Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Airbnb Izby, úplne nový pohľad na vlastné izby

  Hosťom môžete o sebe povedať viac v novom preukaze hostiteľa.
  Od autora Airbnb dňa 3. máj 2023
  3 min. video
  Aktualizované 3. máj 2023

  Preukaz hostiteľa

  Kategória Izby

  Súkromie a pohodlie

  Airbnb
  3. máj 2023
  Bolo to užitočné?