Preskočiť na obsah.

Uplatnite si darčekovú poukážku

Po uplatnení darčekovej poukážky Airbnb bude darčekový kredit k dispozícii na použitie pri vašej ďalšej rezervácii.
V súčasnosti si ich môžu uplatniť len jednotlivci v USA so spôsobom platby s pôsobnosťou v USA.
Príklad darčekovej poukážky

Na čo treba pamätať

Pokrytie nákladov
Pred uplatnením darčekovej poukážky budete musieť mať na účte nastavený spôsob platby s pôvodom v USA. Ak sa vaša celková suma líši od zostatku darčekovej poukážky, použije sa na zaplatenie rozdielu.
Platnosť nikdy nevyprší
Po uplatnení je darčekový kredit dostupný na vytvorenie rezervácie teraz alebo neskôr. S 5,6 miliónmi aktívnych ponúk a desiatkami tisíc zážitkov dostupných na Airbnb máte nespočetné možnosti na objavovanie.
Na čo treba myslieť
Darčekové kredity nemôžu byť použité na úhradu zmien v existujúcich rezerváciách a v rámci plánovaných či nadchádzajúcich platieb za dlhodobé pobyty alebo platobné plány.
Zostatok kreditu
V sekcii Spôsoby platby svojho účtu nájdete darčekový kredit Airbnb s aktuálnym zostatkom. Kliknutím na položku Zobraziť podrobnosti sa vám zobrazí zoznam darčekových poukážok pridaných do vášho účtu.

Najčastejšie otázky
Ak si chcete zakúpiť digitálne darčekové poukážky Airbnb, ktoré je možné odoslať e-mailom alebo v SMS správe, navštívte stránku nášho programu %{gift_cards_link_end}darčekových poukážok Airbnbdarčekových poukážok Airbnb%{gift_cards_link_start}.Darčekové poukážky Airbnb si môžete zakúpiť aj u rôznych maloobchodných predajcov v obchodoch po celých USA. V súčasnosti si môžu darčekové poukážky zakúpiť a uplatniť len jednotlivci v USA so spôsobom platby s pôvodom v USA. Ak si chcete darčekové poukážky objednať hromadne, navštívte našu %{purchase_link_start}stránku firemných nákupov%{purchase_link_end}. Pri hromadných objednávkach musí byť nákup vo výške aspoň 1 000 USD.

V súčasnosti si môžu darčekové poukážky zakúpiť a uplatniť len fyzické osoby v Spojených štátoch, ktoré majú spôsob platby vydaný v Spojených štátoch. Zobraziť podmienky darčekových poukážok

Pred uplatnením darčekovej poukážky budete musieť mať nastavený spôsob platby s pôvodom v USA. Ak sa celková suma líši od zostatku darčekovej poukážky, použije sa na zaplatenie rozdielu.

S darčekovými poukážkami by ste mali narábať ako s hotovosťou. Akonáhle elektronicky odošleme digitálnu darčekovú poukážku kupujúcemu alebo určenému príjemcovi alebo doručíme fyzickú darčekovú poukážku dopravcovi (podľa toho, čo sa uplatňuje), riziko straty a nároku na darčekové poukážky prechádza na kupujúceho. Nezodpovedáme za stratu, odcudzenie, zničenie alebo použitie darčekovej poukážky bez vášho povolenia.

Ďalšie otázky? Prejdite do nášho centra pomoci