podobných ponúk

Po prvýkrát si teraz môžete porovnať svoju cenu s priemernou cenou podobných ponúk rezervovaných v okolí a zaistiť si tak konkurencieschopnosť.

Výber potiahnutím prstom a ročné zobrazenie

Teraz môžete v mobilných zariadeniach v kalendári potiahnuť prstom a vybrať rozsah dátumov. Už nemusíte ťukať na jednotlivé dni. A čoskoro vám s novým ročným zobrazením umožníme rýchle zobrazenie 12-mesačného prehľadu.

Zabudované pokyny k odchodu z bývania

Rýchlo pridajte do svojej ponuky bežné pokyny k odchodu z bývania a jednoducho pridajte vlastné požiadavky. Hostia budú pred odchodom upozornení na potrebné úlohy a jedným ťuknutím vám môžu oznámiť, že z bývania odišli.

Potvrdenia o prečítaní doručených správ

Vy aj vaši hostia dostanete potvrdenia o prečítaní, aby ste vedeli, či si správu druhá strana prečítala. Pomocou nových rýchlych odpovedí môžete teraz navyše rýchlejšie posielať pokyny k odchodu.

Vyplácanie prostriedkov a povolenia pre spoluhostiteľov

Pozvanie nových spoluhostiteľov je jednoduché a povolenia pre spoluhostiteľov môžete nastaviť jedným ťuknutím. Vybrať môžete prístup ku všetkému, ku kalendáru a doručeným správam alebo len ku kalendáru. Môžete tiež nakonfigurovať a podeliť sa o vyplácané prostriedky so spoluhostiteľom.

Stručný pohľad na všetky nové funkcie pre hostiteľov

Zobrazenie celkovej ceny
Celkovú cenu za noc si môžete pozrieť v aplikácii, aby ste vždy vedeli, koľko zaplatia hostia.
Výber dátumov potiahnutím prstom
Potiahnutím prstom môžete rýchlo vybrať alebo upraviť rozsah dátumov v kalendári. Už nemusíte ťukať na jednotlivé dni.
Zabudované pokyny k odchodu
Pokyny k odchodu môžete vytvoriť ešte rýchlejšie výberom z prednastaveného zoznamu bežných úloh.
Potvrdenia o prečítaní správ
Vy aj vaši hostia dostanete potvrdenia o prečítaní, aby ste vedeli, či bola správa zobrazená.
Karta Spoluhostiteľ
Nová karta vám umožňuje zobraziť všetkých spoluhostiteľov a spravovať ich povolenia a vyplácanie prostriedkov.
Prednostný prístup
Teraz si môžete vyskúšať nové funkcie a potom nám ich môžete pomôcť doladiť poskytnutím spätnej väzby.
Rozpis ceny
Aktualizovaný rozpis cien vám ukáže, koľko hostia zaplatia a koľko zarobíte.
Porovnanie podobných ponúk
Porovnajte svoju cenu s priemernou cenou podobných ponúk v okolí a zaistite si konkurencieschopnosť.
Nastavenia cien a dostupnosti
Nástroje kalendára sme vylepšili tak, aby ste ich ovládali rovnako vo všetkých zariadeniach.
Týždenné a mesačné zľavy
Na nastavenie alebo úpravu zliav môžete použiť novú posuvnú lištu a zároveň si môžete pozrieť cenu, ktorú zaplatia hostia.
Ročné zobrazenie kalendára v mobile
Čoskoro si budete môcť pozrieť svoju dostupnosť na celý rok a cenu za každý mesiac na jednej obrazovke.
Prispôsobené informácie o odchode
Pridajte do pokynov k odchodu z bývania konkrétne požiadavky, ktoré sú jedinečné pre vaše bývanie.
Automatické informácie o odchode
Hosťom sa automaticky odošlú pokyny k odchodu z bývania deň pred ich odchodom.
Oznámenia o odchode jedným ťuknutím
Hostia vám teraz môžu jedným ťuknutím oznámiť, že odišli z vášho bývania.
Rýchle odpovede pre odchody
Na jednoduché zdieľanie pokynov k odchodu z bývania môžete použiť rýchle odpovede a naplánované správy.
Výber z hodnotení hostiteľov izieb
V profiloch hostiteľov pre Airbnb Izby sa teraz zvýrazňujú pozoruhodné citáty o hostiteľovi.
Zábavné fakty v profile
Svoj profil si môžete obohatiť novými zábavnými detailmi, ako je napríklad vaša obľúbená pieseň na strednej škole.
Cestovateľská história hostiteľa
Podeľte sa o cesty, ktoré ste absolvovali cez Airbnb, aby hostia mali lepšiu predstavu o vašom cestovateľskom vkuse.
Záujmy hostiteľa
Teraz môžete vybrať koníčky z prednastaveného zoznamu a nájsť tak spoločné záujmy s hosťami.
Podrobnejšie profily hostí
Hostia môžu do svojho profilu pridať nové podrobnosti, aby ste vedeli viac o tom, kto si rezervuje.
Ľahšie pozývanie spoluhostiteľov
Teraz je jednoduchšie než kedykoľvek predtým pozývať spoluhostiteľov, aby vám pomohli spravovať vaše ponuky.
Nové povolenia pre spoluhostiteľov
Nastavte nové povolenia a vyberte prístup ku všetkému, ku kalendáru a doručeným správam alebo len ku kalendáru.
Nové vyplácanie spoluhostiteľov
O vyplatené prostriedky sa teraz môžete so spoluhostiteľom podeliť vo forme percentuálneho podielu alebo pevne stanovenej sumy.
Overovanie totožnosti hostí
Všetci hostia na celom svete, ktorí si rezervujú bývanie, prechádzajú procesom overenia totožnosti.
Globálne preverovanie rezervácií
Technológia, ktorá pomáha znižovať riziko večierkov a škôd, je teraz dostupná na celom svete.

Airbnb Izby: S novým preukazom hostiteľa

Nový prístup k vlastným izbám – s preukazom hostiteľa, ktorý hosťom pomôže lepšie vás spoznať ešte pred rezerváciou, a s vyhľadávacími nástrojmi, ktoré umožnia vyzdvihnúť vašu ponuku.

Preukaz hostiteľa

Povedzte hosťom niečo o sebe, ako sú napríklad vaše obľúbené koníčky, meno domáceho zvieratka, zábavné fakty a to, čím je ubytovanie u vás výnimočné.

Prepracované filtre

Naše vylepšené filtre hosťom uľahčujú prepínanie medzi typmi pobytov a jednoduché zobrazenie priemerných cien izieb a bývaní.

Kategória Airbnb Izby

Prinášame novinku, vďakej ktorej môžu hostia teraz ešte ľahšie objavovať ponuky izieb. Airbnb Izby nájdete v hornej časti domovskej stránky medzi kategóriami.