Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Nový a vylepšený program AirCover pre hostiteľov

  Komplexná ochrana. Vždy k dispozícii, vždy zadarmo. Iba na Airbnb.
  Od autora Airbnb dňa 11. máj 2022
  5-minútové čítanie
  Aktualizované 21. júl 2023

  Overenie totožnosti hosťa

  Technológia preverovania rezervácií

  Väčšia ochrana proti škodám

  Jednoduchší postup získavania finančnej náhrady

  Airbnb
  11. máj 2022
  Bolo to užitočné?