Zvoľte si správne storno podmienky

Nájdite pravidlá, ktoré vyhovujú vám a vašim potrebám pri hostení.
Od autora Airbnb dňa 5. feb 2020
4-minútové čítanie
Aktualizované 19. jan 2023

Výnimočné vlastnosti

 • Správne storno podmienky vám môžu pomôcť prilákať požadované rezervácie.

 • Pri výbere podmienok zvážte svoje potreby, ciele a ideálnych hostí.

 • Svoje podmienky môžete kedykoľvek aktualizovať.

Výber storno podmienok je o nájdení rovnováhy. Potrebujete sa vyhnúť stornám, ale stále prilákať hostí. Na druhej strane dnešní hostia chcú pri plánovaní nadchádzajúcich ciest väčšiu flexibilitu.

Keďže každý hostiteľ má iné potreby, vytvorili sme niekoľko druhov storno podmienok. Môžete si vybrať štandardné a dlhodobé podmienky, ktoré vám najviac vyhovujú.*

Štandardné podmienky

Vaše štandardné storno podmienky sú určené pre kratšie rezervácie. Vzťahujú sa na všetky rezervácie na menej ako 28 po sebe nasledujúcich nocí.

 • Flexibilné storno podmienky: Hostia môžu rezerváciu zrušiť do 24 hodín pred príchodom, pričom im bude vrátená celá suma a vám nebude vyplatené nič. Ak rezerváciu zrušia menej ako 24 hodín pred príchodom alebo vôbec neprídu, dostanete zaplatené za prvú noc. Ak rezerváciu zrušia po príchode, dostanete zaplatené za každú noc uskutočneného pobytu plus 1 noc navyše.
 • Mierne storno podmienky: Hostia môžu rezerváciu zrušiť najneskôr 5 dní pred príchodom, pričom im bude vrátená celá suma a vám nebude vyplatené nič. Ak rezerváciu zrušia po tejto lehote, dostanete zaplatené za každú noc uskutočneného pobytu plus 1 noc navyše a 50 % za všetky noci, počas ktorých hostia neboli ubytovaní.
 • Stredne prísne storno podmienky: Ak chce hosť dostať náhradu v plnej výške, rezerváciu musí zrušiť aspoň 30 dní pred príchodom. Ak hostia rezerváciu zrušia do 48 hodín od jej vytvorenia, môže im byť vrátená celá suma, pokiaľ k stornu dôjde aspoň 14 dní pred príchodom. Ak rezerváciu zrušia v rozsahu od 7 do 30 dní pred príchodom, bude vám vyplatených 50 % za všetky noci. Ak rezerváciu zrušia menej ako 7 dní pred príchodom, bude vám vyplatených 100 % za všetky noci.
 • Prísne storno podmienky: Ak hostia chcú dostať náhradu v plnej výške, rezerváciu musia zrušiť do 48 hodín od jej vytvorenia a k stornu musí dôjsť minimálne 14 dní pred príchodom. Ak rezerváciu zrušia v rozsahu od 7 do 14 dní pred príchodom, bude vám vyplatených 50 % za všetky noci. Ak rezerváciu zrušia po tejto lehote, bude vám vyplatených 100 % za všetky noci.

Podmienky pre dlhodobé pobyty

Vaše dlhodobé storno podmienky sa vzťahujú na rezervácie na 28 alebo viac po sebe nasledujúcich nocí. Majú prednosť pred vašimi štandardnými podmienkami.

 • Stredne prísne dlhodobé storno podmienky: Ak chce hosť dostať náhradu v plnej výške, rezerváciu musí zrušiť aspoň 30 dní pred príchodom. Ak hosť rezerváciu zruší po tejto lehote, bude vám vyplatených 100 % za všetky noci uskutočneného pobytu plus 30 ďalších nocí. Ak hosť rezerváciu zruší v čase, keď do konca jeho rezervácie zostáva menej ako 30 dní, bude vám vyplatených 100 % za všetky zostávajúce noci.
 • Prísne dlhodobé storno podmienky: Hostia, ktorí zrušia rezerváciu, môžu získať plnú náhradu len vtedy, ak rezerváciu zrušia do 48 hodín od jej vytvorenia a najmenej 28 dní pred dátumom príchodu. Ak hosť rezerváciu zruší po tejto lehote, dostanete zaplatené za všetky noci uskutočneného pobytu plus 30 ďalších nocí od dátumu zrušenia. Ak hosť rezerváciu zruší v čase, keď do konca jeho rezervácie zostáva menej ako 30 dní, bude vám vyplatených 100 % za všetky zostávajúce noci.

Poznámka: Ak hosť zruší rezerváciu pred príchodom, poplatky za upratanie sa vždy vracajú, a to bez ohľadu na storno podmienky hostiteľa. Vrátenie peňazí za servisné poplatky hostí Airbnb závisí od niekoľkých faktorov. Viac informácií o vracaní poplatkov

Svoje podmienky môžete kedykoľvek aktualizovať a určiť si, v akom predstihu pred príchodom môžu hostia rezerváciu zrušiť a dostať náhradu.

Ktoré podmienky sú pre mňa tie správne?

Záleží na tom, ako by stornovanie ovplyvnilo vás a vaše hostiteľské podnikanie. Zamyslite sa nad svojimi potrebami a cieľmi, ako aj nad svojimi ideálnymi hosťami a zvoľte si podmienky, ktoré vás v tom podporia.

Výber flexibilných podmienok zvážte v týchto situáciách:

 • Je mimo sezóny a vy chcete prilákať hostí, ktorí si želajú mať určitú flexibilitu vo svojich cestovných plánoch.
 • Je sezóna a vy máte istotu, že ak by došlo k zrušeniu rezervácie, vaše bývanie si znovu niekto rezervuje.
 • Vaša ponuka sa nachádza v konkurenčnej lokalite a nemáte obavy z rušení rezervácií na poslednú chvíľu.

Výber miernych podmienok zvážte v týchto situáciách:

 • Chcete odradiť od rušenia rezervácií na poslednú chvíľu.
 • Chcete mať nejaký čas na získanie ďalšej rezervácie v prípade, že hosť rezerváciu zruší.
 • Chcete stále prilákať hostí, ktorých plány si vyžadujú väčšiu koordináciu, ako napríklad hostí cestujúcich služobne, ktorí potrebujú rezervácie s možnosťou vrátenia peňazí.

Výber stredne prísnych podmienok zvážte v týchto situáciách:

 • Chcete sa vyhnúť stornám, ale dokážete ich zvládať v prípade, že dostanete dostatočné upozornenie v predstihu.
 • Chcete mať viac času na získanie ďalšej rezervácie v prípade, že hosť rezerváciu zruší.
 • Vaše bývanie je žiadané celoročne.

Stredne prísne podmienky sa od prísnych podmienok líšia tým, že hosťom môžu byť stále vrátené peniaze v plnej výške, ak rezerváciu zrušia 30 dní pred príchodom.

Výber prísnych storno podmienok zvážte v týchto situáciách:

 • Chcete sa vyhnúť stornám a nemáte čas na hľadanie ani manažovanie náhradných rezervácií.
 • Hostíte sami a storná na poslednú chvíľu veľmi narušujú vaše plány.
 • Vaše bývanie je veľmi žiadané a prísne podmienky neodradia hostí od rezervácie.

Niektorí hostitelia zarábajú viac peňazí tým, že do storno podmienok pridajú možnosť rezervácie bez vrátenia peňazí. Táto možnosť umožňuje hosťom vybrať si prísnejšie storno podmienky, a tak získať pobyt so zľavou, zvyčajne vo výške 10 % z vašej základnej ceny. Ak si vyberú túto možnosť a neskôr rezerváciu predsa len zrušia, budú vám vyplatené prostriedky za všetky rezervované noci.

Výber storno podmienok je predovšetkým o nájdení riešenia, ktoré vyhovuje vám a vašim hosťom. Pamätajte však, že mnohí ľudia chcú pri cestovaní flexibilitu. Ak si chcete zaistiť rezervácie, skúste začať najflexibilnejšími storno podmienkami, ktoré vás podporia pri vašom štýle hostiteľstva.

Viac sa dozviete v našom sprievodcovi nastavením úspešnej ponuky.

Na rezervácie v Nemecku, Taliansku a Južnej Kórei sa vzťahujú iné podmienky.

Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť.

Výnimočné vlastnosti

 • Správne storno podmienky vám môžu pomôcť prilákať požadované rezervácie.

 • Pri výbere podmienok zvážte svoje potreby, ciele a ideálnych hostí.

 • Svoje podmienky môžete kedykoľvek aktualizovať.
Airbnb
5. feb 2020
Bolo to užitočné?