Ak chcete získať prístup k navrhovaným výsledkom, prejdite dopredu

  Prečo záleží na hodnoteniach

  Hodnotenia na Airbnb budujú dôveru a pomáhajú rozvíjať vaše podnikanie.
  Od autora Airbnb dňa 29. nov 2019
  3 min. čítanie
  Aktualizované 22. nov 2022

  Výnimočné vlastnosti

  • Hostitelia a hostia majú po odchode na napísanie hodnotení 14 dní.

  • Požiadajte hostí o spätnú väzbu čo najskôr, aby ste prípadné problémy mohli vyriešiť pred odoslaním hodnotení.

  Hodnotenia sú nevyhnutné pre komunitu Airbnb, pretože hosťom pomáhajú dobre si naplánovať cestu a hostiteľom umožňujú otvárať svoje bývania pre hostí s dôverou.

  Vaše hostiteľské podnikanie je založené na hodnoteniach. Každé hodnotenie pomáha hosťom rozhodnúť sa, či si vaše bývanie rezervujú. Údaje Airbnb pritom naznačujú, že hosť, ktorý si prezerá stránku ponuky, si s väčšou pravdepodobnosťou rezervuje miesto s vyšším ohodnotením hviezdičkami*.

  Ako fungujú hodnotenia

  Po každom pobyte majú hostitelia a hostia možnosť ohodnotiť sa navzájom. Hostiteľ a hosť majú 14 dní po odchode na napísanie hodnotenia, ktoré bude zverejnené, keď obaja odošlú svoje hodnotenia alebo sa skončí 14-dňová lehota na hodnotenie. Hodnotenia sa potom zverejnia v profile hosťa a v profile a ponuke hostiteľa.

  Ohodnotenia hviezdičkami

  Okrem napísania hodnotenia môžu hostia ohodnotiť svoju celkovú skúsenosť jednou až piatimi hviezdičkami. Vaše celkové ohodnotenie hviezdičkami sa zobrazí vo vašej ponuke po tom, ako svoje hodnotenia napíšu traja hostia.

  Je to dôležitý faktor pre hostí, ktorí posudzujú, či si majú vaše bývanie rezervovať, a pre získanie postavenia superhostiteľa. Superhostitelia musia mať priemerné celkové ohodnotenie najmenej 4,8 hviezdičky za aspoň 10 ciest alebo tri rezervácie v súhrnnom trvaní aspoň 100 nocí.

  Hostia môžu pridať ohodnotenie hviezdičkami aj v konkrétnych kategóriách a špecifikovať, čo bolo fajn a čo mohlo byť lepšie. Ak je napríklad vaše bývanie super čisté, hosť si môže vybrať päť hviezdičiek a možnosť „kúpeľňa bola žiarivo čistá“. Tieto ohodnotenia kategórií hviezdičkami neovplyvňujú postavenie superhostiteľa ani vaše celkové ohodnotenie.

  Osobitné kategórie, ktoré môžu hostia hodnotiť:

  • príchod: prehľadný a jednoduchý proces príchodu a ubytovania sa je úvodom do pozitívnej skúsenosti hostí;
  • čistota: hostia budú očakávať čistý a uprataný priestor, ktorý videli na fotkách vašej ponuky;
  • výstižnosť: výstižné podrobnosti ponuky pomáhajú cestovateľom rozhodnúť sa, či váš priestor spĺňa ich potreby;
  • komunikácia: aktívna komunikácia s hosťami prostredníctvom správ a rýchla reakcia majú pre uspokojenie potrieb hostí zásadný význam;
  • poloha: hostia môžu poskytnúť spätnú väzbu o tom, či bola vaša poloha vo vašej ponuke presne zobrazená;
  • adekvátnosť ceny: hostia ohodnotia váš priestor z hľadiska toho, či bola cena adekvátna vzhľadom na iné vlastnosti vašej ponuky.

  Získavanie pozitívnych hodnotení

  Na podporu pozitívnych hodnotení hostitelia vo všeobecnosti odporúčajú komunikovať s hosťami pravidelne – pri rezervácii, počas celého pobytu a pri odchode. Je jednoduché zostať v kontakte prostredníctvom správ v aplikácii Airbnb. Ak si zapnete upozornenia, oznámime vám každú správu od hosťa.

  Využitie spätnej väzby na zlepšenie ponuky

  Môže sa stať, že hodnotenia od hostí budú negatívne. Môže to byť frustrujúce, ale môže to byť aj príležitosť na zlepšenie vášho bývania alebo pohostinnosti, ktorú poskytujete. Hostia môžu ponúknuť pohľad na vec, ktorý ste možno nezvážili.

  Vo svojej ponuke môžete na hodnotenia vždy verejne odpovedať. Konštruktívnymi odpoveďami môžete dať najavo, že spätnú väzbu hostí a ich spokojnosť beriete vážne.

  Súkromná spätná väzba

  Hostia môžu poskytnúť súkromnú spätnú väzbu prostredníctvom Airbnb, ktorú uvidíte len vy. Je to skvelá príležitosť – najmä pre nových hostiteľov – na získanie konštruktívneho názoru, ktorý však nebude zverejnený. Svojim hosťom môžete napísať aj súkromnú poznámku, v ktorej sa podelíte o podrobnejšiu, úprimnú spätnú väzbu.

  Hodnotenie hostí

  Ohodnotenie vašich hostí predstavuje možnosť, ako vyjadriť svoju vďačnosť a poskytnúť užitočnú spätnú väzbu. Pripomenie to tiež hosťom, aby ohodnotili oni vás.

  Tu je niekoľko rád, ktoré je potrebné mať na pamäti pri hodnotení hostí:

  • Buďte úprimní a zdvorilí.
  • Ak je to možné, vždy uvádzajte konkrétne príklady.
  • Citlivé otázky riešte láskavo a zdvorilo alebo si ich nechajte na súkromné hodnotenie.
  Hostí budete môcť ohodnotiť z hľadiska čistoty, komunikácie a dodržiavania pravidiel pobytu. Vaša spätná väzba tiež pomôže presadzovať základné pravidlá pre hostí a umožní vám nahlásiť každého hosťa, ktorý ich nedodržiava.

  * Na základe interných údajov Airbnb o aktívnych ponukách od novembra 2022.

  Informácie uvedené v tomto článku sa mohli od uverejnenia zmeniť.

  Výnimočné vlastnosti

  • Hostitelia a hostia majú po odchode na napísanie hodnotení 14 dní.

  • Požiadajte hostí o spätnú väzbu čo najskôr, aby ste prípadné problémy mohli vyriešiť pred odoslaním hodnotení.

  Airbnb
  29. nov 2019
  Bolo to užitočné?