Efektívna komunikácia

Posielajte hosťom jasné a správne načasované správy.
Od autora Airbnb dňa 11. jún 2024
2-minútové čítanie
Aktualizované 11. jún 2024

Efektívna komunikácia s hosťami môže zmeniť dobrý pobyt na skvelý. Pomocou funkcií posielania správ Airbnb môžete hosťom posielať dôležité informácie a pripomenutia, rýchlo odpovedať na ich otázky a srdečne ich privítať.

Poďme na to od základov

To, ako im poskytujete informácie, pomáha navodiť atmosféru pobytu. Zamerajte sa na tieto oblasti:

 • Buďte k dispozícii. Zapnite si oznámenia, aby ste dostávali správy od hostí ihneď a mohli na ne rýchlo odpovedať. Annette, hostiteľka v San Franciscu, hovorí, že hostí žiada, aby ich aj pri malých problémoch okamžite kontaktovali, nech sa môžu o všetko postarať.

 • Vždy spomeňte všetky skutočnosti. Presne uvádzajte, čo môžu hostia očakávať. „To, čo hosťom sľúbite, sa musí zhodovať s tým, čo po príchode nájdu,“ hovorí Daniel, hostiteľ v San Franciscu.

 • Buďte otvorení. Opýtajte sa hostí, ako im môžete pomôcť, aby sa cítili príjemne a pohodlne. „Vždy sa nájdu veci, ktoré ako hostitelia neočakávame,“ hovorí Sadie, superhostiteľka v Santa Fe v Novom Mexiku.

 • Buďte starostliví. To, ako na problém zareagujete, môže na hostí zapôsobiť. „Ťažkú situáciu môžete zmeniť na ďalšiu rezerváciu, ak ju zvládnete správne. Stačí prejaviť empatiu a rýchlo zapracovať na jej vyriešení,“ hovorí Felicity, členka poradného výboru hostiteľov a superhostiteľka v Novom Južnom Walese v Austrálii.

Posielanie správ v kľúčových momentoch

Predvídajte, čo hostia potrebujú vedieť, aby ste im zaistili bezproblémový zážitok a minimalizovali otázky. Ktoré sú kľúčové momenty pri plánovaní ciest a cestovaní?

 • Požiadavka na rezerváciu alebo žiadosť o rezerváciu: máte 24 hodín na to, aby ste odpovedali, keď vás hostia kontaktujú, ale najlepšie je odpovedať čo najskôr. Väčšina hostiteľov reaguje do hodiny. 

 • Potvrdenie rezervácie: pošlite hosťovi správu s poďakovaním za rezerváciu a povzbuďte ho, aby sa opýtal na čokoľvek, čo je pre neho dôležité.

 • Príchod: pripomeňte hosťom deň alebo dva pred príchodom, kde v aplikácii nájdu vaše pokyny k príchodu, a poskytnite im všetky dôležité informácie o tom, ako sa dostanú dovnútra.

 • Počas pobytu: po príchode sa hostí opýtajte, či majú všetko, čo potrebujú na pohodlný pobyt. Môžete im odporučiť svoje obľúbené miestne obchody, reštaurácie a aktivity.

 • Odchod: krátko po odchode pošlite hosťom správu s poďakovaním a požiadajte ich, aby napísali hodnotenie. A čo najskôr napíšte vlastné hodnotenie hostí.

Automatizácia správ

Dobrá miera odozvy je jedným z niekoľkých faktorov, ktoré môžu vašej ponuke pomôcť zobrazovať sa vyššie, keď hostia vyhľadávajú na Airbnb. 

Pomocou nasledujúcich funkcií na karte Správy môžete predvídať bežné otázky a odpovedať na ne bez meškania:

Rýchle odpovede 

 • Vytvorte šablóny správ na jednoduché poskytovanie informácií, napríklad kde sa dá zaparkovať alebo či si hostia môžu nechať batožinu v bývaní ešte pred samotným príchodom. 

 • Tieto šablóny môžete prispôsobiť skrátenými kódmi, ktoré automaticky vyplnia podrobnosti hosťa, rezervácie a ponuky. 

 • Keď nastavíte rýchle odpovede, funkcia na karte Správy použije umelú inteligenciu, ktorá rozpoznáva otázku hosťa a automaticky navrhne vašu najrelevantnejšiu odpoveď. 

Naplánované správy 

 • Vytvorte štandardné správy a naplánujte ich posielanie hosťom v kľúčových momentoch, napríklad tých, ktoré sú uvedené vyššie. 

 • Aj tieto správy môžete prispôsobiť pomocou skrátených kódov.

Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť.

Airbnb
11. jún 2024
Bolo to užitočné?