Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Ako zaviesť päťkrokový postup upratovania Airbnb do praxe

  Pozrite si pokyny na zavedenie päťkrokového postupu upratovania.
  Od autora Airbnb dňa 4. jún 2020
  6-minútové čítanie
  Aktualizované 25. jún 2021

  Výnimočné vlastnosti

  • Proces upratovania pozostáva z piatich krokov: príprava, čistenie, hygienické vyčistenie, kontrola a opätovná príprava priestorov pre hostí.

  • Vieme, že môže byť ťažké osvojiť si nový postup upratovania, takže ďalšie rady, vlastné kontrolné zoznamy úloh a ďalšie informácie nájdete v sekcii o upratovaní na karte Výkonnosť.

   • Môžete si pozrieť aj príručku k upratovaniu od Airbnb vypracovanú odborníkmi, ktorá vám pomôže zaviesť päťkrokový odborný postup rozšíreného upratovania do praxe.

   • Viac sa dozviete v našom kompletnom sprievodcovi tým, ako vytvoriť priestor vhodný pre hostí.

   Keďže na čistote záleží viac ako kedykoľvek predtým, hostitelia ubytovania sa musia zaviazať k päťkrokovému postupu rozšíreného upratovania Airbnb. Tento postup vám pomôžeme zaviesť do praxe. Tento článok vás prevedie 5 krokmi a poskytne ďalšie usmernenia, rady a osvedčené postupy, ktoré vám pomôžu dodržiavať jednotný štandard upratovania. Tieto najlepšie postupy vychádzajú z vylepšenej príručky k upratovaniu, ktorá bola vypracovaná s odborníkmi na zdravie a ubytovacie a stravovacie služby s ohľadom na vaše pohodlie.

   Pred upratovaním je dôležité, aby ste sa vy alebo vaši profesionálni upratovači poradili so svojím miestnym úradom o usmerneniach týkajúcich sa primeranej dĺžky čakania pred vstupom do priestoru. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) napríklad odporúča pred vstupom do priestoru počkať čo najdlhšie (aspoň niekoľko hodín) po odchode hosťa, pretože to môže pomôcť zmierniť vaše vystavenie sa mikróbom. Ak chcete ponechať dostatok času na dokončenie procesu upratovania, môžete tiež zvážiť pridanie dostatočného odstupu medzi rezerváciami, a to aktualizáciou nastavení času prípravy.

   Aby sme vám pomohli začať, uvádzame osvedčené postupy týkajúce sa 5 krokov procesu upratovania: príprava, čistenie, hygienické vyčistenie, kontrola a nachystanie pre ďalšieho hosťa.

   1. krok: Príprava na bezpečnejšie čistenie

   • Vyvetrajte priestory pred upratovaním aj počas neho. Regulačné orgány, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v USA, odporúčajú pred začatím upratovania a hygienického vyčistenia otvoriť vonkajšie dvere a okná a pomocou ventilátorov zlepšiť v priestore cirkuláciu vzduchu. Pred čistením a počas neho priestory čo najdlhšie vetrajte.
   • Pripravte si správne čistiace prostriedky. Odporúčame používať len dezinfekčné prostriedky a roztoky, ktoré sú registrované u príslušnej vládnej agentúry (napr. Európska chemická agentúra alebo Agentúra pre ochranu životného prostredia v USA).
   • Prečítajte si bezpečnostné pokyny pre používané chemikálie. Vždy si prečítajte štítky na produktoch, aby ste pochopili ich aktívne zložky a ako ich správne používať.
   • Umývajte si ruky mydlom a vodou aspoň 20 sekúnd. Ak to nie je možné, použite dezinfekčný prostriedok na ruky s minimálnym obsahom alkoholu 60 %. Najnovšie pokyny si overte u miestnej vládnej agentúry.
   • Noste ochranné pomôcky. Pred vstupom do priestoru zvážte, že si nasadíte ochranné pomôcky, ako sú jednorazové rukavice a rúška či pokrývky tváre.
   • Vyneste všetky odpadky. Ak začnete týmto krokom, pomôže to zabrániť znečisteniu priestoru špinavými odpadkami po jeho vyčistení. Uistite sa, že do všetkých košov na odpadky dáte nové vrece na odpadky, čo uľahčí vyhodenie vreckoviek a iného odpadu.
   • Pozbierajte všetku špinavú bielizeň z celého priestoru. Od hostiteľov sme sa dozvedeli, že pranie je jednou z časovo najnáročnejších aktivít medzi jednotlivými pobytmi. Pozbierajte bielizeň hneď, ako vstúpite do priestoru. Bielizeň nepretriasajte, pretože by to mohlo podporovať šírenie mikróbov.
   • Pred čistením spotrebiče odpojte. V záujme svojej bezpečnosti a ochrany spotrebičov ich nezabudnite pred čistením odpojiť od elektriny. Zapojené spotrebiče, ktoré sú vypnuté, sú stále pripojené k elektrickej sieti, až kým nie sú odpojené. Napájanie môžete vypnúť aj pomocou ističa.

   Bezpečnostná pripomienka: Pred vstupom do priestoru zvážte nasadenie čistých ochranných pomôcok. Informácie o tom, ako čistiace chemikálie správne používať, nájdete aj na všetkých bezpečnostných štítkoch.

   2. krok: Odstránenie prachu a nečistôt

   Pri čistení sa z povrchov odstraňujú mikróby a nečistoty – utrite napríklad kuchynskú linku alebo sporák namydlenou handričkou. Tento krok je dôležité vykonať ešte pred hygienickým vyčistením priestoru.

   • Perte bielizeň na najvyššej teplote odporúčanej výrobcom. Pred manipuláciou s čistou bielizňou si nezabudnite umyť ruky.
   • Umyte všetok riad a vyprázdnite umývačku riadu. Je dôležité umyť riad používaný hosťami, aby ste pomohli zabezpečiť dodržiavanie hygienických noriem. Ak nemáte umývačku riadu, umyte riad horúcou vodou a antibakteriálnym saponátom na riad. Aby ste pomohli zabrániť krížovej kontaminácii, začnite prejdením celého priestoru a zozbieraním riadu z každej miestnosti.
   • Utrite prach a pozametajte alebo povysávajte podlahu. Pri utieraní prachu začnite zhora nadol, aby ste sa uistili, že nie sú viditeľné žiadne stopy prachu a špiny. Pozametajte všetky tvrdé podlahy a povysávajte koberce.
   • Vyčistite tvrdé povrchy mydlom a vodou. Každý povrch utrite, aby ste odstránili nečistoty, mastnotu, prach a mikróby. Tvrdé povrchy zahŕňajú položky ako pracovné dosky kuchynskej linky, stoly, umývadlá a drezy, skrinky a podlahy. Pri vytieraní podlahy postupujte od zadného rohu miestnosti smerom dopredu a vodu vylievajte do umývadla, ktoré ešte nebolo vyčistené.

   • Vyčistite mäkké povrchy podľa pokynov výrobcu. Mäkké povrchy zahŕňajú položky, ako sú koberec, posteľná bielizeň a čalúnenie. Pri zašpinení opatrne odstráňte akúkoľvek viditeľnú špinu alebo nečistoty a potom vyčistite vhodnými čistiacimi prostriedkami. Ak je to možné, vyperte tieto predmety v práčke podľa pokynov výrobcu.

   Bezpečnostná pripomienka: Počas čistenia sa nedotýkajte tváre, aby ste zabránili šíreniu mikróbov.

   3. krok: Hygienické vyčistenie dezinfekčným prostriedkom

   Hygienické vyčistenie označuje znižovanie množstva mikróbov a baktérií pomocou chemických prípravkov. Počas tohto kroku požadujeme, aby hostitelia hygienicky vyčistili všetky miesta vystavené častým dotykom. Hostitelia môžu napríklad hygienicky vyčistiť kľučky dverí, vypínače osvetlenia a skrinky nastriekaním chemického dezinfekčného prostriedku na tieto povrchy.

   • Keď je tvrdý povrch čistý, postriekajte ho dezinfekčným prostriedkom. Zamerajte sa na hygienické vyčistenie všetkých povrchov v priestore, ktorých sa ľudia často dotýkajú (ako sú kľučky dverí a vypínače osvetlenia). Nezabudnite hygienicky vyčistiť elektroniku podľa pokynov na čistenie od výrobcu.
   • Dezinfekčný prostriedok nechajte mokrý po stanovený čas. Na štítku výrobku bude uvedený čas, počas ktorého má čistený povrch zostať mokrý, aby chemikália dokázala zabezpečiť účinné hygienické vyčistenie. Za daný čas chemikália dokáže zlikvidovať čo najviac mikróbov.
   • Nechajte povrchy uschnúť na vzduchu. Ak povrch uschne pred časom potrebným na mokrý kontakt, nie je zaručené, že výrobok usmrtil patogény uvedené na štítku.

   Bezpečnostné upozornenie: Prečítanie si všetkých bezpečnostných štítkov vám pomôže zaistiť správne používanie čistiacich chemikálií.


   4. krok: Kontrola podľa kontrolných zoznamov úloh pre jednotlivé izby

   Na základe podrobností svojej ponuky budete mať prístup k  vlastným kontrolným zoznamom úloh upratovania. Nezabudnite sa riadiť osvedčenými postupmi v kontrolných zoznamoch úloh pre jednotlivé izby a poskytnúť ich svojmu hostiteľskému tímu alebo upratovacej službe.

   • Skontrolujte, či boli hygienicky vyčistené všetky povrchy, ktorých sa ľudia často dotýkajú. Dočistite všetko, čo ste možno predtým vynechali.
   • Všimnite si všetky problémy s údržbou alebo chýbajúce položky. Keď prechádzate svoje bývanie a kontrolujete stav na záver, všimnite si všetky položky, ktoré je potrebné vymeniť alebo doplniť.

   5. krok: Opätovná príprava priestorov pre ďalších hostí

   Aby sa predišlo krížovej kontaminácii, je dôležité dokončiť upratovanie a hygienické vyčistenie miestnosti ešte pred jej opätovným nachystaním (pre ďalšieho hosťa).

   • Zlikvidujte alebo umyte čistiace potreby. Vyhoďte jednorazové výrobky, ako sú dezinfekčné utierky. Nezabudnite tiež vyčistiť ostatné použité nástroje. Vyperte všetky čistiace utierky na najvyššej možnej teplote vhodnej pre daný materiál.
   • Po skončení upratovania bezpečne odstráňte všetky čistiace pomôcky. Všetky ochranné pomôcky zlikvidujte alebo umyte podľa pokynov na ich používanie.
   • Umývajte si ruky mydlom a vodou aspoň 20 sekúnd. Ak to nie je možné, použite dezinfekčný prostriedok na ruky s minimálnym obsahom alkoholu 60 % a najnovšie pokyny si overte u miestnej vládnej agentúry.
   • Vizuálne posúďte každú miestnosť, aby ste sa uistili, že je všetko pripravené pre ďalšieho hosťa. Predstavte si seba ako hosťa vstupujúceho do priestoru po prvýkrát.
   • Pripravte čistiace potreby pre hostí. Od hostí sme sa dozvedeli, že počas ubytovania vo vašom priestore chcú mať možnosť svojpomocného upratovania. Ponúknite svojim hosťom viac možností tým, že im poskytnete čistiace potreby, ktoré môžu použiť, ako sú dezinfekčný prostriedok na ruky, jednorazové papierové utierky, dezinfekčný sprej alebo utierky a extra mydlo na ruky.
   • Doplňte čistiace potreby. Nezabudnite skontrolovať dátumy spotreby a doplniť akékoľvek spotrebované zásoby, aby ste mali všetko pripravené na ďalších hostí.

   Upozornenie na bezpečnosť: Chemické výrobky uchovávajte vždy mimo dosahu detí.

   Zaviažte sa k prísnejším štandardom upratovania

   Teraz, keď poznáte 5-krokový proces upratovania, je načase aktualizovať vašu súčasné postupy a uplatniť tieto techniky na každú miestnosť vo vašom priestore. Vieme, že môže byť ťažké osvojiť si nový postup upratovania, a preto sme zostavili komplexnú príručku k upratovaniu, ktorá zahŕňa usmernenia vypracované na základe skúseností odborníkov, bezpečnostné rady a zoznamy úloh, ktoré vám pomôžu zaviesť 5-krokový proces rozšíreného upratovania Airbnb do praxe. Od hostiteľov pobytov požadujeme, aby medzi jednotlivými pobytmi dodržiavali 5-krokový proces rozšíreného upratovania Airbnb.

   Keď sa hostitelia zaviažu dodržiavať 5-krokový proces upratovania, ich záväzok k rozšírenému upratovaniu bude uvedený na stránke ich ponuky a bude hostí informovať o tom, že súhlasili s dodržiavaním konzistentného štandardu upratovania.

   Upozorňujeme, že požiadavky na upratovanie sa môžu časom aktualizovať s tým, ako sa menia usmernenia odborníkov. Na základe rozvoja vedy sa 5-krokový proces rozšíreného upratovania Airbnb a podrobná príručka upratovania zameriavajú na stanovenie priorít týkajúcich sa zdravia a pohody hostiteľov a hostí.

   Vieme, že zavedenie nového procesu do vašej rutiny si vyžaduje čas, a preto vyvíjame vzdelávacie a produktové funkcie, ktoré vám pomôžu účinne a presne dodržiavať tieto štandardy upratovania. Prečítajte si sekciu o upratovaní na karte Postrehy, kde nájdete pokyny, rady a vlastné zoznamy úloh. Ak si chcete pozrieť podrobné pokyny, môžete si tiež stiahnuť príručku k upratovaniu.
   Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť. Päťkrokový proces rozšíreného upratovania poskytuje jednoduchý súbor požiadaviek na upratovanie vašej ponuky. Viac informácií o tom, ako tieto kroky vykonať, nájdete v kompletnej príručke upratovania Airbnb. Ako hostiteľ možno budete musieť podniknúť ďalšie kroky na ochranu seba, svojich tímov a svojich hostí a vždy by ste sa mali oboznámiť s príslušnými miestnymi právnymi predpismi alebo usmerneniami a dodržiavať ich. Airbnb nezodpovedá za žiadne zranenia ani ochorenia vyplývajúce z dodržiavania tohto procesu upratovania. Pokyny k upratovaniu a pravidlá špecifické pre hostiteľstvo vo svojom regióne nájdete v tomto článku centra pomoci.

   Výnimočné vlastnosti

   • Proces upratovania pozostáva z piatich krokov: príprava, čistenie, hygienické vyčistenie, kontrola a opätovná príprava priestorov pre hostí.

   • Vieme, že môže byť ťažké osvojiť si nový postup upratovania, takže ďalšie rady, vlastné kontrolné zoznamy úloh a ďalšie informácie nájdete v sekcii o upratovaní na karte Výkonnosť.

    • Môžete si pozrieť aj príručku k upratovaniu od Airbnb vypracovanú odborníkmi, ktorá vám pomôže zaviesť päťkrokový odborný postup rozšíreného upratovania do praxe.

    • Viac sa dozviete v našom kompletnom sprievodcovi tým, ako vytvoriť priestor vhodný pre hostí.
    Airbnb
    4. jún 2020
    Bolo to užitočné?