Airbnb + PICC (People's Insurance Company of China)

Plán poistného krytia hostiteľov v Číne

V pevninskej Číne nielenže pomáhame hostiteľom bývaní a zážitkov efektívne, individuálne a úspešne podnikať prostredníctvom Airbnb. Ale taktiež spolupracujeme so spoločnosťou People's Insurance Company of China (PICC), aby sme poskytli plán poistného krytia hostiteľa v Číne. Aby bol proces nárokovania poistného plnenia jednoduchší, bezpečnejší a viac zabezpečený, plán zahŕňa tri programy: Poistné krytie majetku hostiteľa v Číne, Poistné krytie hostiteľa v ČínePoistné krytie zážitku v Číne. Ak chcete zistiť viac o krytí, ktoré dostanete, pozrite si nasledujúce informácie.

Aké to má výhody?

Komplexná ochrana

Chráňte svoju ponuku a súvisiaci majetok, ako aj bezpečnosť hostí a tretích strán.

Maximálna suma

 • Poistné krytie majetku hostiteľa v Číne do výšky 1 000 000 CNY,
 • Poistné krytie hostiteľa v Číne do výšky 5 000 000 CNY,
 • Poistné krytie zážitku v Číne do výšky 5 000 000 CNY.

Profesionálna podpora

– tím spoločnosti PICC, ktorý sa zaoberá poistným plnením, spolupracuje so spoločnosťou Sedgwick China Co.,Ltd, aby spoločne poskytovali svoje exkluzívne služby; – centrum zákazníckeho servisu Airbnb ponúka inteligentné odpovede na vaše otázky a nevyhnutné osobné služby.

Poistné krytie majetku hostiteľa v Číne

Poistné krytie:

 • poškodenie vášho bývania spôsobené hosťami,
 • poškodenie vášho majetku spôsobené hosťami,
 • poškodenie vášho bývania alebo majetku spôsobené zvieraťom alebo domácim zvieraťom hosťa (napr. vodiacim psom),
 • strata príjmov zo všetkých rezervácií v dôsledku nehody až do maximálnej výšky 10 000 CNY.

Výnimky z poistného krytia

 • krádež hotovosti a cenných papierov (napr. bankové vklady, akcie),
 • bežné opotrebovanie,
 • ujma na zdraví alebo poškodenie majetku hostí alebo tretích strán (tie môžu byť kryté Poistným krytím hostiteľa v Číne),
 • škvrny, pleseň atď. v objekte,
 • prírodné katastrofy,
 • iné.

Proces nárokovania poistného plnenia

1. Porozprávajte sa so svojím hosťom

Počas obdobia rokovania (60 dní) sa hostiteľ môže najprv porozprávať s hosťom o škode na majetku spôsobenej nedbanlivosťou hosťa prostredníctvom centra riešenia problémov. Nárok voči hosťovi môžete vzniesť na základe sumy straty.

V prípade nárokov uplatnených po období rokovania, ale stále v rámci obdobia zákonného poistenia (2 roky) kliknite sem a žiadosť predložte priamo spoločnosti PICC.

2. Odošlite žiadosť o poistné plnenie

Ak je rokovanie neúspešné, hostiteľ môže podať žiadosť o náhradu škody spoločnosti PICC prostredníctvom Histórie žiadostí v Centre riešenia problémov. Airbnb súbežne postúpi žiadosť o náhradu škody spoločnosti PICC.

3. Kontaktujte spoločnosť PICC

Po preskúmaní a podaní prípadu bude hostiteľa kontaktovať spoločnosť PICC spolu s nezávislým externým likvidátorom (Sedgwick China Co.,Ltd) s cieľom dokončiť následný proces uplatnenia nároku na poistné plnenie.

V prípade nárokov vzniknutých pred 1. augustom 2020 platí, že ak sa rokovaním nepodarí dosiahnuť uspokojivý výsledok, žiadosť o nárok spracuje tím Airbnb a nebude sa predkladať spoločnosti PICC.

Poistné krytie hostiteľa v Číne

Poistné krytie

 • vaša právna zodpovednosť v prípade ujmy na zdraví hostí alebo tretích strán,
 • vaša právna zodpovednosť za poškodenie majetku patriaceho hosťom alebo tretím stranám.

Výnimky z poistného krytia

– poškodenie alebo ujma na zdraví spôsobené úmyselne (nie nehodou); – poškodenie vášho bývania alebo majetku (môže byť kryté Poistným krytím majetku hostiteľa v Číne); – iné (ochorenia, ako sú alergie, ekzém, epilepsia atď.).

Proces nárokovania poistného plnenia

1. Odošlite žiadosť o poistné plnenie

Vyplňte a odošlite žiadosť o náhradu škody na základe vašej skutočnej škody (nehoda sa musela odohrať 1. augusta 2020 alebo neskôr). Airbnb súbežne zaznamená vašu žiadosť o náhradu škody a postúpi ju spoločnosti PICC.

2. Kontaktujte externého likvidátora poistnej udalosti (Sedgwick China Co., Ltd)

Po preskúmaní a podaní prípadu vás spoločnosť PICC bude kontaktovať spolu s profesionálnym externým likvidátorom (Sedgwick China Co.,Ltd) s cieľom dokončiť následný proces uplatnenia nároku na poistné plnenie.

Poistné krytie zážitku v Číne

Poistné krytie

– vaša právna zodpovednosť v prípade ujmy na zdraví účastníkov alebo tretích strán, – vaša právna zodpovednosť za poškodenie majetku patriaceho účastníkom alebo tretím stranám.

Výnimky z poistného krytia

– ujma na zdraví alebo poškodenie majetku spôsobené úmyselným konaním (nie nehodou); – poškodenie osobného majetku hostiteľa, chýbajúce alebo odcudzené predmety počas udalosti zážitku; – časť zážitku zahrňujúca lietadlá a dopravu (táto časť bola poistená dopravou, ako je poistenie auta); – namáhavé alebo extrémne športy, ako sú horolezectvo či bungee jumping; – iné.

Proces nárokovania poistného plnenia

1. Odošlite žiadosť o poistné plnenie

Vyplňte a odošlite žiadosť o náhradu škody na základe vašej skutočnej škody (nehoda sa musela odohrať 1. augusta 2020 alebo neskôr). Airbnb súbežne zaznamená vašu žiadosť o náhradu škody a postúpi ju spoločnosti PICC.

2. Kontaktujte externého likvidátora poistnej udalosti (Sedgwick China Co., Ltd)

Po preskúmaní a podaní prípadu vás spoločnosť PICC bude kontaktovať spolu s profesionálnym externým likvidátorom (Sedgwick China Co.,Ltd) s cieľom dokončiť následný proces uplatnenia nároku na poistné plnenie.

Najčastejšie otázky

Prečo bol vytvorený plán poistného krytia hostiteľa Airbnb v Číne?

Ako globálna platforma na sprostredkovanie ubytovania oceňujeme používateľské skúsenosti a hlas hostiteľov v každej krajine a regióne. S viac ako státisícmi aktívnych bývaní a tisíckami zážitkových podujatí v pevninskej Číne je našou povinnosťou poskytovať vynikajúce, lokalizované poistné krytie obrovskej skupine hostiteľov bývaní a zážitkov.

Aký je rozsah tohto poistného plánu?

Plán poistného krytia hostiteľa Airbnb v Číne sa vzťahuje na rezervácie a zážitky v pevninskej Číne (okrem Hongkongu (OAO), Macaa (OAO) a Taiwanu). Poistné krytie majetku hostiteľa v Číne sa vzťahuje na rezerváciu, ktorá nebola zrušená a v rámci ktorej sa hosť ubytoval v pevninskej Číne na viac ako 1 noc. Poistné krytie hostiteľa v Číne a Poistné krytie zážitku v Číne sa môžu vzťahovať na všetky problémy vyžadujúce poistné krytie, ktoré sú spôsobené pobytom hosťa v bývaní alebo účasťou hosťa na zážitku počas trvania rezervácie (s účinnosťou od 1. augusta 2021).

Ako môžu hostitelia bývaní alebo zážitkov požiadať o poistné plnenie?
 1. Uplatnite si nárok voči hosťovi prostredníctvom platformy alebo vzneste nárok u spoločnosti PICC čo najskôr po nehode. Pripomeňte svojmu hosťovi alebo účastníkovi zážitku, aby sa s vami okamžite porozprával a poskytol spätnú väzbu k incidentu.
 2. Ak je interiér vášho bývania poškodený, nechajte ho okamžite skontrolovať na mieste.
 3. Je dôležité, aby ste čo najskôr zhromaždili čo najviac dôkazov, ako sú fotky, videá alebo potvrdenia o policajnom vyšetrovaní, aby ste mohli pri podávaní žiadosti o náhradu škody predložiť dostatočné podporné informácie.
 4. Po nehode prijmite aktívne opatrenia: zavolajte na horúcu linku 110, 120 alebo 119 a požiadajte o okamžitú pomoc.
Ako prekonzultovať záležitosti súvisiace s poistnými nárokmi?

Viac informácií o poistnom krytí môžete získať tak, že sa obrátite na tím pre vybavovanie poistných nárokov spoločnosti Marsh e-mailom na CN.Airbnb@marsh.com alebo telefonicky na 400 622 8012. Úradné hodiny sú od 9.30 do 17.30 hod. počas pracovných dní. Možnosť poistenia odborne posúdi spoločnosť PICC na základe konkrétnych prípadov. E-mailová adresa spoločnosti PICC je airbnbclaim@piccsh.com, telefónne číslo je 021-95518 (miestni používatelia mimo Šanghaja by mali použiť predvoľbu 021). Informujte personál zákazníckeho servisu, že ste hostiteľom alebo hosťom Airbnb. Telefónna linka je k dispozícii nonstop. Cez sviatky budú záznamy zákazníckeho servisu odoslané na spracovanie tímu pre špeciálne prípady, ktorý vám priamo odpovie.

Aký druh poisťovne je spoločnosť PICC?

Spoločnosť PICC ako partner programu poistného krytia hostiteľov v Číne je štátom vlastnenou poisťovňou nehnuteľností s dlhou históriou a silným postavením a komplexnými službami v Číne. Prevádzkuje rozsiahlu skupinu podnikov so špičkovým hodnotením, ktoré sú v popredí svetového trhu poistenia nehnuteľností.