Jasný a jednoduchý odchod

Airbnb automaticky odošle hosťom pokyny k odchodu.
Od autora Airbnb dňa 8. nov 2023
2-minútové čítanie
Aktualizované 8. nov 2023

Pri odchode by sa od hostí a hostiteľov nemalo vyžadovať nič náročné. Pridajte pokyny do ponuky a Airbnb ich automaticky pošle hosťom večer pred odchodom.

Jasné pokyny k odchodu

Pokyny k odchodu pridávate podobne, ako keď zadávate štandardné pravidlá pobytu. Zoznam úloh k odchodu môžete rýchlo vytvoriť výberom z týchto bežných činností:

  • Pozbierajte použité uteráky.
  • Vyneste odpadky.
  • Povypínajte spotrebiče.
  • Zamknite.
  • Vráťte kľúče.

Máte možnosť pridať podrobnosti ku každej úlohe. Môžete napríklad upozorniť, aby hostia dávali komunálny odpad do jedného koša a triedený do iného. Môžete tiež uviesť požiadavky, ktoré sú špecifické pre vaše bývanie, napríklad aby hostia po použití zakryli gril.

Vyberte si zo zoznamu štandardných úloh pri odchode a vytvorte si pokyny k odchodu z bývania.

Hostia majú prístup k pokynom k odchodu a pravidlám pobytu pred rezerváciou ubytovania. Po rezervácii nájdu pokyny k odchodu z bývania na karte Cesty spolu s pravidlami pobytu, informáciami o Wi-Fi a ďalšími dôležitými podrobnosťami.

Hostia očakávajú jednoduchý odchod bez upratovania, no nemali by vaše bývanie zanechať v stave, ktorý si vyžaduje nadmerné alebo hĺbkové upratovanie. To je stanovené v základných pravidlách pre hostí.

„Chceme, aby bol proces odchodu čo najjednoduchší,“ hovorí Keshav, člen poradného výboru hostiteľov v Naí Dillí. „Veď príde upratovačka a presne vie, čo treba urobiť.“

Automatické pripomenutia odchodu

Hosťom pošleme automatické pripomenutie s časom odchodu a pokynmi. Odoslané bude ako oznámenie do mobilného zariadenia hosťa deň pred odchodom o 17.00 h v časovom pásme miesta ubytovania.

Ak chcú hostia dostať toto pripomenutie, musia mať stiahnutú aplikáciu Airbnb a povolené oznámenia. Po odchode vám hostia môžu jediným ťuknutím alebo kliknutím dať vedieť, že odišli.

Možno by ste mohli zdôrazniť, prečo z bývania treba odísť načas. „Hosťom hovorím, že upratovačka príde ráno o 11.00 h, aby byt pripravila pre ďalších hostí. Tak ľahšie chápu, prečo je dôležité odísť načas,“ hovorí Joh, superhostiteľ zo San Francisca.

Hostia dostanú automatické pripomenutie k odchodu s časom odchodu a pokynmi.

Karty odchodu

Karta odchodu je pohodlný spôsob, ako hosťom poslať informácie o odchode. Keď zadáte pokyny k odchodu z bývania, môžete kartu odchodu pridať k rýchlej odpovedi alebo naplánovanej správe. Karta odkazuje na vaše pokyny.

Hoci Airbnb automaticky pošle hosťom pripomenutie večer pred odchodom, vždy máte kontrolu nad tým, ako to celé prebehne. Pre prípad, že hosť nemá stiahnutú aplikáciu alebo zapnuté oznámenia z nej, môžete nastaviť naplánovanú správu s pripomenutím odchodu, ktorú dostane priamo do doručených správ na Airbnb.

Spätná väzba k odchodu

Po odchode môžu hostia ohodnotiť komunikáciu hostiteľa hviezdičkami a bližšie opísať, čo bolo fajn a čo mohlo byť lepšie. Jednou z možností je nahlásiť „príliš veľa úkonov pri odchode“. Ponuky s opakovanými nízkymi hodnoteniami za neprimerané úlohy môžu byť z Airbnb odstránené.

Hostia tiež vyberajú celkové ohodnotenie hviezdičkami za pobyt. Spätná väzba a ohodnotenia hviezdičkami za konkrétne kategórie, ako je komunikácia, nemajú vplyv na postavenie superhostiteľa.

Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť.

Airbnb
8. nov 2023
Bolo to užitočné?