Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu
  Tento obsah nie je dostupný vo vami vybranom jazyku, preto sme ho zatiaľ sprístupnili v najbližšom dostupnom jazyku.

  Ako Airbnb chráni hostiteľov

  Prečítajte si o zabudovaných ochranných opatreniach Airbnb pre hostiteľov.
  Od autora Airbnb dňa 4. feb 2020
  3 min. čítanie
  Aktualizované 7. jún 2021

  Výnimočné vlastnosti

  • Uplatnené nároky na náhradu škody a bezpečnostné incidenty sú zriedkavé, ale Airbnb prijíma opatrenia na ochranu hostiteľov a hostí.

  • Hostiteľská záruka a poistné krytie hostiteľa od spoločnosti Airbnb sú zahrnuté v cene každej rezervácie a ponúkajú krytie až do výšky 1 000 000 USD v rámci každého programu.

  • Celosvetová podpora je k dispozícii nonstop v 11 rôznych jazykoch.

  • Prečítajte si viac v našom kompletnom sprievodcovi a objavte svet hostiteľstva

  Či už ste v hostiteľstve noví, alebo práve začínate o tejto myšlienke rozmýšľať, možno máte otázky týkajúce sa ochrany vášho priestoru a majetku, keďže u seba doma budete mať ľudí, ktorých nepoznáte. Uplatnené nároky na náhradu škody a bezpečnostné incidenty sú mimoriadne zriedkavé. Možno vám však pomôže to znalosť o tom, že Airbnb má zavedených niekoľko ochranných opatrení pre hostiteľov aj hostí.

  „Mali sme výhrady týkajúce sa prijímania cudzích ľudí v dome,“ hovorí hostiteľ Guy zo San Francisca o svojej nervozite pred hostiteľstvom. „Ochrana, ktorú Airbnb poskytuje, nám dodala dôveru pri zverejnení nášho bývania a vyskúšaní hostiteľstva.“ A tento skok do neznáma sa mu vyplatil. „Mali sme viac ako 120 hostí a nikdy sme si nemuseli uplatniť žiaden nárok na poistné krytie.“

  Identifikácia hosťa a ďalšie požiadavky

  Hostia spoločnosti Airbnb pred rezerváciou poskytnú svoje celé meno, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu a platobné údaje. Hostitelia majú tiež možnosť požiadať hostí, aby spoločnosti Airbnb pred rezerváciou poskytli štátom vydaný doklad totožnosti.

  Odporúčame vám stanoviť si vlastné pravidlá pobytu – upozornite napríklad na všetky obmedzenia týkajúce sa domácich miláčikov a počtu hostí. Všetci hostia sú povinní vyjadriť súhlasiť s vašimi pravidlami pobytu ešte pred rezerváciou. Ak bola vaša ponuka rezervovaná okamžite, nezabudnite, že v prípade potreby môžete využiťmožnosť stornovania bez sankcií.

  Profily a hodnotenia

  Okrem pocitu istoty, ktorý prináša overenie totožnosti, vám Airbnb pomáha spoznať hostí pred vytvorením rezervácie. Môžete si pozrieť ich profily a prečítať si hodnotenia od predchádzajúcich hostiteľov. A keďže sa hostitelia a hostia môžu navzájom hodnotiť až po dokončení rezervácie, môžete si byť istí, že spätná väzba, ktorú čítate, je založená na skutočných zážitkoch. Takisto môžete používať zabezpečený nástroj Airbnb na posielanie správ na kladenie otázok a objasnenie všetkých skutočností kedykoľvek pred pobytom hosťa.

  Ochrana, ktorú Airbnb poskytuje, nám dodala dôveru pri zverejnení nášho bývania a vyskúšaní hostiteľstva.
  Guy,
  San Francisco

  Ochrana pre prípad poškodenia majetku

  Hostiteľská záruka Airbnb* poskytuje pri každej rezervácii ochranu pre prípad poškodenia majetku bez dodatočných nákladov až do výšky 1 000 000 USD. Reklamácie možno podávať priamo prostredníctvom centra riešenia problémov Airbnb.

  Zabezpečenie účtu

  Airbnb prijíma mnoho opatrení na zabezpečenie vášho účtu, ako napríklad požiadavku na dodatočnú autentifikáciu pri pokuse o prihlásenie sa z nového telefónu alebo počítača a odosielanie upozornení pri vykonaní nejakých zmien na účte. Pokiaľ zostanete na platforme počas celého procesu – od komunikácie cez rezerváciu až po platbu, ste chránení pravidlami a hostiteľskou zárukou spoločnosti Airbnb.

  Úrazové poistenie

  Airbnb poskytuje aj bezplatné poistné krytie hostiteľa*, ktoré kryje škody až do výšky 1 000 000 USD. Toto poistenie sa vzťahuje na nepravdepodobnú udalosť, že proti vám niekto podá sťažnosť za poškodenie majetku hosťa alebo úraz, ku ktorému došlo vo vašom objekte počas pobytu.

  • Automaticky sa uplatňuje na každú rezerváciu.
  • Nároky na poistné krytie možno podávať priamo prostredníctvom Airbnb.

  Nepretržitá podpora

  Celosvetový tím Airbnb je k dispozícii nonstop v 11 rôznych jazykoch, aby pomohol s týmito záležitosťami:

  • pomoc s opätovnou rezerváciou,
  • vrátenie peňazí,
  • náhrady,
  • hostiteľská záruka a uplatnenie nároku na čerpanie z poistenia,
  • mediácia.

  S týmito ochrannými opatreniami a niektorými základnými bezpečnostnými opatreniami z vašej strany môžete začať hostiť s dôverou. Ďalšie podrobnosti o dôležitých spôsoboch, ako Airbnb udržiava bezpečnosť hostiteľov a hostí, nájdete na stránke Airbnb venovanej dôvere a bezpečnosti.

  *Hostiteľská záruka a poistné krytie hostiteľa od spoločnosti Airbnb sa nevzťahujú na hostiteľov, ktorí ponúkajú ubytovanie prostredníctvom spoločnosti Airbnb Travel, LLC, na hostiteľov v pevninskej Číne, hostiteľov v Japonsku, hostiteľov zážitkov, ani hostiteľov dobrodružstiev. Hostiteľská záruka Airbnb nesúvisí s poistným krytím hostiteľa ani so spoločnosťou Airbnb UK Services Limited.

  Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť.

  Výnimočné vlastnosti

  • Uplatnené nároky na náhradu škody a bezpečnostné incidenty sú zriedkavé, ale Airbnb prijíma opatrenia na ochranu hostiteľov a hostí.

  • Hostiteľská záruka a poistné krytie hostiteľa od spoločnosti Airbnb sú zahrnuté v cene každej rezervácie a ponúkajú krytie až do výšky 1 000 000 USD v rámci každého programu.

  • Celosvetová podpora je k dispozícii nonstop v 11 rôznych jazykoch.

  • Prečítajte si viac v našom kompletnom sprievodcovi a objavte svet hostiteľstva

  Airbnb
  4. feb 2020
  Bolo to užitočné?