Airbnb + PICC (People's Insurance Company of China)

Plán poistného krytia hostiteľov v Číne

V pevninskej Číne nielen pomáhame hostiteľom objektov a zážitkov efektívne, individuálne a úspešne podnikať prostredníctvom Airbnb. Zároveň spolupracujeme so spoločnosťou People's Insurance Company of China (PICC), aby sme poskytli plán poistného krytia hostiteľa v Číne. Aby bol proces nárokovania poistného plnenia jednoduchší, bezpečnejší a viac zabezpečený, plán zahŕňa tri programy: Poistné krytie majetku hostiteľa v Číne, Poistné krytie hostiteľa v Číne a Poistné krytie zážitku v Číne. Ak potrebujete vyplniť žiadosť o uplatnenie nároku na poistné krytie majetku hostiteľa v Číne, prejdite do aplikácie Airbnb a kontaktujte nás na stránke s podrobnosťami objednávky, kde zadajte kľúčové slová „poistné krytie majetku“, aby ste sa dozvedeli viac o procese uplatnenia nároku. Ak potrebujete vyplniť žiadosť o uplatnenie nároku na poistné krytie hostiteľa v Číne alebo na poistné krytie zážitku v Číne, prejdite do aplikácie Airbnb a kontaktujte nás na stránke s podrobnosťami objednávky, kde zadajte kľúčové slová „poistné krytie“, aby ste sa dozvedeli viac o procese uplatnenia nároku. Plán poistného krytia hostiteľa v Číne sa vzťahuje na potvrdené domáce pobyty/objednávky zážitkov s dátumom príchodu/začiatku zážitku od 1. augusta 2020 a s dátumom odchodu/konca zážitku do 29. júlom 2022 (vrátane).