Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Jasný a jednoduchý odchod

  Airbnb automaticky odošle hosťom pokyny k odchodu.
  Od autora Airbnb dňa 8. nov 2023
  2-minútové čítanie
  Aktualizované 8. nov 2023

  Jasné pokyny k odchodu

  Vyberte si zo zoznamu štandardných úloh pri odchode a vytvorte si pokyny k odchodu z bývania.

  Automatické pripomenutia odchodu

  Hostia dostanú automatické pripomenutie k odchodu s časom odchodu a pokynmi.

  Karty odchodu

  Spätná väzba k odchodu

  Airbnb
  8. nov 2023
  Bolo to užitočné?