Využívajte hodnotenia hostí na zlepšenie

Prijmite spätnú väzbu ako príležitosť na rast.
Od autora Airbnb dňa 26. feb 2024
2-minútové čítanie
Aktualizované 26. feb 2024

Lepšie hodnotenia môžu viesť k viacerým rezerváciám a vyšším zárobkom. Tu si môžete prečítať, ako zvládnuť proces hodnotenia a premeniť postrehy na vylepšenia.

Požiadajte o spätnú väzbu

Ukážte hosťom, že ste sa chcete zlepšiť, a požiadajte o spätnú väzbu.

  • Pošlite naplánovanú správu pri odchode hostí. Požiadajte hostí o súkromnú spätnú väzbu vrátane konkrétnych nápadov, ako by ste mohli ešte viac vylepšiť ich zážitok.

  • Ohodnoťte svojich hostí. Pripomenie im to, aby verejne ohodnotili vás. Na vzájomné hodnotenie máte 14 dní po odchode.

Učte sa z hodnotení a pripomienok

Vytvorte si jednoduchý proces na určenie, ktoré návrhy by ste mali začleniť.

  • Prečítajte si každé hodnotenie. Poďakujte hosťom za ich príspevky a zvážte, čo sa hodí pre vaše bývanie a postupy, ako aj pre ostatných hostí.
  • Všímajte si ohodnotenia hviezdičkami. Hostia môžu poskytnúť ohodnotenie hviezdičkami v konkrétnych kategóriách a vybrať si zo zoznamu, čo bolo fajn a čo mohlo byť lepšie. Hľadajte trendy, ako je napríklad to, že hostia pri hodnotení čistoty neustále vyberajú „nadmerný neporiadok“ alebo „nejasné pokyny“ pri hodnotení príchodu.

Vylepšite, čo môžete

Vždy môžete zlepšiť to, čo ponúkate hosťom.

  • Odpovedajte na hodnotenia. Keď hostia zanechajú návrhy, poďakujte sa im a odpovedzte na ich spätnú väzbu. To ukazuje, že spätnú väzbu beriete vážne. Ak odpovedáte na verejné hodnotenie, vaša odpoveď sa zobrazí pod ním.
  • Zamerajte sa na riešenia. Ak sa vyskytne nejaký problém, identifikujte hlavnú príčinu a zistite, čo máte pod kontrolou. Môžete napríklad rozjasniť tmavú miestnosť pomocou lámp, vhodných rastlín a zrkadiel.
  • Podeľte sa o spätnú väzbu so svojím tímom podpory. Možno budete musieť poskytnúť svojim spoluhostiteľom a upratovačom ďalšie pokyny. Ak napríklad hostia nájdu na gauči omrvinky, pošlite to každému, kto vám pomáha upratovať.
  • Aktualizujte svoju ponuku. Hodnotenia zvyčajne odrážajú, do akej miery spĺňate očakávania. Uistite sa, že vaše vybavenie, fotky a opis ponuky zodpovedajú tomu, čo momentálne ponúkate.

Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť.

Airbnb
26. feb 2024
Bolo to užitočné?